Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2020

H Συμβολή της Υπολογιστικής Σκέψης στην Προετοιμασία του Αυριανού Πολίτη

Η ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογικών εξελίξεων καθώς και των απαιτήσεων της κοινωνίας, καθιστά την υπολογιστική σκέψη θεμελιώδες εφόδιο για τον σύγχρονο άνθρωπο. Η προσέγγιση αυτή δεν πρέπει να αφήσει αδιάφορο τον χώρο της εκπαίδευσης, ο οποίος θα κληθεί να ενσωματώσει στην εκπαιδευτική διαδικασία τη νέα αυτή αντίληψη με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία του αυριανού πολίτη.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι ικανότητες που συμπεριλαμβάνονται στην Υπολογιστική Σκέψη μπορούν να καλλιεργηθούν και να ενισχυθούν σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Στην προσπάθεια αυτή, η συνεργασία της εκπαιδευτικής κοινότητας με την επιστημονική κοινότητα της Επιστήμης των Υπολογιστών θεωρείται ζωτικής σημασίας.

Διαβάστε στο συνημμένο αρχείο το πλήρες άρθρο των Σχολικών Συμβούλων Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας Ισαβέλλας Κοτίνη και Σοφίας Τζελέπη με τίτλο "H Συμβολή της Υπολογιστικής Σκέψης στην Προετοιμασία του Αυριανού Πολίτη".

Το άρθρο παρουσιάστηκε στο 4th Conference on Informatics in Education.