Δείτε εδώ...

Κυριακή, 28 Μαΐου 2017

Πρακτικές Δοκιμασίες για Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ

Ανακοινώνουμε δελτίο τύπου για τον ορισμό εποπτών και την διαδικασία πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στ ΤΕΦΑΑ 

Οδηγίες συμπλήρωσης Αίτησης Εισαγωγής σε Στρατιωτικές Σχολές.

Βρείτε οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης εισαγωγής σε Στρατιωτικές Σχολές στον ακόλουθο σύνδεσμο :  
 
Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, για τη βοήθεια των υποψηφίων των στρατιωτικών σχολών στη σωστή συμπλήρωση των αιτήσεών τους, δημιούργησε έναν 
Οδηγό Συμπλήρωσης Αίτησης Υποψηφίων Στρατιωτικών Σχολών.
  

Για να κατεβάσετε τον οδηγό στον υπολογιστή σας (σε αρχεία μορφής .pps και .pdf), χρησιμοποιήστε τους συνδέσμους παρακάτω.

https://smy.army.gr/sites/smy.army.gr/files/odigies.symplirosis.aitisis.2017.pdf

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η!!!

Οι οδηγίες αυτές αποτελούν βοήθημα και δεν αντικαθιστούν την Προκήρυξη, την οποία πρέπει οι υποψήφιοι να μελετήσουν πριν υποβάλουν τα δικαιολογητικά!

Εγκύκλιος Εισαγωγής σε Στρατιωτικές Σχολές 2017

Ανακοινώνουμε την Εγκύκλιο Εισαγωγής σε Στρατιωτικές Σχολές έτους 2017 με την επισήμανση ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 19η Μαϊου τρέχοντος. 

Την αίτηση θα βρείτε στο site του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

Ανακοινώνουμε τις Αποφάσεις Ορισμου Εξεταστικών Κέντρων Πανελλαδικών Εξετάσεων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ε.Κ. ΕΠΑΛ.pdf)Ε.Κ. ΕΠΑΛ.pdf473 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΚ ΓΕΛ .pdf)ΕΚ ΓΕΛ .pdf430 Kb

Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Σας επισυνάπτουμε έγγραφα που αφορούν την ηλεκτρονική εγγραφή των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2016 - 2017.

 

 

 

Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.


Για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στις σχολές, τα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία και Α.Σ.Κ.Τ.) και των Τ.Ε.Ι (Τ.Ε.Ι. και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 εφαρμόζονται οι διατάξεις:
του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008, τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3748/2009 (ΦΕΚ Α΄ 29), τις παρ. 1 έως 7 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄ 24), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α΄ 254) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του ν. 4373/2016.

(Περισσότερα στην Υ.Α. που ακολουθεί.)

 

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΞ - 139436 - 2016.pdf)ΕΞ - 139436 - 2016.pdf1562 Kb

Δίνεται ενημέρωση για ονομαστικές καταστάσεις επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

     Σας ενημερώνουμε ότι αύριο, Τετάρτη 24 Αυγούστου 2016, θα σταλούν από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Διεύθυνσής μας οι ονομαστικές καταστάσεις των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΓΕ.Λ. & ΕΠΑΛ).

     Αυτές στη συνέχεια θα αποσταλούν πάλι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στα Γενικά και Ιδιωτικά Λύκεια καθώς και στα ΕΠΑΛ αρμοδιότητας της Διεύθυνσή μας, όπου θα αναρτηθούν εντός της ίδιας ημέρας σε εμφανές και προσιτό για τους ενδιαφερόμενους σημείο του Λυκείου.   

Τροποποίηση της Προκήρυξης για την εισαγωγή σπουδαστών / σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

Σας επισυνάπτουμε την αριθμ. Φ251/125651/28-07-2016 εγκύκλιο, με θέμα: "Τροποποίηση της Προκήρυξης για την εισαγωγή σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017", καθώς και την απόφαση ''Τροποποίησης της Προκήρυξης για την εισαγωγή σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017'' του ΥΝΑΝΠ.

Διαγραφές προτιμήσεων Μηχανογραφικού Δελτίου.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων επισημαίνεται ότι την Παρασκευή 8-7-2016, έληξε η προθεσμία υποβολής μηχανογραφικών δελτίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Η δήλωση προτιμήσεων κάθε υποψηφίου στο μηχανογραφικό δελτίο, το οποίο υποβλήθηκε μέσω διαδικτύου, αντιπροσωπεύει την αυθεντική έκφραση της θέλησής του, η οποία είναι οριστική, και μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση ή η τροποποίησή του.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των Φ.253/193309/Α5/27-11-2015 (ΦΕΚ 2647 Β΄/2015) και Φ.151/17557/
Α5/2-2-2016 (ΦΕΚ 290 Β΄/2016) Υ.Α. μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής και εντός καθοριζόμενου χρονικού διαστήματος, επιτρέπεται μόνο η μερική ή ολική ανάκληση της δήλωσης προτιμήσεων.
Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, ορίζεται προθεσμία ως και την Τετάρτη 13/7/2016, μέσα στην οποία υποψήφιοι που υπέβαλαν εμπρόθεσμα το μηχανογραφικό τους δελτίο, μπορούν να ζητήσουν μερική ή ολική ανάκληση προτιμήσεων. Δηλαδή, με αίτηση-υπεύθυνη δήλωση οι υποψήφιοι, μπορούν να ζητήσουν ΜΟΝΟ να διαγραφεί κάποια/κάποιες από τις προτιμήσεις τους και όχι βέβαια να αλλάξουν τη σειρά των προτιμήσεων ή να προσθέσουν νέες προτιμήσεις.

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2016, Βαθμολογία, Μηχανογραφικό και Υπολογισμός Μορίων.

Σήμερα ανακοινώνονται οι Βαθμολογίες των μαθημάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2016. Οι βαθμολογίες θα αναρτηθούν στα σχολεία, σταδιακά έως το μεσημέρι και στις 14:00 στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση results.it.minedu.gov.gr


Από την Τετάρτη 15-6-2016 ως και την Παρασκευή 8-7-2016, οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό σας Δελτίο (Μ.Δ.) στη παρούσα ηλεκτρονική διεύθυνση https://exams.it.minedu.gov.gr/

Ο Υπολογισμός των Μορίων στη παρούσα ηλεκτρονική διεύθυνση http://markcalc.minedu.gov.gr/