Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020

Επίδειξη γραπτών δοκιμίων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020.

 

 

 

Ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την Επίδειξη γραπτών δοκιμίων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020, σύμφωνα με την οποία η επίδειξη των γραπτών δοκιμίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων προβλέπεται στο άρθρο 23 του Ν.3748/2009 (ΦΕΚ 29 Α’/19-2-2009). Επίσης, βάσει των διατάξεων της με αριθμ.Φ.253/75425/Β6/2009 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1369 Β΄/9-7-2009), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του ως άνω νόμου, οι αιτήσεις των υποψηφίων οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν γνώση των γραπτών τους υποβάλλονται από τους ίδιους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, κάθε χρόνο, αποκλειστικά το μήνα Σεπτέμβριο του έτους κατά το οποίο οι υποψήφιοι πήραν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το σχολείο όπου κοινοποιήθηκαν οι βαθμοί των μαθημάτων που εξετάστηκαν οι εν λόγω υποψήφιοι.

 

 

 

 

Συμπληρωματική Προκήρυξη Πυροσβεστικής με αριθμό εισακτέων

Σα γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος:

www.fireservice.gr

η συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις ΣχολέςΑνθυποπυραγών καιΠυροσβεστώντης Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστηματων εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο,το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, όσον αφορά τον αριθμό εισακτέων.

Ηλεκτρονική Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΕΠΑΛ έτους 20

Οι διαδικασίες για την υποβολή του Μ.Δ. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΑΛ αρχίζουν από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και λήγουν την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020.


Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.Δ. θα απευθυνθούν στο ΕΠΑΛ τους από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

Ηλεκτρονοκή υποβολή μηχανογραφικού δελτίου ΓΕΛ 2020

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2020 ξεκινούν από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και λήγουν  την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020.

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2020-21

 Εγκύκλιος προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και η αντίστοιχη προκήρυξη.

Η προθεσμία υποβολής δικαιλογητικών λήγει την Πέμπτη 16-7-2020

 

Πρόγραμμα ειδικών μαθημάτων πανελλαδικών 2020

Με Υπουργική Απόφαση καθορίστηκε το πρόγραμμα εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων και των μουσικών μαθημάτων για εισαγωγή υποψηφίων σε Τμήματα στα οποία απαιτείται η εξέτασή τους όπως και η προθεσμία διεξαγωγής υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2020 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑ.Λ.

Για το πρόγραμμα διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) έτους 2020, τόσο με το Νέο όσο και με το Παλαιό σύστημα εξέτασης και για το πρόγραμμα ΕΠΑ.Λ. ανοίξτε τα συνημμένα αρχεία

Διαδικασία επιβεβαίωσης των Αιτήσεων Δηλώσεων που υπεβλήθησαν για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2020.

Ξεκίνησε η διαδικασία επιβεβαίωσης αιτήσεων - δηλώσεων υποψηφίων ΕΠΑ.Λ. για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2020.

Καταληκτική ημερομηνία 14-5-2020

Διαδικασία επιβεβαίωσης των Αιτήσεων Δηλώσεων που υπεβλήθησαν για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2020

Ξεκίνησε η διαδικασία ελέγχου των Αιτήσεων δηλώσεων των υποψηφίων ΓΕΛ για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2020.

Καταληκτική ημερομηνία η 14η Μαΐου 2020.