Δείτε εδώ...

Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Σας επισυνάπτουμε έγγραφα που αφορούν την ηλεκτρονική εγγραφή των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2016 - 2017.

 

 

 

Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.


Για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στις σχολές, τα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία και Α.Σ.Κ.Τ.) και των Τ.Ε.Ι (Τ.Ε.Ι. και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 εφαρμόζονται οι διατάξεις:
του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008, τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3748/2009 (ΦΕΚ Α΄ 29), τις παρ. 1 έως 7 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄ 24), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α΄ 254) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του ν. 4373/2016.

(Περισσότερα στην Υ.Α. που ακολουθεί.)

 

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΞ - 139436 - 2016.pdf)ΕΞ - 139436 - 2016.pdf1562 Kb

Δίνεται ενημέρωση για ονομαστικές καταστάσεις επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

     Σας ενημερώνουμε ότι αύριο, Τετάρτη 24 Αυγούστου 2016, θα σταλούν από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Διεύθυνσής μας οι ονομαστικές καταστάσεις των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΓΕ.Λ. & ΕΠΑΛ).

     Αυτές στη συνέχεια θα αποσταλούν πάλι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στα Γενικά και Ιδιωτικά Λύκεια καθώς και στα ΕΠΑΛ αρμοδιότητας της Διεύθυνσή μας, όπου θα αναρτηθούν εντός της ίδιας ημέρας σε εμφανές και προσιτό για τους ενδιαφερόμενους σημείο του Λυκείου.   

Τροποποίηση της Προκήρυξης για την εισαγωγή σπουδαστών / σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

Σας επισυνάπτουμε την αριθμ. Φ251/125651/28-07-2016 εγκύκλιο, με θέμα: "Τροποποίηση της Προκήρυξης για την εισαγωγή σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017", καθώς και την απόφαση ''Τροποποίησης της Προκήρυξης για την εισαγωγή σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017'' του ΥΝΑΝΠ.

Διαγραφές προτιμήσεων Μηχανογραφικού Δελτίου.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων επισημαίνεται ότι την Παρασκευή 8-7-2016, έληξε η προθεσμία υποβολής μηχανογραφικών δελτίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Η δήλωση προτιμήσεων κάθε υποψηφίου στο μηχανογραφικό δελτίο, το οποίο υποβλήθηκε μέσω διαδικτύου, αντιπροσωπεύει την αυθεντική έκφραση της θέλησής του, η οποία είναι οριστική, και μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση ή η τροποποίησή του.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των Φ.253/193309/Α5/27-11-2015 (ΦΕΚ 2647 Β΄/2015) και Φ.151/17557/
Α5/2-2-2016 (ΦΕΚ 290 Β΄/2016) Υ.Α. μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής και εντός καθοριζόμενου χρονικού διαστήματος, επιτρέπεται μόνο η μερική ή ολική ανάκληση της δήλωσης προτιμήσεων.
Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, ορίζεται προθεσμία ως και την Τετάρτη 13/7/2016, μέσα στην οποία υποψήφιοι που υπέβαλαν εμπρόθεσμα το μηχανογραφικό τους δελτίο, μπορούν να ζητήσουν μερική ή ολική ανάκληση προτιμήσεων. Δηλαδή, με αίτηση-υπεύθυνη δήλωση οι υποψήφιοι, μπορούν να ζητήσουν ΜΟΝΟ να διαγραφεί κάποια/κάποιες από τις προτιμήσεις τους και όχι βέβαια να αλλάξουν τη σειρά των προτιμήσεων ή να προσθέσουν νέες προτιμήσεις.

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2016, Βαθμολογία, Μηχανογραφικό και Υπολογισμός Μορίων.

Σήμερα ανακοινώνονται οι Βαθμολογίες των μαθημάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2016. Οι βαθμολογίες θα αναρτηθούν στα σχολεία, σταδιακά έως το μεσημέρι και στις 14:00 στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση results.it.minedu.gov.gr


Από την Τετάρτη 15-6-2016 ως και την Παρασκευή 8-7-2016, οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό σας Δελτίο (Μ.Δ.) στη παρούσα ηλεκτρονική διεύθυνση https://exams.it.minedu.gov.gr/

Ο Υπολογισμός των Μορίων στη παρούσα ηλεκτρονική διεύθυνση http://markcalc.minedu.gov.gr/

Eγκύκλιος για επαναληπτικές εξετάσεις

Σας επισυνάπτουμε την με αριθμ. 251/90208/Α5/02-06-2016 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., που αφορά την οργάνωση και τη διεξαγωγή των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2016 με το Νέο και το Παλαιό σύστημα ΕΠΑΛ - Β΄(με το παλαιό σύστημα) καθώς και το Δελτίο Τύπου με το πρόγραμμα των επαναληπτικών εξετάσεων, των εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων και των πρακτικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑΑ 2016. 

Πρόγραμμα Υγιειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για ΤΕΦΑΑ, ΠΑΤΡΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Γενικές Οδηγίες - Βαθμολογία Πρακτικών Δοκιμασιών - Δικαιολογητικά - Πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας υποψηφίων για την εισαγωγή τους στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδημαϊκού έτους 2016 – 2017.

Πάτρα: 15-06-2016 ως και την Τετάρτη 29-06-2016 στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο Πατρών και στο Κολυμβητήριο«Α. Πεπανός»

Ιωάννινα: 15 Ιουνίου μέχρι και 29 Ιουνίου 2016, στο στάδιο του Πανηπειρωτικού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων (Π.Ε.Α.Κ.Ι. , 5ο χλμ. Ε. Ο. Ιωαννίνων - Αθηνών , τηλ. 2651094600) και στο κολυμβητήριο του Ε.Α.Ν.Κ. Ιωαννίνων (Ε.Α.Ν.Κ.Ι. , 8ης Μεραρχίας 24 , τηλ. 2651035603).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ.  Αλλαγή του προγράμματος στην Πάτρα.

Τετάρτη, 22/06/2016,Πέμπτη, 23/06/2016 και Παρασκευή, 24/06/2016.

 

 

Πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕ.Λ. με το ΝΕΟ και ΓΕ.Λ. ΕΠΑ.Λ. Β με το ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, 2015-2016.

Με την παρούσα εγκύκλιο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν ΜΟΝΟ τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων:

1. των ΓΕ.Λ. με το ΝΕΟ σύστημα

2. των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.-Β΄ με το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα.

Σχετικά με τη διενέργεια των εξετάσεων σε επίπεδο σχολικής μονάδας ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή σχετικά με την απόλυση των μαθητών, η αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία ανήκει στη Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (για τα ΓΕ.Λ.) και στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (για τα ΕΠΑ.Λ.).

Οι πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων θα διενεργηθούν φέτος με διαδικασίες ΚΟΙΝΕΣ για το νέο και το παλαιό σύστημα.

Διευκρινίσεις για θέματα που αφορούν στην πρόσβαση των υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. του N. 4186/2013

Σας επισυνάπτουμε εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με διευκρινήσεις για θέματα που αφορούν στην πρόσβαση των υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013.