Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Ζητούνται στοιχεία για αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του ΓΛΚ, παρέχεται πλέον η δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου προϋπηρεσίας των υπαλλήλων που απασχολήθηκαν προ του διορισμού τους σε Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού με φορέα υλοποίησης - εργοδότη την Ελληνική Ιστοπλοϊκή Ομοσπονδία (ΝΠΙΔ) για μισθολογική εξέλιξη, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Ν. 4354/15 (ΦΕΚ 176Α΄).

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχετικά έγγραφα, όσοι εκ των εκπαιδευτικών της αρμοδιότητάς μας προτίθενται να αναγνωρίσουν τον κατά τα παραπάνω αναφερόμενο χρόνο προϋπηρεσίας τους, θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω έγγραφα στοιχεία, ως εξής:

1. Ένσημα ΙΚΑ

2. Υπεύθυνη Δήλωση προς τη ΔΔΕ Αιτωλ/νίας από την οποία να προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός δεν έλαβε σύνταξη, αποζημίωση ή άλλο βοήθημα αντί σύνταξης.

3. Πρόσφατη Βεβαίωση του Φορέα από την οποία να προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια: οι αποφάσεις πρόσληψης-απόλυσης, η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν, η σχέση εργασίας (εξαρτημένη ή έργου), το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο), το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο εργασίας (σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο), οι κατά μήνα πραγματοποιηθείσες ώρες (σε περίπτωση ωρομίσθιας ή ωριαίας απασχόλησης), η διάρκεια των προϋπηρεσίων αυτών.

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (SBMF36-1161021125300.pdf)SBMF36-1161021125300.pdf1638 Kb