Δείτε εδώ...

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2022

ΠΥΣΔΕ Αιτωλοακαρνανίας

Τι είναι το ΠΥΣΔΕ

Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) είναι πενταμελές υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο για το εκπαιδευτικό προσωπικό της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που με τις διατάξεις του ΠΔ 1/2003, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2, περ. β΄ του άρθρου Έκτου του Ν. 3839/2010 (Φ.Ε.Κ. 51/τ. Α΄/29-03-2010) και λειτουργεί στην έδρα κάθε Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το ΠΥΣΔΕ αποτελείται από:

α) το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που αναπληρώνεται από προϊστάμενο γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Φυσικής Αγωγής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και σε περίπτωση έλλειψης, όπως ισχύει σήμερα μετά την κατάργηση των Γραφείων Δ.Ε. & Ε.Ε., από Διευθυντή Σχολικής Μονάδας.

β) δύο εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με βαθμό Α΄ (ημερομηνία ισχύς του Ν. 3839/2010), με τους αναπληρωματικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια του οικείου ΠΥΣΔΕ, οι οποίοι επιλέγονται με κριτήριο τη μεγαλύτερη προηγούμενη διοικητική εμπειρία σε θέση στελεχών εκπαίδευσης.

γ) δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αναπληρώνονται από δύο αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών.

Με την απόφαση συγκρότησης (από τον Περιφερειακό Δ/ντή Π. & Δ. Εκπ/σης) ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας με τον αναπληρωτή του. Ως γραμματέας ορίζεται διοικητικός υπάλληλος της Δ/νσης ή εκπαιδευτικός αποσπασμένος σ' αυτήν.

 

Θητεία

Η θητεία ορίζεται ως εξής:

α) του προέδρου, των μελών και του γραμματέα αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί την απόφαση συγκρότησης και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους

β) των αιρετών μελών διαρκεί δύο έτη

 

Ανασυγκρότηση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Αιτωλ/νίας ανασυγκροτήθηκε με την αριθμ. Φ.30.1/2467/29-3-2021 απόφαση του  Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης Π.Ε. και Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας, ως ακολούθως:

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Σαρδέλης Αθανάσιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, Διευθυντής Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτωλοακαρνανίας, ως Πρόεδρος
 2. Σκληρός Φώτιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01 του 1ου ΓΕ.Λ. Μεσολογγίου, Διευθυντής του Γυμνασίου Νεοχωρίου, ως Αντιπρόεδρος 
 3. Μαργάρα Θεοδώρα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ78 του 1ου ΓΕ.Λ. Αγρινίου, Διευθύντρια του 7ου Γυμνασίου Αγρινίου, ως μέλος
 4. Καλαμπαλίκης Γεράσιμος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, Διευθυντής του Γυμνασίου Μαλεσιάδας, ως μέλος
 5. Κιρκινέζου Μαρία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ81, Διευθύντρια του ΕΠΑ.Λ. Κατοχής, ως μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

 1. Λάππας Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02,Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης ΔΕ Αιτ/νίας
 2. Ζέλος Ιωάννης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01 του 4ου ΓΕ.Λ. Αγρινίου, Διευθυντής του ΓΕ.Λ. Ματαράγκας
 3. Μπρούτα Ελένη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 του 4ου ΓΕ.Λ. Αγρινίου, Διευθύντρια του Γυμνάσιου Ματαράγκας
 4. Νάκος Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, Διευθυντής του ΓΕ.Λ. Αμφιλοχίας
 5. Τίγκα Ούλλα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06, Διευθύντρια του ΓΕ.Λ. Παραβόλας

Στην περίπτωση που το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας εξετάζει θέματα που αφορούν εκπαιδευτικούς ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων Δ/θμιας Εκπαίδευσης, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, μετέχουν στο Συμβούλιο οι παρακάτω:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Αλέξανδρος Γούλας, ιδιωτικός εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στα εκπαιδευτήρια "Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου".
 2. Χρήστος Γουρδούπης, ιδιωτικός εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στα Εκπαιδευτήρια Πάνου. 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

 1. Χρήστος Σαρρής, ιδιωτικός εκπ/κός κλ. ΠΕ04,02, που υπηρετεί στο εκπαιδευτήριο ΚΩΣΤΕΑ- ΓΕΙΤΟΝΑ.
 2. Ευγενία Κωστούση, ιδιωτικήεκπ/κό κλ. ΠΕ11, που υπηρετεί στη «Γεννάδειο».

Στην περίπτωση που το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας εξετάζει θέματα που αφορούν ιδιοκτήτες ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων Δ/θμιας Εκπαίδευσης, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, μετέχουν στο Συμβούλιο οι παρακάτω:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Κοτρώνης Γεώργιος, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΝΟΥ.
 2. Μπαλαούρα Αγγελική,  του Ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου «Παναγία Προυσιώτισσα» Αγρινίου.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

 1. Κυραϊλίδης Χαράλαμπος, Πρόεδρος ΣΙΣ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ - ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ.
 2. Μονάντερας Νικόλαος, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΚΕ Πάτρας.

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίστηκε η κα Σπυριδούλα Σωτηροπούλου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86 της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας, με αναπληρώτριά της την κα Καρανικόλα Ελενη, Διοικητική υπάλληλο, κλάδου ΤΕ  Διοικητικού- Λογιστικού, της Δ/νσης Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

 

Συγκρότηση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

 

Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Αιτωλ/νίας συγκροτήθηκε με την αριθμ. Φ.30.1/6959/26-8-2020 απόφαση του  Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης Π.Ε. και Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας, ως ακολούθως:

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Σαρδέλης Αθανάσιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, Διευθυντής Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτωλοακαρνανίας, ως Πρόεδρος
 2. Σκληρός Φώτιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01 του 1ου ΓΕ.Λ. Μεσολογγίου, Διευθυντής του Γυμνασίου Νεοχωρίου, ως Αντιπρόεδρος 
 3. Μαργάρα Θεοδώρα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ78 του 1ου ΓΕ.Λ. Αγρινίου, Διευθύντρια του 7ου Γυμνασίου Αγρινίου, ως μέλος
 4. Κατσαρός Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86 του 3ου ΓΕ.Λ. Νεοχωρίου, ως αιρετό μέλος
 5. Μίκροβας Αντώνιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01 του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου, ως αιρετό μέλος

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

 1. Λάππας Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02,Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης ΔΕ Αιτ/νίας
 2. Ζέλος Ιωάννης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01 του 4ου ΓΕ.Λ. Αγρινίου, Διευθυντής του ΓΕ.Λ. Ματαράγκα
 3. Μπρούτα Ελένη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 του 4ου ΓΕ.Λ. Αγρινίου, Διευθύντρια του Γυμνάσιου Ματαράγκα
 4. Μπέστιας Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 του 2ου Γυμνασίου Αγρινίου, ως αιρετό μέλος
 5. Κίντας Παναγιώτης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01, του ΓΕ.Λ. Αστακού, ως αιρετό μέλος

 

Στην περίπτωση που το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας εξετάζει θέματα που αφορούν εκπαιδευτικούς ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων Δ/θμιας Εκπαίδευσης, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, μετέχουν στο Συμβούλιο οι παρακάτω:

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Μιχάλης Κουρουτός, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στην «ΛΕΟΝΤΕΙΟ Σχολή» Πατησίων, ως τακτικό αιρετό μέλος.
 2. Αλέκος Γούλας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στα εκπαιδευτήρια «Ι.Μ. Παναγιωτοπούλου», ως τακτικό αιρετό μέλος. 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

 1. Δημήτρης Κάζαγλης, εκπ/κό κλ. ΠΕ11, που υπηρετεί στην «ΙΟΝΙΟ» σχολή, ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος.
 2. Ευγενία Κωστούση, εκπ/κό κλ. ΠΕ11, που υπηρετεί στην «Γεννάδειο», ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος.

 

Στην περίπτωση που το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας εξετάζει θέματα που αφορούν ιδιοκτήτες ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων Δ/θμιας Εκπαίδευσης, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, μετέχουν στο Συμβούλιο οι παρακάτω:

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Κοτρώνης Γεώργιος, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΝΟΥ, ως τακτικό αιρετό μέλος.
 2. Μπαλαούρα Αγγελική, Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός, κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλα), του Ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου «Παναγία Προυσιώτισσα» Αγρινίου, ως τακτικό αιρετό μέλος.

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

 1. Κυραϊλίδης Χαράλαμπος, Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός, κλάδου ΠΕ02, Πρόεδρος ΣΙΣ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ - ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ, ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος.
 2. Μονάντερας Νικόλαος, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΚΕ Πάτρας, ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος.

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίστηκε η κα Σπυριδούλα Σωτηροπούλου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86 της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας, με αναπληρώτριά της την κα Παναγιωτοπούλου Σοφία, Διοικητική υπάλληλο, κλάδου ΠΕ1  Διοικητικού, της Δ/νσης Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

 Τρόποι Επικοινωνίας με το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2631050031

FAX2631050022