Δείτε εδώ...

Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Κοινοποιούμε την αριθ. 34199/Ε4/03-04-2024 Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με θέμα "Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2023-2024".