Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής του ΓΕ.Λ. Κατούνας σε Θεσσαλονίκη- Κομοτηνή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΓΕ.Λ. Κατούνας

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 11-12-2019 έως 15-12-2019

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Θεσσαλονίκη- Κομοτηνή

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

25-10-2019

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

13.00

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΕ.Λ. Κατούνας

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης των 7ου Γυμνασίου Αγρινίου, Γυμνασίου Παναιτωλίου, ΓΕΛ Παναιτωλίου, και ΓΕΛ Θέρμου στη Βενετία (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

 7ο Γυμνάσιο Αγρινίου,Γυμνάσιο Παναιτωλίου, ΓΕ.Λ. Παναιτωλίουκαι ΓΕ.Λ. Θέρμου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 28-11-2019 έως 3-12-2019

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Βενετία

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

18-10-2019

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

13.00

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

7ο Γυμνάσιο Αγρινίου

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης του Γυμνασίου Φυτειών στη Θεσσαλονίκη (ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Γυμνάσιο Φυτειών – Λ.Τ.

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 27-11-2019 έως 1-12-2019

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Θεσσαλονίκη

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

18-10-2019

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

10.00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γυμνάσιο Φυτειών – Λ.Τ.

Προκήρυξη διήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης του ΓΕ.Λ. Αμφιλοχίας στην Αθήνας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΓΕ.Λ. Αμφιλοχίας

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 8-11-2019 έως 9-11-2019

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Αθήνα

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

16-10-2019

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

10.00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΕ.Λ. Αμφιλοχίας

Επαναπροκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης του ΓΕ.Λ. Θέρμου στη Βενετία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΓΕ.Λ. Θέρμου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 28-11-2019 έως 3-12-2019

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Βενετία

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

14-10-2019

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

10.00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΕ.Λ. Θέρμου

Προκήρυξη εκδρομής πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης του Γυμνασίου και του ΓΕΛ Παναιτωλίου στη Βενετία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Γυμνάσιο Παναιτωλίου και ΓΕ.Λ. Παναιτωλίου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 28-11-2019 έως 3-12-2019

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Βενετία

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

8-10-2019

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12.00 μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γυμνάσιο Παναιτωλίου και ΓΕ.Λ. Παναιτωλίου

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του 2ου ΓΕ.Λ. Αγρινίου στη Βενετία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

2Ο ΓΕ.Λ. Αγρινίου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 27-11-2019 έως 2-12-2019 ή από 28-11-2019 έως 3-12-2019

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Βενετία

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1-10-2019

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12.00 μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2ο ΓΕ.Λ. Αγρινίου

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του 7ου Γυμνασίου Αγρινίου στη Βενετία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

7ο Γυμνάσιο Αγρινίου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 28-11-2019 έως 3-12-2019

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Βενετία

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3-10-2019

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12.00 μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

7ο Γυμνάσιο Αγρινίου

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης του Γυμνασίου Παναιτωλίου στη Βενετία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Γυμνάσιο Παναιτωλίου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 28-11-2019 έως 3-12-2019

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Βενετία

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3-10-2019

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12.00 μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γυμνάσιο Παναιτωλίου

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής του 6ου ΓΕ.Λ. Αγρινίου στην Ελβετία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

6ο ΓΕ.Λ. Αγρινίου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 6-11-2019 έως 12-11-2019

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Ελβετία

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

27-9-2019

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11.00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

6ο ΓΕ.Λ. Αγρινίου