Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής σε Νίς- Βουδαπέστη- Βελιγράδι

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΓΕ.Λ. Αμφιλοχίας

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 2-3-2018 έως 8-3-2018

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Νίς- Βουδαπέστη - Βελιγράδι

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

18-12-2018

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11.00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΕ.Λ. Αμφιλοχίας

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του ΓΕ.Λ. Εμπεσού στη Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΓΕ.Λ. Εμπεσού

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 20-2-2018 έως 24-2-2018

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Θεσσαλονίκη

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11-1-2018

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12.00 μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΕ.Λ. Εμπεσού

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης του ΓΕ.Λ. Ευηνοχωρίου στη Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΓΕ.Λ. Ευηνοχωρίου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 7-2-2018 έως 10-2-2018

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Θεσσαλονίκη

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

20-12-2018

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11.00  π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΕ.Λ. Ευηνοχωρίου

Προκήρυξη τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης του 1ου ΓΕ.Λ. Μεσολογγίου στο Βόλο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1ο ΓΕ.Λ. Μεσολογγίου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 5-2-2019 έως  7-2-2019

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Βόλος

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

9-1-2019

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12.00 μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1ο ΓΕ.Λ.  Μεσολογγίου

Προκήρυξη διήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης του 1ου ΓΕ.Λ. Αγρινίου στην Αθήνα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1ο ΓΕ.Λ.Αγρινίου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 19-12-2018 έως  20-12-2018

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Αθήνα

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

17-12-2018

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12.00 μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1ο ΓΕ.Λ.  Αγρινίου

Προκήρυξη διήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης του Γυμνασίου Παλαίρου με Λ.Τ. στην αθήνα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Γυμνάσιο & Λ.Τ Παλαίρου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 31-1-2018 έως 1-2-2018

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Αθήνα

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

17-12-2018

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11.00 π. μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γυμνάσιο & Λ.Τ Παλαίρου

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του 1ου ΕΠΑ.Λ. Ναυπάκτου στη Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΕΠΑ.Λ. Ναυπάκτου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 10-12-2018 έως 14-12-2018

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Θεσσαλονίκη

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

4-12-2018

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11.00 π. μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΕΠΑ.Λ. Ναυπάκτου

Προκήρυξη μετακίνησης του 2ου ΕΠΑ.Λ. Αγρινίου στην Αγγλία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

2ο ΕΠΑ.Λ. Αγρινίου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 2-2-2018 έως 17-2-2018 και 28-3-2018 έως 12-4-2018

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Αγγλία

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

28-11-2018

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11.00 π. μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2ο ΕΠΑ.Λ. Αγρινίου

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης του 1ου Γυμνασίου Μεσολογγίου στο Στρασβούργο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 20-6-2018 έως 25-6-2018

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Στρασβούργο

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

21-11-2018

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11.30 μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης του 1ου ΓΕΛ Ναυπάκτου στην Ιταλία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1ο ΓΕ.Λ. Ναυπάκτου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 9-12-2018 έως 15-12-2018

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Ιταλία

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

19-11-2018

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

13.00

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1ο ΓΕ.Λ. Ναυπάκτου