Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Προκήρυξη εκδρομής του ΓΕ.Λ. Θέρμου στη Λετονία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΓΕ.Λ. Θέρμου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 25-9-2017 έως 29-9-2017

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Λετονία

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

23-8-2017

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11.00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΕ.Λ. Θέρμου

Επαναπροκήρυξη εκπαιδευτικής εκδρομής του Γυμνασίου Αιτωλικού στην Καλαμάτα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΑΠΟ 17/05/2017 ΕΩΣ 18/05/2017

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

04/05/2017

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12:00Μ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

Επαναπροκήρυξη τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης σε ΚΠΕ Βιστωνίδας και Ξάνθη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Γυμνάσιο Καινουργίου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 11-5-2017 έως 13-5-2017

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΚΠΕ Βιστωνίδας- Ξάνθη

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

4-5-2017

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11.00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γυμνάσιο Καινουργίου

Προκήρυξη διήμερης εκδρομής του Γυμνασίου Αιτωλικού στην Καλαμάτα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Γυμνάσιο Αιτωλικού

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 16-5-2017 έως 17-5-2017

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Καλαμάτα

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

14-5-2017

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12.00 μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γυμνάσιο Αιτωλικού

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του Γυμνασίου Παναιτωλίου στο Βόϊο Κοζάνης - Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΑΠΟ 11/05/2017 ΕΩΣ 13/05/2017

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΒΟΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

02/05/2017

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

10:00ΠΜ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ

Προκήρυξη εκδρομής του Γυμνασίου Καινουργίου σε ΚΠΕ Βιστωνίδας-Ξάνθη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Γυμνάσιο Καινουργίου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 11-5-2017 έως 13-5-2017

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΚΠΕ Βιστωνίδας- Ξάνθη

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

28-4-2017

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11.00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γυμνάσιο Καινουργίου

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του 2ου ΓΕΛ Ναυπάκτου στη Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

2ο ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΑΠΟ 22/04/2017 ΕΩΣ 25/04/2017

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

05/04/2017

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12:00Μ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2ο ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Προκήρυξη διήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του Γυμνασίου Κανδήλας στη Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Γ/ΣΙΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΑΠΟ 11/05/2017 ΕΩΣ 12/05/2017

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

06/04/2017

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

13:00ΜΜ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γ/ΣΙΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του 1ου Γυμνασίου Μεσολογγίου στη Βαρκελώνη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1ο Γ/ΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΑΠΟ 25/06/2017 ΕΩΣ 29/06/2017

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

06/04/2017

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12:00Μ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1ο Γ/ΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του 2ου ΓΕΛ Ναυπάκτου στη Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

2ο ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΑΠΟ 22/04/2017 ΕΩΣ 25/04/2017

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

05/04/2017

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12:00ΠΜ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2ο ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ