Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Πληροφορίες σχετικές με θέματα Τ.Π.Ε, Ρομποτικής και υποστήριξης Τ.Π.Ε. μπορείτε να βρείτε στον ιστοχώρο του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ. Αιτωλοακαρνανίας.

http://blogs.sch.gr/plinetait/

Όλα τα άρθρα σε εμφάνιση blog

Ανακοινοποίηση ως προς τη διάθεση εκπαιδευτικού προσωπικού Π. & Δ. Εκπ/σης, σύμφωνα με την αριθμ. 1η/14-09-2017 πράξη της κοινής συνεδρίασης του Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 20-09-2017

Σας επισυνάπτουμε τον τελικό ανακοινοποιημένο πίνακα που αφορά τη διάθεση εκπαιδευτικού προσωπικού Π. & Δ. Εκπ/σης, σύμφωνα με την αριθμ. 1η/14-09-2017 πράξη της κοινής συνεδρίασης του Π.Υ.Σ.Π.Ε./... Περισσότερα...

Ανακοινοποίηση ως προς τις διαθέσεις και την υπερωριακή διδασκαλία εκπαιδευτικών Δ.Ε., σύμφωνα με την αριθμ. 43/15-09-2017 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 20-09-2017

Σας επισυνάπτουμε τελικούς ανακοινοποιημένους πίνακες, που αφορούν: 1. μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε., και 2. υπερωριακή διδασκαλία εκπαιδευτικών Δ.Ε., σύμφωνα με την αριθμ. 43/15-09-2017 πράξη ... Περισσότερα...

Θέματα της με αριθμ. 43/15-09-2017 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας (Συνέχεια))

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 19-09-2017

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν: 1. μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. (Aνακοινοποιημένο πίνακα), και 2. ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε., σύμφωνα με την αριθμ. 43/15-09-... Περισσότερα...

Διάθεση εκπαιδευτικού προσωπικού σε σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 19-09-2017

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν διάθεση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας σύμφωνα με τις αριθμ. 1/14-09-2017 και 2/18-09-2017 πράξεις της κοινής συνεδρίαση... Περισσότερα...

Θέματα της με αριθμ. 43/15-09-2017 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 15-09-2017

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν: 1. τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού Δ.Ε., 2. τοποθέτηση εκπαιδευτικών ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., σε λειτουργικά κενά, 3. ολική διάθεση εκπα... Περισσότερα...

Διάθεση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 15-09-2017

Για τις κοινές ειδικότητες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16 και ΠΕ19-20) επισυνάπτεται πίνακας που αφορά τη διάθεση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτερ... Περισσότερα...

Συμπληρωματικές αιτήσεις – δηλώσεις τοποθέτησης Υπεραρίθμων εκπαιδευτικών και ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας (κλάδου ΠΕ11)

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 14-09-2017

Επισυνάπτεται έγγραφο που αφορά συμπληρωματικές αιτήσεις – δηλώσεις τοποθέτησης Υπεραρίθμων εκπαιδευτικών και ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, κλάδου ΠΕ11. Περισσότερα...

Κατατακτήριες Εξετάσεις στο Μουσικό Σχολείο Αγρινίου

Δελτία τύπου | 14-09-2017

Ανακοινώνουμε Δελτίο Τύπου του Μουσικού Γυμνασίου -ΛΤ Αγρινίου  για  1 θέση στην Β Γυμνασίου και  3 θέσεις στην Γ'  Γυμνασίου 10 θέσεις στην Α΄Λυκείου.  Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στις 25-9-2017... Περισσότερα...

Θέματα της με αριθμ. 42/13-09-2017 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 13-09-2017

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν: 1. ανάκληση απόσπασης υπεραρίθμου εκπαιδευτικού Δ.Ε., 2. απόσπαση υπεράριθμων εκπαιδευτικών Δ.Ε., 3. τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δ.Ε. (ανακοινοποιημ... Περισσότερα...

Συμπληρωματικές αιτήσεις – δηλώσεις τοποθέτησης Υπεραρίθμων εκπαιδευτικών και ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας (κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06 και ΠΕ19-20)

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 10-09-2017

Οι συμπληρωματικές Αιτήσεις – Δηλώσεις (Συν. 1, Συν. 2 και Συν. 3) θα κατατεθούν με αποκλειστική ευθύνη του ενδιαφερόμενου είτε αυτοπροσώπως στη Δ/νση Δ.Ε Αιτωλ/νίας είτε μέσω email (mail@dide.ait.sch... Περισσότερα...

Θέματα της με αριθμ. 41/08-09-2017 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 08-09-2017

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν: 1. αποχαρακτηρισμό υπεράριθμης εκπαιδευτικού Δ.Ε., 2. χαρακτηρισμό υπεράριθμου εκπαιδευτικού Δ.Ε., 3. ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε., 4. τροποποίηση α... Περισσότερα...

Κενά Γενικής Παιδείας (για αναπληρωτές)

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 08-09-2017

Επισυνάπτεται πίνακας με τα κενά Γενικής Παιδείας που αφορούν τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε. Περισσότερα...

Κενά Ειδικής Αγωγής

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 06-09-2017

Σας επισυνάπτουμε πίνακα με τα κενά Ειδικής Αγωγής που αφορούν τους αναπληρωτές που προσλήφθηκαν στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας προκειμένου να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης. Περισσότερα...

Θέματα της με αριθμ. 39/04-09-2017 πράξης του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 05-09-2017

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν: 1. αποσπάσεις υπεραρίθμων εκπαιδευτικών Δ.Ε., 2. αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. εντός της περιφερειακής ενότητας Αιτωλ/νίας, 3. τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε.... Περισσότερα...

Δικαιολογητικά πρόσληψης Αναπληρωτών.2017-18

Αναπληρωτές-Ωρομίσθιοι | 04-09-2017

Ανακοινώνουμε συγκεντρωτικά τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν μαζί τους οι αναπληρωτές  άμα τη πρόσληψή τους. Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για στελέχωση του Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) Αιτωλοακαρνανίας

Εκπαιδευτικά θέματα | 03-09-2017

Επισυνάπτεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Διευθυντή Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας για στελέχωση του Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) Αιτωλοακαρνανίας. Περισσότερα...

Αιτήσεις – Δηλώσεις τοποθέτησης Υπεραρίθμων εκπαιδευτικών, ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα Π.Υ.Σ.Δ.Ε./Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε λειτουργικά κενά της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας (Συνέχεια) - Aνακοινοποίηση

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 03-09-2017

Σας επισυνάπτουμε ανακοινοποιημένο το με αριθμ. Φ.ΠΥΣΔΕ/512/01-09-2017 έγγραφό μας ως προς α) τον πίνακα Α΄ των υπεραρίθμων εκπαιδευτικών και β) τους πίνακες των λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων. ... Περισσότερα...

Θέματα της με αριθμ. 38/01-09-2017 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 03-09-2017

Σας ανακοινώνουμε πίνακες  που αφορούν: 1. τοποθέτηση εκπαιδευτικών Δ.Ε. ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε λειτουργικά κενά, 2. απόσπαση εκπαιδευτικών Δ.Ε., σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., 3. τοποθέτηση ε... Περισσότερα...

Αιτήσεις – Δηλώσεις τοποθέτησης Υπεραρίθμων εκπαιδευτικών, ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα Π.Υ.Σ.Δ.Ε./Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε λειτουργικά κενά της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας (Συνέχεια)

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 01-09-2017

Οι Αιτήσεις – Δηλώσεις (Συν. 2, Συν. 3, Συν. 4 και Συν. 5) που επισυνάπτονται θα κατατεθούν με αποκλειστική ευθύνη του ενδιαφερόμενου είτε αυτοπροσώπως στη Δ/νση Δ.Ε Αιτωλ/νίας είτε μέσω email (mail@d... Περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Yποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων, Εργαστηριακών Κέντρων και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας

Εκπαιδευτικά θέματα | 31-08-2017

Προκηρύσσουμε την πλήρωση με επιλογή εξήντα επτά (67) θέσεων Υποδιευθυντών Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., Ε.Κ., Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων και Υπευθύνων Τομέων των Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθ... Περισσότερα...