Δείτε εδώ...

Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2018

Όλα τα άρθρα σε εμφάνιση blog

Θέματα της με αριθμ. 31/17-09-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 21-09-2018

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν: 1. Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Δ.Ε. ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε λειτουργικά κενά, 2. Ολική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Α... Περισσότερα...

Θέματα της με αριθμ. 33/20-09-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 21-09-2018

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν 1. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτ... Περισσότερα...

Πράξη 3η/17-9-2018 της κοινής συνεδρίασης ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ.

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 20-09-2018

Ανάκληση μερικής διάθεσης - διάθεση εκπαιδευτικών σύμφωνα  με την αριθμ΄ 3/17-9-2018 Πράξη της κοινής συνεδρίασης των ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ Αιτωλοακαρνανίας. Περισσότερα...

Θέματα της με αριθμ. 32/19-09-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 19-09-2018

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν 1. Χαρακτηρισμός λειτουργικά υπεράριθμης εκπαιδευτικού Δ.Ε. 2. Ολική διάθεση υπεράριθμης εκπαιδευτικού Δ.Ε. 3. Ολική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. στα Ε.Κ. Μεσολο... Περισσότερα...

Διάθεση εκπαιδευτικού προσωπικού (κοινές συνεδριάσεις Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε.)

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 13-09-2018

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν μερική διάθεση εκπαιδευτικού προσωπικού Δ.Ε., σύμφωνα με τις κοινές συνεδριάσεις του Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας. Περισσότερα...

Διαθέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού Δ.Ε.- Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 13-09-2018

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν: α) μερική διάθεση εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις αριθμ. 26/05-09-2018, 27/07-09-2018 και 28/10-09-2018 πράξεις του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, και β) ανάθεση υπερωρια... Περισσότερα...

Θέματα της με αριθμ. 29/13-09-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 13-09-2018

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν: 1. Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Δ.Ε. ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., κλάδου ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής) σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για τ... Περισσότερα...

Αιτήσεις – Δηλώσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικών ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., κλάδου ΠΕ05 (Γαλλικής), σε λειτουργικά κενά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 13-09-2018

Επισυνάπτεται ανακοινοποιημένο έγγραφο του Διευθυντή Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, με θέμα: ΄΄Αιτήσεις – Δηλώσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικών ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., κλάδου ΠΕ05 (Γαλλικής), σε λειτο... Περισσότερα...

Αιτήσεις – Δηλώσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικών ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., κλάδου ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής), σε λειτουργικά κενά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 12-09-2018

Eπισυνάπτεται έγγραφό μας, με θέμα: ΄΄Αιτήσεις – Δηλώσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικών ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., κλάδου ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής), σε λειτουργικά κενά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ... Περισσότερα...

Θέματα της με αριθμ. 2/10-09-2018 πράξεως της κοινής συνεδρίασης Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 11-09-2018

Σας επισυνάπτουμε πίνακα που αφορά μερικές διαθέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού Δ.Ε., σύμφωνα με την κοινή 2/10-09-2018 κοινή συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας. Περισσότερα...

Θέματα της με αριθμ. 28/10-09-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 11-09-2018

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν: 1. Τοποθέτηση εκπαιδευτικών ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., 2. Τοποθέτηση αποσπασμένης εκπαιδευτικού από άλλο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 3. Ολική διάθεση υπεράριθμης... Περισσότερα...

ΝΕΑ Ανακοινοποίηση - Τοποθετήσεις Αναπληρωτών: Ειδικής Αγωγής

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 11-09-2018

Σας παραθέτουμε ΝΕΟ Ανακοινοποιημένο πίνακα σχετικό με τις τοποθετήσεις Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής. Περισσότερα...

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε. Γενικής Παιδείας (Α΄ Φάσης)

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 10-09-2018

Επισυνάπτεται πίνακας που αφορά τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε. (Α΄ Φάσης) συμπεριλαμβανομένων και των κλάδων ΠΕ08 και ΠΕ88.01. Περισσότερα...

Προκήρυξη για την κάλυψη κενών θέσεων στο Μουσικό Σχολείο Αγρινίου.

Εκπαιδευτικά θέματα | 10-09-2018

Προκήρυξη για την κάλυψη κενών θέσεων στο Μουσικό Σχολείο Αγρινίου για το σχολικό έτος 2018 - 2019. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται από τους γονείς - κηδεμόνες των υποψηφίων μα... Περισσότερα...

Ανακοινοποίηση - Τοποθετήσεις Αναπληρωτών: Ειδικής Αγωγής.

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 10-09-2018

Σας παραθέτουμε τον Ανακοινοποιημένο πίνακα σχετικό με τις τοποθετήσεις Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής. Περισσότερα...

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών: Παράλληλη Στήριξη

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 10-09-2018

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών εκπαιδευτικών Παράλληλης Στήριξης για το σχολικό έτος 2018 - 2019. Περισσότερα...

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών: Ειδικής Αγωγής

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 10-09-2018

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ) για το σχολικό έτος 2018 - 2019. Περισσότερα...

Αιτήσεις – Δηλώσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικών αποσπασμένων από άλλα Π.Υ.Σ.Δ.Ε., κλάδου ΠΕ04.01 (Φυσικών), σε λειτουργικά κενά της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 10-09-2018

Επισυνάπτεται έγγραφο του Δ/ντή Δ.Ε., με θέμα: ΄΄Αιτήσεις – Δηλώσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικών αποσπασμένων από άλλα Π.Υ.Σ.Δ.Ε., κλάδου ΠΕ04.01 (Φυσικών), σε λειτουργικά κενά της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδ... Περισσότερα...

Αιτήσεις – Δηλώσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικών ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., κλάδων ΠΕ81, ΠΕ83 και ΠΕ87.08 σε λειτουργικά κενά της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 10-09-2018

Επισυνάπτεται έγγραφο του Δ/ντή Δ.Ε. με θέμα: «Αιτήσεις – Δηλώσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικών ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., κλάδων ΠΕ81, ΠΕ83 και ΠΕ87.08 σε λειτουργικά κενά της Δευτεροβάθμι... Περισσότερα...