Δείτε εδώ...

Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2021

classroom 

Έναρξη σχολικής χρονιάς τη  Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου


 

Οι μαθητές προσέρχονται:

με πιστοποιητικό εμβολιασμού (για 12 ετών και άνω) ή βεβαίωση παρελθούσας νόσησης (τελευταίου εξαμήνου) ή δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού τεστ, δύο φορές την εβδομάδα.

 Οι εκπαιδευτικοί προσέρχονται:

με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση παρελθούσας νόσησης (τελευταίου εξαμήνου) ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού τεστ, δύο φορές την εβδομάδα.


Όλα τα άρθρα σε εμφάνιση blog

Διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 17-09-2021

Επισυνάπτονται αποφάσεις που αφορούν: 1. Διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου (της με αριθμ. 22/08-09-2021 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας) - ΑΔΑ: Ψ4ΤΜ46ΜΤΛΗ-ΨΕΥ 2. Διάθεση εκπαιδευτι... Περισσότερα...

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 10-09-2021

Επισυνάπτονται σε ορθή επανάληψη Διορθώσεις και Πρόσθεση νέων διαθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους σύμφωνα με την αριθμ. 22/08-09-2021 πράξεως του Π.Υ.... Περισσότερα...

Θέματα της με αριθμ. 22/08-09-2021 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 09-09-2021

Επισυνάπτονται αποφάσεις που αφορούν:1. Τροποποίηση τοποθέτησης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε λειτουργικά κενά. (ΦΠ.3.4/7529/08-09-2021)2. Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γενική... Περισσότερα...

Αιτήσεις – Δηλώσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικών ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε λειτουργικά κενά

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 07-09-2021

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ευρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα του επισυναπτόμενου εγγράφου (με αριθ. πρωτ. Φ.ΠΥΣΔΕ/79/07-09-2021), να υποβάλλουν την επισυναπτόμεν... Περισσότερα...

Μήνυμα του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας κ. Αθ. Σαρδέλη για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2021 – 2022.

Γενικού ενδιαφέροντος | 06-09-2021

Μήνυμα του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας κ. Αθ. Σαρδέλη για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2021 – 2022. Περισσότερα...

Αιτήσεις – Δηλώσεις ολικής διάθεσης Υπεραρίθμων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά και Αιτήσεις – Δηλώσεις μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 05-09-2021

Σας ανακοινώνουμε Πίνακες λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων Δ.Ε. Γενικής Παιδείας.Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν χαρακτηρισθεί ως λειτουργικά Υπεράριθμοι και συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα του... Περισσότερα...

Τοποθέτηση - Διάθεση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 02-09-2021

Σας επισυνάπτουμε Πίνακα Τοποθέτησης - Διάθεσης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών. Περισσότερα...

Θέματα των με αριθμ. 19/31-08-2021 και 20/31-08-2021 πράξεων του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 31-08-2021

Επισυνάπτονται αποφάσεις που αφορούν:1. Ολική διάθεση υπεράριθμων εκπαιδευτικών Δ.Ε.2. Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής (Ε.Α.Ε.) ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και αποσπασμένων από άλλ... Περισσότερα...

Αίτηση - Δήλωση Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής (Ε.Α.Ε.)

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 30-08-2021

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής (Ε.Α.Ε.) ευρισκόμενων στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και αποσπασμένους από άλλο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (του επισυναπτόμενου εγγράφου)  να υποβάλουν την αντίστοιχη επισυναπτό... Περισσότερα...

ΟΔΗΓΙΕΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΣΕΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αναπληρωτές-Ωρομίσθιοι | 30-08-2021

Παρακαλούμε μετά την ανάληψη υπηρεσίας στη σχολική μονάδα-ΣΜΕΑΕ τοποθέτησης να καταθέσετε ,εφόσον διαθέτετε, αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας και συνάφειας μεταπτυχιακού για μισθολογική κατάταξη και... Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΔΕΥ ΤΩΝ ΚΕΔΑΣΥ ΤΗΣ ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ23-ΠΕ30 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (Α ΄ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ) ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2021-22

Γενικού ενδιαφέροντος | 30-08-2021

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει τα λειτουργικά κενά των κλάδων ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ και ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ στα ΣΔΕΥ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, και Καλεί τους ... Περισσότερα...

Αιτήσεις – Δηλώσεις ολικής διάθεσης Υπεραρίθμων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών από άλλα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε λειτουργικά κενά

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 28-08-2021

Επισυνάπτεται το με αριθμ. Φ.ΠΥΣΔΕ/73/27-08-2021 έγγραφο του Διευθυντή Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, με θέμα: «Αιτήσεις – Δηλώσεις ολικής διάθεσης Υπεραρίθμων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά».Οι λειτουργικές υπε... Περισσότερα...

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Αναπληρωτές-Ωρομίσθιοι | 27-08-2021

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς που θα προσληφθούν ως αναπληρωτές στη ΔΔΕ Αιτωλοακαρνανίας να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης σε ευκρινή φωτοαντίγραφα κατά την πρώτη μέρα που... Περισσότερα...

Τοποθέτηση μεταταχθέντος εκπαιδευτικού Δ.Ε. και νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Δ.Ε., σε λειτουργικά κενά

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 24-08-2021

Επισυνάπτουμε Πίνακα τοποθέτησης μεταταχθέντος εκπαιδευτικού Δ.Ε. και Πίνακα τοποθέτησης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Δ.Ε., σε λειτουργικά κενά της Δ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με την αριθμ. 17η/24-... Περισσότερα...

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης τοποθέτησης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας σε λειτουργικά κενά

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 20-08-2021

Σας ανακοινώνουμε (σε ορθή επανάληψη ως προς το λειτουργικό κενό κλάδου ΠΕ03 στο 2ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου) Πίνακα με τα λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων Γενικής Παιδείας, ο οποίος περιέχει αριθμητικά τα... Περισσότερα...

Παράταση Αδειών Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Φροντιστήρια | 18-08-2021

Σας ενημερώνουμε ότι η ισχύς των αδειών διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, που υπεβλήθησαν για ανανέωση στον ΕΟΠΠΕΠ μέχρι τις 30-08-2019 και λήγει στις 31-08-2021 παρατείνεται για τ... Περισσότερα...

Ενημέρωση ενδιαφερομένων για αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας και ανανέωση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ΄ οίκον διδασκαλίας

Φροντιστήρια | 17-08-2021

Λαμβάνοντας υπόψιν την αριθμ. 78844/Ν1/28-7-2021 Υ.Α. (ΦΕΚ 3369/τ. Β΄/28/7/2021), σας ενημερώνουμε ότι από 01-7-2021 αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή και εξέταση αιτήσεων και δικαιολογητικών αναγγελία... Περισσότερα...

Ανάληψη υπηρεσίας νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών (*ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ*)

Διορισμοί-Μεταθέσεις-Μετατάξεις | 11-08-2021

Οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί που διορίζονται σύμφωνα με τις αποφάσεις: 95849/Ε1/2-8-2021 (ΦΕΚ 1818/τ.Γ΄/10-8-2021 ΑΔΑ: 63Ν946ΜΤΛΗ-ΔΧΣ) «Διορισμός 9.535 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ... Περισσότερα...

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διορισμοί-Μεταθέσεις-Μετατάξεις | 05-08-2021

Παρακαλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί να προσκομίσουν συμπληρωμένα τα δικαιολογητικά διορισμού τους και τις υπεύθυνες δηλώσεις.Μετά την δημοσίευση της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερ... Περισσότερα...