Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Διευκρινίσεις για Άδεια Ανατροφής Αναπληρωτριών που είχαν κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου.

Ανακοινώνουμε περαιτέρω διευκρίνιση για τη λήψη άδειας ανατροφής τέκνου σε αναπληρώτριες που είχαν κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου. 

Άδεια απουσίας για την εκλογή Διευθυντών/ντριών Εκπαίδευσης

Σας επισυνάπτουμε έγγραφο που αφορά άδεια απουσίας για την εκλογή Διευθυντών/Διευθυντριών την Παρασκευή 08 Ιανουαρίου 2015. 

Άδειες άνευ αποδοχών

Σύμφωνα με το αρ. 104666/Ε2/1-7-2015  έγγραφο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., που έχει αναρτηθεί,  ΜΟΝΟ  οι παρακάτω περιπτώσεις αποτελούν χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα: Άδειες άνευ αποδοχών

Xορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας κια εξυπηρέτηση αφαλισμένων τ.ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ

 

Σας επισυνάπτουμε έγγραφο προς ενημέρωσή σας.

Οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Σας επισυνάπτουμε έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ., σχετικά με τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (SBMF36-1140402151400.pdf)SBMF36-1140402151400.pdf82 Kb

Ενημέρωση για άδειες εκπαιδευτικών Δ.Ε. (Νέα ενημέρωση)

Άδειες εκπαιδευτικών

 

  • Ποιες άδειες δικαιούνται
  • Προϋποθέσεις
  • Δικαιολογητικά
  • Με βάση ποιους νόμους  και εγκυκλίους χορηγούνται

Καθορισμός διαδικασίας χορήγησης εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνων μονίμων εκπαιδευτικών - μειωμένο ωράριο

Εγκύκλιος με αριθ. πρωτ. Φ.351.5/64/111756/Δ1/12-8-2013 που αφορά τον καθορισμό της διαδικασίας χορήγησης εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνων μονίμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή το μειωμένο ωράριο.

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε αρχείο (Excel) για τον τρόπο υπολογισμού.

Zητείται ενημέρωση

Παρακαλούμε όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να κάνουν χρήση άδειας ανατροφής τέκνου (εννεάμηνη ή τρίμηνη), να μας το δηλώσουν το συντομότερο δυνατόν και μέχρι την Παρασκευή 02-08-2013 και ώρα 12:00 μ.μ., προκειμένου να προβούμε στην κατάρτιση του πίνακα των λειτουργικών κενών για το νέο σχολικό έτος.

Χορήγηση – Ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (για υποτρόφους του Ι.Κ.Υ ) για το σχολικό έτος 2013-2014 - Χορήγηση – Ανανέωση αδειών χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών

Α. Άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές σε εκπαιδευτικούς υποτρόφους του ΙΚΥ για συμμετοχή σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, και

Β. ΄Αδεια χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, περ. Ε΄ του Ν. 1566/1985.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.doc)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.doc168 Kb

Διευκρινίσεις σχετικά με τις άδειες κατά τη διάρκεια της επίταξης

Ύστερα από αιτήματα-τηλεφωνήματα εκπαιδευτικών, που για σοβαρούς λόγους ζητούν άδεια μίας ή περισσότερων ημερών, το ΥΠΑΙΘΠΑ απέστειλε σχετική διευκρίνηση.

Σύμφωνα με αυτή τα σχετικά αιτήματα που τίθενται από τους ενδιαφερόμενους ή τους διευθυντές των λυκείων, αφού ερευνηθεί και αξιολογηθεί η κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, σταθμίζοντας τα πραγματικά περιστατικά και τη σοβαρότητά τους, να κρίνεται η ικανοποίηση ή μη του αιτήματος βάσει των κείμενων και εφαρμοζόμενων διατάξεων και με γνώμονα πάντοτε αφενός την εύρυθμη και απρόσκοπτη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων και αφετέρου τις εκπαιδευτικές και λοιπές υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών.