Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2020-21

Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΥΝΑΝΠ: www.ynanp.gr ηεγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού εισαγωγήςσπουδαστών/στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με ταδικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε από 16-6-2020

Όλοι οι υποψήφιοι από την 16-6-2020 πρέπει ναυποβάλλουν αίτηση, ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Παραρτήματος Ε ́ της ΠροκήρυξηςΔιαγωνισμού. 

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης οφείλουν να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε ΑΕΝ (ΠαράρτημαΓ ́) κανονικά και πλήρη τα δικαιολογητικά τους,προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτησή τους. Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών (που θα συνοδεύονται από το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑΝΠ),λήγειστις16-7-2020

Πρόγραμμα erasmus του 1ου Γυμνασίου Μεσολογγίου

Εμπειρίες μοναδικές για πέντε μαθητές και δυο εκπαιδευτικούς  τoυ 1ου Γυμνασίου Μεσολογγίου “Παλαμαϊκή Σχολή” από την κινητικότητα στην Πορτογαλία που πραγματοποιήθηκε από 16-23 Φεβρουαρίου του 2020 στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2-Σχολική Εκπαίδευση. Το σχολείο συμμετέχει σε Στρατηγική Σύμπραξη  με τίτλο “Robocode Workshop of young inventors is designing the Future”. Το πρόγραμμα είναι διετές (με πιθανότητα παράτασης λόγω πανδημίας) και η συνεργασία πραγματοποιείται ανάμεσα στα παρακάτω σχολεία από 5 διαφορετικές χώρες: 

  • 1ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου, Ελλάδα
  • Ayancik Yunus Emre Ortaokulu , Sinop, Tουρκία
  • Zespol Szkol w Karczmiskach,Karczmiska, Πολωνία
  • Agrupamento de escolas de Vila Verde, Πορτογαλία
  • IES Dona Jimena, Gijón, Ισπανία

Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι να ωφεληθούν μαθητές και εκπαιδευτικοί βιώνοντας εμπειρίες μοναδικές, μαθαίνοντας για την κουλτούρα, τον πολιτισμό, τις νέες ιδέες και στις ανθρώπινες σχέσεις των λαών της Ευρώπης, να αναδειχθούν παιδιά με ιδιαίτερες δεξιότητες, που μπορούν να συμβαδίσουν με τις ταχέως αναπτυσσόμενες τεχνολογικές εξελίξεις και να βρουν λύσεις σε κοινωνικά προβλήματα που θα βελτιώσουν την ποιότητα  της ζωής  των ανθρώπων, με την συνύπαρξη βέβαια των παγκόσμιων ηθικών αρετών καθώς και να καλλιεργηθεί η ανάπτυξη ελεύθερης και δημιουργικής σκέψης μέσα από τις ομαδοσυνεργατικές δράσεις που πραγματοποιούνται. 

Ο Διευθυντής 

Γιώτης Ασημάκης

Προγραμματισμένη άδεια Διευθυντή Εκπαίδευσης

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, θα απουσιάζει σε προγραμματισμένη άδεια από την Τρίτη 9 μέχρι και την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020. Για οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορείτε να απευθύνεστε στον Αναπληρωτή Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, κ. Λάππα Κωνσταντίνο στο τηλεφωνικό νούμερο 2631050043.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας: www.hellenicpolice.gr η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους.
Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στo Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την ώρα 15.00 της 12-06-2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται πρωτίστως στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα και δευτερευόντως στα τηλέφωνα 2131520327, 2131520169.
Για να δείτε την Προκήρυξη ανοίξτε το συνημμένο

Προκηρύξεις υποψηφίων για τα σώματα ασφαλείας

Εγκλυκλιοι προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών και των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, καθώς και τις αντίστοιχες προκηρύξεις τους

Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών διδακτικού έτους 2019-2020

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 1765/τ.Β ́/8-5-2020 δημοσιεύθηκε η με αρ. πρωτ.52840/ΓΔ4/08-05-2020Υ.Α.

με θέμα «Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών διδακτικού έτους 2019-2020»  που αφορά τις απουσίες των

μαθητών/τριών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, και δεν θα

ληφθούν υπόψη για τονχ αρακτηρισμότηςφοίτησήςτους,εφόσονογονέαςήκηδεμόναςτουςήοιίδιοι/ες,

εάν είναι ενήλικοι/ες, υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση,που θα αναγράφει τα οριζόμενα στην εν λόγω

απόφαση.

Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2019-20

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 52488/ΓΔ4/7-5-2020 Υ.Α. (Β ́1764),

ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων τουδιδακτικού έτους  2019−2020 των ημερησίων και  εσπερινών

Γυμνασίων, Ειδικών Γυμνασίων ,ημερησίων κα ιεσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών

Λυκείων και  Ενιαίων Ειδικών ΕπαγγελματικώνΓυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, η 12η Ιουνίου 2020, ημέραΠαρασκευή.

Ενεργοποίηση Λειτουργικότητας Αποστολής Βαθμολογίας μέσω του ΠΣ myschool

Σας ενημερώνουμε ότι, λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη

διάδοση του νέου κορωνοϊού COVID-19, στο Π.Σ. του myschool έχειήδη υλοποιηθεί λειτουργικότηταπου επιτρέπει τη

δημιουργία ενός αρχείου excel με όλα τα στοιχεία που χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί για την δημιουργία ηλεκτρονικού

μηνύματος(e-mail), ώστε να σταλεί η βαθμολογία όλων των μαθητών/τριών στους κηδεμόνες τους ηλεκτρονικά χωρίς την

ανάγκη φυσικήςπαρουσίας τους στις σχολικές μονάδες.

Εγκύκλιος με διευκρινίσεις σχετικά με την τήρηση και ανάρτηση Απουσιολογιών/ Παρουσιολογίων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ που απασχολούνται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 και ΠΔΕ σε σχολικές μονάδες της Δ.Ε. κατά την περ

Σχετ Σχετικά με τη συμπλήρωση και ανάρτηση των Απουσιολογίων/Παρουσιολογίων των αναπληρωτών ΕΣΠΑπου

απα  ασχολούνται στιςσχολικές μονάδεςτηςΔευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά τον μήνα Μάιο, σας γνωρίζουμε τα

ακόλ ακόλουθα:

Σύ         Σύμφωναωνα με την υπ’αριθμ. 50434/ΓΔ4/02.05.2020 εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και

Δευτ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα «Προετοιμασία επαναλειτουργίας σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», οι

εκπ   εκπαιδευτικοί των Γυμνασίων και των Λυκείων(εκτός των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε ΣΜΕΑΕ ΔΕ), θα πρέπει να

ππα    παρευρίσκονται από την Τετάρτη 6 Μαΐου, στις θέσεις όπου υπηρετούν το τρέχον σχολικό έτος για την αναγκαία

προετ     προετοιμασίατης λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

 

 

Για

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (egkyklios_paroysiologia_anapliroton.pdf)egkyklios_paroysiologia_anapliroton.pdf578 Kb