Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ

 

Ανακοίνωση σχετική με τους τίτλους σπουδών MASTER INTEGRATED

 

 

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) και 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σύμφωνα με την 3 ε της  204654Ε1/24-2-019 Πρόσκλησης του Υ.ΠΑΙ.Θ. τα:

"Προσκομισθέντα δικαιολογητικά/ πιστοποιητικά/έγγραφα με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη του χρόνου λήξης της προθεσμίας υποβολής των σχετικών (ηλεκτρονικών) αιτήσεων της κατά περίπτωση προκήρυξης του ΑΣΕΠ δεν λαμβάνονται υπόψη."

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Διάθεση Πιστοποιητικών ΚΠΓ Μαΐου 2019

Σας ενημερώνουμε πως έχουμε παραλάβει τα Πιστοποητικά ΚΠΓ Μαΐου 2019. Οι επιτυχόντες μπορούν να λαμβάνουν τα πιστοποιητικά τους όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 8.0 π.μ. έως τις 14.30

Βράβευση του 3ου Γυμνασίου Αγρινίου και του ΓΕ.Λ. Ευηνοχωρίου στο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικοακουστικής Δημιουργίας

Το 3ο Γυμνάσιο Αγρινίου και το ΓΕ.Λ. Ευηνοχωρίου διακρίθηκαν και βραβεύονται στο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικοακουστικής Δημιουργίας "Τα σχολεία εκπέμπουν στην ΕΡΤ".

Συγχαρητήρια σε μαθητές και εκπαιδευτικούς για στη συμμετοχή τους και την επιτυχία τους στο διαγωνισμό!

Επίσκεψη του 1ου ΓΕ.Λ. Μεσολογγίου και του ΓΕ.Λ. Ευηνοχωρίου στο Άουσβιτς!

Το 1ο Γενικό Λύκειο Ι.Π. Μεσολογγίου και το Γενικό Λύκειο Ευηνοχωρίου σε συνεργασία καθηγητών - μαθητών εκπόνησαν και πραγματοποίησαν ένα επίκαιρο όσο και δύσκολο θέμα «ΟΧΙ στον Πόλεμο, ΝΑΙ στην Ειρήνη! ΟΧΙ στον Φασισμό και τον Ναζισμό, ΝΑΙ στην Δημοκρατία!»

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Πολωνία-Αουσβιτς.pdf)Πολωνία-Αουσβιτς.pdf1951 Kb

Απόσπαση εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας και τοποθέτηση σε Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Αιτωλ/νίας

Eπισυνάπτεται η με αριθμ. Φ.Π.5.2/3553/27-03-2019 (ΑΔΑ: ΨΛΕΠ4653ΠΣ-ΒΙΚ) Απόφαση του Διευθυντή Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, με θέμα: ΄΄Απόσπαση εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας και τοποθέτηση σε Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Αιτωλ/νίας΄΄.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΨΛΕΠ4653ΠΣ-ΒΙΚ.pdf)ΨΛΕΠ4653ΠΣ-ΒΙΚ.pdf1809 Kb

Ανασύνταξη αναμορφωμένου προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά Υποψηφίων Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)

Επισυνάπτεται αναμορφωμένος προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά Υποψηφίων Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), που συντάχθηκε σύμφωνα με την αριθμ. 17/12-03-2019 πράξη του Διευρυμένου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

 

 

Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.Φ.Ε.) στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας

Επισυνάπτεται η με αριθμ. Φ.Π.5.2/2496/26-03-2019 Απόφαση του Διευθυντή Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, με θέμα: «Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.Φ.Ε.) στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας», η οποία στηρίχτηκε στην με αριθμ. 17/12-03-2019 πράξη του Διευρυμένου Συμβουλίου Επιλογής.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ψ7ΔΠ4653ΠΣ-1ΥΜ.pdf)Ψ7ΔΠ4653ΠΣ-1ΥΜ.pdf1634 Kb

Τελικός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας Υποψηφίων Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.Φ.Ε.) στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας (Πράξη 17η/12-03-2019)

Μετά την ανάκληση της αριθμ. Φ.Π.5.2/1964/07-03-2019 Απόφασή μας περί κύρωσης του τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας και σε συνέχεια της με αριθμ. 17/12-03-2019 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, ανακοινώνουμε τον Τελικό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα (Ε.Κ.Φ.Ε.) Αιτωλ/νίας.

Οργανόγραμμα και Στοιχεία Επικοινωνίας ΔΔΕ Αιτ/νίας

Μετά την έκδοση του νέου οργανογράμματος του ΥΠΠΕΘ ανακοινώνουμε 
α. Τα τηλέφωνα ανά υπάλληλο και τμήμα της ΔΔΕ Αιτ/νίας 

β. Τα αντικείμενα και τα τηλέφωνα ανά τμήμα και υπάλληλο της ΔΔΕ Αιτ/νίας 

γ. τα αντικείμενα και τα λεκτικά τους ανά τμημα. 

Αναμορφωμένος Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων και Φυσικών Επιστημών της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σε συνέχεια της με αριθμ. 13/26-02-2019 συνεδρίασης του Συμβουλίου Επιλογής όπου εξετάστηκαν οι γραπτές αντιρρήσεις των Υποψηφίων Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) επισυνάπτουμε τον Αναμορφωμένο Προσωρινό Αξιολογικό Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων και Φυσικών Επιστημών της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.