Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018

Διευρινίσεις σχετικά με παραιτήσεις εκπαιδευτικών

Δημοσιεύουμε έγγραφο με  σημαντικές διευκρινίσεις σχετικά με τις αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβλαθμιας  εκπαίδευσης.

Παραιτήσεις εκπαιδευτικών λόγω συνταξιοδότησης με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους

Σας επισυνάπτουμε το με αριθμ. ΦΔ3/2γ/4187/15-04-2016 έγγραφο του Διευθυντή Δ.Ε Αιτωλ/νίας με τα επισυναπτόμενα έγγραφα που αφορά τις συνταξιοδοτήσεις των εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Συνταξιοδοτήσεις έτους 2014-2015

Ανακοινώνουμε οδηγίες και τα σχετικά έγγραφα - δικαιολογητικά που αφορούν στις συνταξιοδοτήσεις τρέχοντος σχολικού  έτους ( 2014-2015). Παρακαλούμε για την προσεκτική ανάγνωση και εφαρμογή των οδηγιών. 

Σχετικό έγγραφο του Γ.Λ.Κ. έχει ήδη αποσταλεί στις σχολικές μονάδες. 

Ενημερωτικό για Συνταξιοδότηση

Ανακοινώνουμε 

α. προθεσμίες υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης εντός του Θέρους 2013

β. Κατάλογο απαιτούμενων δικαιολογητικών και 

γ. Κατάλογο εύρεσης παλαιών αρχείων ΚΕΤΕ/ ΜΠΚ/ ΤΕΕ/ ΤΕΣ/ΤΕΛ/ΕΠΑΣ Αιτωλοακαρνανίας που έχουν καταργηθεί.