Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν στείλει αίτηση παραίτησης στη Διεύθυνσή μας και δεν έλαβαν απαντητικό mail παρακαλούνται να επικοινωνήσουν στο τηλ.2631050049 μέχρι  τις  10-4-2020 που είναι και η τελευταία μέρα κατέθεσης των αιτήσεων

Παραιτήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαιδευσης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 01-04-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 10-04-2020

Λόγω της υφιστάμενης κρίσης και με σκοπό την αποφυγή συνωστισμού σε κλειστούς χώρους, δίνεται η δυνατότητα  στους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση παραίτησης η οποία θα συνοδεύεται από φωτοτυπία ταυτότητας,  αφού την συμπληρώσουν  με τα στοιχεία τους, ημ/νία και υπογραφή, να την αποστείλουν  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ στο email (mail@dide.ait.sch,gr)  της Διεύθυνσής μας, ΜΟΛΙΣ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ MAIL .

Για πληροφορίες: 2631050048 και 2631050049

 

Η σχετική αίτηση να συνοδεύεται με φωτοτυπία της αστυνομικής σας ταυτότητας  

 

Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τη συνέχιση της συνταξιοδοτικής διαδικασίας θα ζητηθούν  με νεότερη ενημέρωση από την Υπηρεσία μας και όχι πριν την πάροδο της ημερομηνίας ανάκλησης της αίτησης παραίτησης

 

 

 

Παραιτήσεις εκπαιδευτικών λόγω συνταξιοδότησης με τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους 2019-20

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν με τη λήξη του τρέχοντος σχολικούέτους, θα πρέπει να υποβάλουν τη μία και μοναδική αίτηση παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης, το πρώτο δεκαήμεροτου Απριλίου, από 01-04-2020 έως και 10-04-2020 με δικαίωμα ανάκλησής της εντός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της στην υπηρεσία μας.

Παραιτήσεις εκπαιδευτικών λόγω συνταξιοδότησης με τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους 2018-19

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν με τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους, θα πρέπει να υποβάλουν τη μία και μοναδική αίτηση  παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης , το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου, από 01-04-2019 έως και 10-04-2019, σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.3528/07 και  την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν.4386/16, με δικαίωμα ανάκλησής  της  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από την ημερομηνία υποβολής της. Η υπαλληλική σχέση θα λυθεί αυτοδίκαια από την υπηρεσία μας με τη λήξη του σχολικού έτους (31-08-2019).