Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019

Δικαιολογητικά Πρόσληψης Αναπληρωτών και Παραπεμπτικά Έγγραφα

Ανακοινώνουμε για ενημέρωση των ενδιαφερομένων 

α.τα δικαιολογητικά έγγραφα που πρέπει να έχουν μαζί τους κατά την ανάληψη υπηρεσίας τους οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπ/κοί που προσλαμβάνονται στη ΔΔΕ Αιτ/νίας και 

β.τα παραπεμπτικά έγγραφα που πρέπει να έχουν μαζί τους προκειμένου να εκδώσουν ιατρικές βεβαιώσεις από παθολόγο/γενικό ιατρό και ψυχίατρο. 

Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των κατωτέρω. 

Διπλασιασμός Μορίων Αναπληρωτών Εκπ/κών

Ανακοινώνουμε σχετική εγκύκλιο για τον διπλασιασμό μορίων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. 

Ενημέρωση για συνέχιση διαδικασιών υποβολής των 4ΕΑ και 5ΕΑ προκηρύξεων του ΑΣΕΠ

Σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν της σχετικής έγκρισης (αριθμ. 101/2019 Γνωμοδότηση) από την Επιτροπή του άρθρου 28 παρ. 4 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) (συγκροτηθείσα με την υπ’ αριθμ. 141/15.4.2019 πράξη της Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας), συνεχίζεται κανονικά η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών των υποψήφιων εκπαιδευτικών κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ των αριθμ. A/2019και 5ΕΑ/2019 Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ,αντίστοιχα, στο πλαίσιο της αριθμ. 83296/Ε1/24-5-2019 (ΑΔΑ: ΨΕΕ14653ΠΣ-Τ3Λ) Πρόσκλησης του Υπουργού Π.Ε.Θ. 

Με το υπ’αριθμ. 104052/Ε1/27-6-2019 (ΑΔΑ: 6ΕΩΣ4653ΠΣ-ΩΓΚ) έγγραφο του Γεν. Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ., ( επισυναπτόμενο) , η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τους υποψηφίους, επαναπροσδιοριζόμενη κατά τα ανωτέρω, αρχίζει την Πέμπτη 27 Ιουνίου και λήγει τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019. Για την καταχώριση, στο ΟΠΣΥΔ, των ιδιοτήτων/μοριοδοτούμενων κριτηρίων των υποψηφίων με βάση τα υποβληθέντα, κατά την ως άνω προθεσμία, δικαιολογητικά, η σχετική πλατφόρμα θα παραμείνει «ανοιχτή» μέχρι και την Τρίτη 23 Ιουλίου. 

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία αφορά αποκλειστικά και μόνο τους υποψηφίους των ως άνω Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ (κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ) και, ως εκ τούτου, δεν καταχωρίζονται εφεξής στοιχεία  στους ηλεκτρονικούς φακέλους των υποψήφιων εκπαιδευτικώντης 3ΕΑ/2019 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (κατηγορίας ΠΕ) (σχετ. το υπ’αριθμ. 92651/Ε1/7-6-2019 έγγραφο Γεν. Γραμματέα, με θέμα «Παράταση προθεσμίας καταχώρισης στο ΟΠΣΥΔ στοιχείων υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κατά την Προκήρυξη 3ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ», με το οποίο σας είχε δοθεί η σχετική δυνατότητα έως και την Τετάρτη 12-06-2019).

Απόφαση ΣτΕ για την προκήρυξη ΑΣΕΠ Ειδικής Αγωγής.

Μετά την έκδοση της σχετικής θετικής  απόφασης του ΣτΕ (αρ. 101/2019 Γνωμοδότηση) που αφορά στην έγκριση  του αιτήματος   του ΥΠΠΕΘ για την κατ' εξαίρεση συνέχιση των διαδικασιών πρόσληψης εκπ/κών ΕΑΕ και ΕΕΠ ΕΒΠ κατά την προεκλογική περίοδο  παρακαλούμε να ΜΗΝ επικοινωνείτε με την Υπηρεσία μας για περαιτέρω διευκρινίσεις καθώς αναμένεται σχετική εγκύκλιος από το ΥΠΠΕΘ. Αν υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη θα ενημερωθείτε μέσω της ιστοσελίδας μας την οποία προτείνουμε να παρακολουθείτε επιμελώς. Ευχαριστούμε. 

Διακαιολογητικά απόλυσης αναπληρωτών

Σας αναφέρουμε ότι οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και τα υπόλοιπα έγγραφα απόλυσης θα δοθούν στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς την Τρίτη 2 Ιουλίου 2019 μετά τις 11:00 το πρωί στα Γραφεία μας. Όσοι δεν μπορέσουν να τα λάβουν προσωπικά, θα πρέπει να καλέσουν οι ίδιοι courier της επιλογής τους να τα παραλάβει με δική τους χρέωση από τα γραφεία μας, μετά τη 1:00 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας. Στους υπόλοιπους θα σταλούν με απλό ταχυδρομείο από την Τετάρτη 3/7/2019 με δική τους ευθύνη.

Για το λόγο αυτό, οι Δ/ντές των σχολείων καλούνται να μας στείλουν λίστα με τους αναπληρωτές τους και τον τρόπο που επιθυμούν να παραλάβουν τα έγγραφα, αναφέροντας και τη δ/νση παραλήπτη σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Έγγραφα πριν την προαναφερθείσα ημερομηνία, ΔΕΝ ΔΙΝΟΝΤΑΙ γιατί είναι σαφές ότι οι αναπληρωτές εργάζονται ακόμη στη Διεύθυνση!

Καλό καλοκαίρι.

Εκ της Διευθύνσεως

Τμήμα ΕΣΠΑ Αιτωλ/νίας

Τηλ: 26310 50020-46-25-51

Διευκρινίσεις για την άδεια ανατροφής αναπληρωτών εκπ/κών.

Ανακοινώνουμε  την διευκρινιστική - εφαρμοστική εγκύκλιο που αφορά στις διατάξεις του ν.4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α) σχετικά με την άδεια ανατροφής από αναπληρωτές / -τριες εκπ/κούς. 

Συμπληρωματική Εγκύκλιος κάλυψης λειτουργικών κενών απο αναπληρωτές.

Ανακοινώνουμε ειδική πρόσληψη  κάλυψης λειτουργικών κενών σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες ΠΕ και ΔΕ από αναπληρωτές ( ΑΜΩ - ΑΠΩ). 

Η αποκλειστική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ειναι από 12/02 έως 18/02/2019) 

Τοποθέτηση ωρομισθίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86 για το ΚΠπ 2018-2019

Οι τοποθετηθέντες ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στην ΔΔΕ Αιτωλοακαρνανίας (Κύπρου 20 Μεσολόγγι) τη Δευτέρα 07-01-2019 και ώρα 9:00 π.μ., προσκομίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έντυπο.

Ενημέρωση για Αρ. Πρωτ. αιτήσεων Αναπληρωτών.

Προκειμένου οι αναπληρωτές εκπ/κοί που υπέβαλαν αίτηση περί  μη παραγραφής Δώρων και Επιδοματων να ενημερωθούν για τον αρ. πρωτ. που έλαβε η αίτησή τους, παρακαλούμε να επικοινωνούν από 02/01/2019 στα εξής τηλέφωνα : 

26310  50052 κ. Λένης

Για την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, την οποια θα χρειαστούν ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΚΙΝΗΘΟΥΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ, παρακαλούνται να επικοινωνούν  με το τμήμα Αναπληρωτών :  26310 50024  κ. Αργύρης. 26310 50025  κα. Παπανικολάου       26310 50051 κ.  Μακρής.

Έναρξη Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2018-2019

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στο Αρχείο excel «ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ» να παρουσιαστούν στα Γραφεία της Δ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας στο Μεσολόγγι στις 09:00 το πρωί τη Δευτέρα 10/12/2018 προκειμένου να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε. ή ομάδα Σ.Κ.Α.Ε. (επισυναπτόμενη δήλωση τοποθέτησης).στα πλαίσια της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19»