Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

Δίνεται ενημέρωση για χαρακτηρισμό υπεράριθμων εκπαιδευτικών Δ.Ε. – Λύση Υπεραριθμιών

Σας επισυνάπτουμε το με αριθμ. Φ.ΠΥΣΔΕ/82/18-04-2018 έγγραφό μας, με θέμα: "Χαρακτηρισμός υπεραρίθμων εκπαιδευτικών  –  Λύση Υπεραριθμιών".

Τροποποίηση Λειτουργικών κενών Μουσικών σχολείων για το διδακτικό έτος 2018-2019

Τροποποίηση λειτουργικών κενών για αποσπάσεις στο Μουσικό Γυμνάσιο Αγρινίου-Λ.Τ. για το σχολ. έτος 2018-2019

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (2491_2018.pdf)2491_2018.pdf501 Kb

Xρονοδιάγραμμα οργανικών τοποθετήσεων μετά τις μεταθέσεις έτους 2018

Επισυνάπτουμε το με αριθμ. Φ.ΠΥΣΔΕ/71/27-03-2018 έγγραφό μας, με θέμα: "Xρονοδιάγραμμα οργανικών τοποθετήσεων μετά τις μεταθέσεις έτους 2018", προς ενημέρωση των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς μας.

Θέματα της με αριθμ. 12/15-03-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1. Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.,

2. Τροποποίηση απόσπασης υπεράριθμων εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

3. Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

4. Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

5. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 12/15-03-2018 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Θέματα της με αριθμ. 11/14-03-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1. Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

2. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

3. Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

4. Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους,

5. Ανάκληση ως προς την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας,

σύμφωνα με την αριθμ. 11/14-03-2018 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας. 

Θέματα της με αριθμ. 10/05-03-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1.Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δ.Ε.

2.Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε., και

3. Μερική διάθεση εκπαιδευτικού Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας του,

σύμφωνα με την αριθμ. 10/05-03-2018 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Θέματα της με αριθμ. 8/23-02-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακα που αφορά την τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου σε Τάξεις Υποδοχής Ι Ζ.Ε.Π. σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας.

Θέματα της με αριθμ. 7/16-02-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1.Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε.

2. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

3. Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

4. Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε., και

5. Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 7/16-02-2018 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Θέματα της με αριθμ. 5/13-02-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1.Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε.

2. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

3. Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

4. Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε., και

5. Ανάκληση ως προς την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 5/13-02-2018 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Θέματα της με αριθμ. 4/02-02-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1. Απόσπαση εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

2. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

3. Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε., και

4. Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 4/02-02-2018 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.