Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 18 Αυγούστου 2017

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας εκπαιδευτικών αιτηθέντων απόσπασης στο Εξωτερικό.

Ανακοινώνουμε τον προσωρινό αξιολογικό πίνακα που αφορά στους εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλει αίτηση απόσπασης στο εξωτερικό. 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.pdf)ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.pdf1059 Kb

Υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης, τροποποίησης αποσπάσεων και νέων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2017-2018

Eπιοσυνάπτεται εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα: "Υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης, τροποποίησης αποσπάσεων και νέων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2017-18".

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2017-2018

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν οι αποσπάσεις  εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2017-18 σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ, σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ.

Οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία αποσπώνται, προκειμένου να πληροφορηθούν τα κενά στις σχολικές μονάδες και την προθεσμία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε αυτές. 

Οργανικές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών 2016-2017

Ανακοινώνουμε την Απόφαση του Περιφ. Δ/ντής Εκπ/σης σύμφωνα με την οποία τοποθετούνται οργανικά σε σχολεία μας  εκπαιδευτικοί αρμοδιότητάς μας. 

Παρακαλούνται οι αναγραφόμενοι στην  συνημμένη Απόφαση να αναλάβουν υπηρεσία στις νέες τους θέσεις. 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ .pdf)ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ .pdf418 Kb

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις 30-06-2017

Σας ενημερώνουμε ότι, με τη λήξη του διδακτικού έτους 2016-2017, οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. που ανήκουν στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, είτε οργανικά είτε ευρισκόμενοι στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., θα πρέπει στις 30-06-2017 να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας λαμβάνοντας υπόψη σε ποια κατηγορία ανήκουν σύμφωνα με το αριθμ. Φ.ΠΥΣΔΕ/291/27-06-2017 έγγραφο του Δ/ντή Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, το οποίο επισυνάπτεται.

Ανάληψη Υπηρεσίας Αποσπασμένων και σε άδεια εκπαιδευτικών

Ανακοινώνουμε 

- έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας για διευκόλυνση αναληψης υπηρεσίας εκπαιδευτικών που: 

α. ειναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΔΕ/ ΠΥΣΠΕ ή 

β. τελούν σε άδεια κύησης. λοχείας ή ανατροφής τέκνου 

-  πρότυπο υπεύθυνης δήλωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Η συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση θα πρέπιει να αποσταλεί ( κατά προτίμηση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ) τόσο στο σχολείο οργανικής /προσωρινής τοποθέτησης  όσο και  στη ΔΔΕ Αιτ/νίας . 

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες εκπαιδευτικών και για το πού θα αναλάβουν υπηρεσία θα βγει ανακοίνωση εν ευθέτω χρόνω. 

Εγκύκλιος Αποσπάσεων Εντός ΠΥΣΔΕ.

Κοινοποιούμε την εγκύκλιο και τα έντυπα αποσπάσεων ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ. 

 

Οργανικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε., σύμφωνα με την αριθμ. 18/13-06-2017 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

α) οργανική τοποθέτηση εκπαιδευτικών Δ.Ε., και

β) τους εκπαιδευτικούς που παρέμειναν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 18/13-06-2017 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης σε κενές oργανικές θέσεις

Για την ομαλότερη διαδικασία αίτηση θα πρέπει να υποβάλλουν μόνο οι εκπαιδευτικοί του κλάδου όπου υπάρχει ένα ή περισσότερα κενά (Για παράδειγμα εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11 δε θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση διότι δεν υπάρχει κανένα κενό στον κλάδο τους).

Εγκύκλιος Αποσπάσεων σε Φορείς

Ανακοινώνουμε την εγκύκλιο αποσπάσεων σε φορείς .