Δείτε εδώ...

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023

Προκήρυξη για τον καθορισμό διαδικασίας κατάταξης και επιλογής Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136)

Για την ανάγκη κάλυψης των θέσεων Διευθυντών/ντριών των οκτώ (8) Εκκλησιαστικών Σχολείων καλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου 4823/2021 (Α΄136) και τους όρους της υπό στοιχεία 128677/Θ2/19-10-2022 (Β΄5464) υπουργικής απόφασης, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση με θητεία τεσσάρων (4) ετών, μέχρι 31 Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους, οκτώ (8) θέσεων Διευθυντών/ντριών Εκκλησιαστικών Σχολείων, όπως αυτά αναγράφονται στον πίνακα του παραρτήματος της επισυναπτόμενης προκήρυξης.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα που υποστηρίζεται από το Ι.Ε.Π.:
https://www.iep.edu.gr/services/ekklisiastika_directors/
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την 16/1/2023 και ώρα 08:00 έως την 3/2/2023 έως τις 16:00.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ΄ ΦΑΣΗΣ

Σας ανακοινώνουμε πίνακα με τις τοποθετήσεις των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών (ΤΑΚΤΙΚΟΥ - ΜΝΑΕ - ΤΥ-ΖΕΠ) Δ΄ ΦΑΣΗΣ. Οι αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησής τους την Παρασκευή 2-12-2022 ή τη Δευτέρα 5-12-2022.

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡ. 34/14-9-2022

Κοινοποιούμε τελικές διαθέσεις και υπερωρίες της Πρ. 34/14-9-2022

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡ. 33/12-9-2022

Κοινοποιούμε τελικές διαθέσεις και υπερωρίες της Πρ. 33/12-9-2022

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ)ΠΡΑΞΗ 34/

Κοινοποιούμε διαθέσεις και υπερωρίες εκπαιδευτικών Πρ. 34/14-9-2022

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Δ.Ε. ΠΡΑΞΗ 33/12-9-2022

Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης Πρ.33/12-9-2022

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ 33/12-9-2022

Κοινοποιούμε τις διαθέσεις εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου Πράξη 33/12-9-2022

Υποβολή δηλώσεων για συμπλήρωση ωραρίου μονίμων εκπαιδευτικών

Καλούμε τους μόνιμους εκπαιδευτικούς    των  σχολικών μονάδων  αρμοδιότητάς μας που πλεονάζουν από 6 ώρες και πάνω να υποβάλλουν την συν. αίτηση-δήλωση  για  σχολεία που επιθυμούν να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό τους ωράριο σύμφωνα με τα κενά σε ώρες που φαίνονται στους συν. πίνακες.

Η υποβολή των αιτήσεων-δηλώσεων θα γίνει μέχρι την Δευτέρα 12-9-2022 και ώρα 11.00 πμ. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση.

TΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Πράξη 32η/07-09-2022)- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Κοινοποιούμε τις τοποθετήσεις λειτουργικά υπαραρίθμων εκπαιδευτικών (Πράξη 32/7-9-2022)- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΑΞΗ_32_7_9_2022.pdf)ΠΡΑΞΗ_32_7_9_2022.pdf36 Kb

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ -ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Γ.Π. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α ΦΑΣΗ

Κοινοποιούμε πίνακες τοποθετήσεων αναπληρωτών Α΄φάσης