Δείτε εδώ...

Κυριακή, 19 Αυγούστου 2018

Για εγγραφές μαθητών σε ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. μπείτε στη σελίδα: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr


Πρόσκληση μονίμων εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης προκειμένου να οριστούν ως Σ.Ε.Π.

Σας επισυνάπτουμε πρόσκληση του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα: «Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Κρήτης, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων, για το σχολικό έτος 2018-19»

Πρόσκληση για απόσπαση ή διάθεση στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών προκειμένου να συμμετέχουν στις Ομάδες Υποστήριξης της Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.) των ΕΠΑ.Λ.

Σας επισυνάπτουμε πρόσκληση της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε.  του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για απόσπαση ή διάθεση στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης,  εκπαιδευτικών προκειμένου να συμμετέχουν στις Ομάδες Υποστήριξης της Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.) των ΕΠΑ.Λ.

 

Πρόσκληση για απόσπαση στο ευρωπαϊκό Σχολείο Ηρακλείου Κρήτης.

Ανακοινώνουμε την πρόσκληση ενδιαφέροντος γαι απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμηματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμηματα του σχολείου ευρωπαϊκής παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχ. έτος 2018-2019

Υποβολή ενστάσεων, επανεξέτασης , ανάκλησης, τροποποίησης αποσπάσεων και νέων αιτήσεων αποσπάσεων

Ανακοινώνουμε  την εγκύκλιο υποβολής επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης, τροποποίησης αποσπάσεων και νέων αιτήσεων απόσπασης εκπ/κων ΠΕ και ΔΕ για το διδακτικό έτος 2018-2019. 

Πρόσκληση για απόσπαση εκπ/κών ΠΕ78 στις ΠΔΕ Πελοποννήσου.

Ανακοινώνουμε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπ/κων κλ. ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης  Δ/νσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφ. Δ/νσης ΠΕ & ΔΕ  Πελοποννήσου. 

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις 29-06-2018

Επισυνάπτουμε έγγραφο συνοδευτικά με τα απαραίτητα έγγραφα που αφορά την ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις 29-06-2018.

Χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών σχολικού έτους 2018-2019

Eπισυνάπτεται έγγραφο του Διευθυντή Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας, με θέμα: ¨Χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών σχολικού έτους 2018-2019¨.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο, σε ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ του ΠΥΣΔΕ Αιτωλ/νίας για το διδακτικό έτος 2018-2019

Παρακαλούνται όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συμπληρώσουν και να καταθέσουν ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά με απόδειξη αίτηση μέχρι και 29 Ιουνίου 2018 στο Γραφείο της Δ/νσης Δ.Ε. Αιτωλ/νίας  (Κύπρου 20 - 30200 – Μεσολόγγι).

Θέματα της με αριθμ. 19/22-05-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες, που αφορούν:

  1. Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε κενές οργανικές θέσεις (ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ) από μετάθεση και αιτουμένων βελτίωση θέσης σε σχολεία Δ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας..
  2. Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Δ.Ε. από μετάθεση, μετάταξη, ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και αιτουμένων βελτίωση θέσης σε σχολεία Δ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας.
  3. Εκπαιδευτικούς που παραμένουν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

        Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν σε οργανικές θέσεις σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες μπορούν μέχρι και την Τρίτη 29 Μαΐου 2018 να υποβάλλουν αίτηση για διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου σχετικά με την απόφαση που πάρθηκε στην αριθμ. 19/22-05-2018 πράξη του.  

Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε κενές οργανικές θέσεις (ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ)

Επισυνάπτεται έγγραφο που αφορά την υποβολή Αίτησης – Δήλωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε κενές οργανικές θέσεις (ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ).