Δείτε εδώ...

Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2018

Θέματα της με αριθμ. 40/19-10-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1. Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε. 

2. Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

3. Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους,

4. Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 40/19-10-2018 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας. 

Θέματα της με αριθμ. 39/15-10-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

2. Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους,

3. Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε.,

4. Ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων με Γ΄ ανάθεση σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε., 

σύμφωνα με την αριθμ. 39/15-10-2018 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας. 

Θέματα της με αριθμ. 5/12-10-2018 πράξεως της κοινής συνεδρίασης Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακα που αφορά μερική διάθεση εκπαιδευτικού Δ.Ε. σε σχολική μονάδα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας.

Προκήρυξη θέσεων για την επιλογή Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας

Επισυνάπτεται Προκήρυξη, με θέμα: ΄΄Προκήρυξη θέσεων για την επιλογή Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας΄΄

Θέματα της με αριθμ. 38/10-10-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1. Ορισμός αναπληρωτών των Διευθυντών στα Εργαστηριακά Κέντρα Μεσολογγίου και Ναυπάκτου, για το σχολικό έτος 2018-2019.

2. Ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικού Δ.Ε. - Απόσπαση εκπαιδευτικού Δ.Ε. εντός της περιφερειακής ενότητας Αιτωλ/νίας.

3. Τοποθέτηση μεταταχθέντος εκπαιδευτικού Δ.Ε. σε λειτουργικό κενό, για το διδακτικό έτος 2018-2019.

4. Ολική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε.

5. Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε.

6. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους.

7. Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 38/10-10-2018 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Επισυνάπτεται απόφαση του Διευθυντή Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, με θέμα: ΄΄Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε.΄΄

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6ΙΓΜ4653ΠΣ-55Ζ (1).pdf)6ΙΓΜ4653ΠΣ-55Ζ (1).pdf596 Kb

Τοποθέτηση εκπαιδευτικού Δ.Ε. ευρισκόμενη στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε λειτουργικό κενό – Μερική διάθεση εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας της.

Τοποθέτηση εκπαιδευτικού Δ.Ε. ευρισκόμενη στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε λειτουργικό κενό – Μερική διάθεση εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας της, για το σχολικό έτος 2018 - 2019.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΨΜΗΜ4653ΠΣ-Δ7Κ.pdf)ΨΜΗΜ4653ΠΣ-Δ7Κ.pdf610 Kb

Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δ.Ε. κλάδου ΠΕ06 - Αγγλικής

Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δ.Ε.  κλάδου ΠΕ06 - Αγγλικής, για το σχολικό έτος 2018 - 2019.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΜΝΛ4653ΠΣ-Σ4Σ.pdf)ΩΜΝΛ4653ΠΣ-Σ4Σ.pdf589 Kb

Θέματα της με αριθμ. 37/28-09-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1. Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δ.Ε., σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.,

2. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

3. Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

4. Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους,

8. Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 37/28-09-2018 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας. 

Θέματα της με αριθμ. 4/28-09-2018 πράξεως της κοινής συνεδρίασης του Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Επισυνάπτεται πίνακας που αφορά ανάκληση διάθεσης εκπαιδευτικού στην Π/θμια Εκπ/σης Αιτωλ/νίας.