Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018

Θέματα της με αριθμ. 46/04-12-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1. Ανάκληση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δ.Ε. σε Τμήμα στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας – Περιόδου 2018-2019.

2. Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε.

3. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

4. Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

5. Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους,

6. Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.,

7. Τροποποίηση ως προς την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 46/04-12-2018 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Θέματα της με αριθμ. 45/03-12-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας (Συνέχεια)

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. 

2. Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε.

3. Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους.

4. Ολική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο Ε.Κ. Ναυπάκτου,

σύμφωνα με την αριθμ. 45/03-12-2018 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Θέματα της με αριθμ. 45/03-12-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν

1. Ορισμός αναπληρωτή της Διευθύντριας στο 1ο ΕΠΑΛ Kατοχής,

2. Απόσπαση εκπαιδευτικού Δ.Ε. εντός της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας,

3. Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δ.Ε., 

4. Ανάκληση τοποθέτησης αναπληρωτή εκπαιδευτικού Δ.Ε. σε Τμήμα στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας – Περιόδου 2018-2019, 

5. Ανάκληση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε., 

6. Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Α.Μ.Ω. σε Τάξη Υποδοχής, 

7. Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε.

σύμφωνα με την αριθμ. 45/03-12-2018 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας. 

Πρόσκληση σε εκδήλωση στο 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου

Σας επισυνάπτουμε πρόσκληση του 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου.

Αποφάσεις τροποποίησης τοποθέτησης, ανάκληση μερικής διάθεσης και μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Επισυνάπτονται αποφάσεις του Διευθυντή Δ.Ε. Αιτωλ/νίας που αφορούν:

α) ανάκληση μερικής διάθεσης και μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε.

β) τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού Δ.Ε.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (9938-18 diageia.pdf)9938-18 diageia.pdf1804 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (9939-18 diageia.pdf)9939-18 diageia.pdf648 Kb

Αποφάσεις ανάκλησης, τροποποίησης μερικής και μερικής διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. - Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρωτή εκπαιδευτικού Ε.Α.Ε.

Επισυνάπτονται αποφάσεις του Διευθυντή Δ.Ε. Αιτωλ/νίας που αφορούν:

α) ανάκληση μερικής, τροποποίηση μερικής και μερική διάθεση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε.

β) τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρωτή εκπαιδευτικού Ε.Α.Ε.

Θέματα της με αριθμ. 42/14-11-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακα που αφορά:

 • Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων και Υπευθύνων Τομέων

Θέματα της με αριθμ. 43/14-11-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν

 1. Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δ.Ε.
 2. Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Τμήματα στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας – Περιόδου 2018-2019.
 3. Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
 4. Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε. (παράλληλη στήριξη).
 5. Πρόσληψη και τοποθέτηση ωρομισθίων εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο Μουσικό Γυμνάσιο Αγρινίου.
 6. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. – Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους,

σύμφωνα με την αριθμ. 43/14-11-2018 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας. 

Toποθέτηση και διάθεση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Επισυνάπτονται αποφάσεις τοποθέτησης - διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΔΑ 1.pdf)ΑΔΑ 1.pdf832 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ψ 86Ρ4653ΠΣ-ΠΓ1.pdf)Ψ 86Ρ4653ΠΣ-ΠΓ1.pdf842 Kb

Θέματα της με αριθμ. 41/23-10-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

 1. Ανάκληση ολικής διάθεσης εκπαιδευτικού
 2. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών
 3. Ανάκληση ολικής διάθεσης εκπαιδευτικού
 4. Ανάκληση ορισμού υπευθύνου ΕΚ Αγρινίου
 5. Μερική διάθεση εκπαιδευτικών
 6. Ολική διάθεση εκπαιδευτικού
 7. Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικών

σύμφωνα με την αριθμ. 41/23-10-2018 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.