Δείτε εδώ...

Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

Θέματα της με αριθμ. 3/23-01-2017 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακα που αφορά τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε., κλάδου ΠΕ02.50 (Φιλολόγων) σε τμήματα ένταξης, σύμφωνα με την αριθμ. 3/23-01-2017 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Θέματα της με αριθμ. 2/20-01-2017 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1. Τροποποίηση απόσπασης εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

2. Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

3. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

4. Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

5. Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 2/20-01-2017 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Θέματα της με αριθμ. 1/13-01-2017 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1. Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δ.Ε.

2. Τοποθέτηση νεοδιόριστης εκπαιδευτικού Δ.Ε. σε λειτουργικό κενό.

3. Τοποθέτηση νεοδιόριστης εκπαιδευτικού σε οργανικό κενό, αναδρομικά από 23-08-2010.

4. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε.

5. Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε., για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους.

6. Ανάκληση ως προς την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

7. Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε.

σύμφωνα με την αριθμ. 1/13-01-2017 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Θέματα της με αριθμ. 39/30-11-2016 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1) Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε., και

2) Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους,

σύμφωνα με την αριθμ. 39/30-11-2016 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Θέματα της με αριθμ. 38/28-11-2016 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

α) Απόσπαση εκπαιδευτικού Δ.Ε. εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε.,

β) Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

γ) Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε., σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.,

δ) Μεταφορά οργανικών θέσεων από το 2ο ΕΠΑΛ Αγρινίου στο 1ο ΕΠΑΛ Αγρινίου,

ε) Κατανομή ωρών για πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών στο Μουσικό Γυμνάσιο Αγρινίου,

στ) Ανάκληση μερικής, τροποποίηση μερικής και διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας,

σύμφωνα με την αριθμ. 38/28-11-2016 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Aνακοινοποίηση στο ορθό ως προς τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., σύμφωνα με την αριθμ. 20/02-09-2016 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Σας επισυνάπτουμε ανακοινοποιημένο πίνακα που αφορά τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., σύμφωνα με την αριθμ. 20/02-09-2016 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Θέματα της με αριθμ. 36/04-11-2016 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1. Τροποποίηση απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

2. Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

3. Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

4. Τοποθέτηση αναπληρωτή εκπαιδευτικού Δ.Ε. στην παράλληλη στήριξη,

5. Ανάκληση μερικής διάθεσης, τροποποίηση μερικής και μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους,

6. Ανάκληση ανάθεσης υπερωριακής διδασκαλίας και ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 36/04-11-2016 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Θέματα της με αριθμ. 35/24-10-2016 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1. Τοποθέτηση αναπληρωτή εκπαιδευτικού Δ.Ε., σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.,

2. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

3. Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε., και

4. Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 35/24-10-2016 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Θέματα της με αριθμ. 34/18-10-2016 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1. Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

2. Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

3. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

4. Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

5. Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

6. Ανάκληση ανάθεσης υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.,

7. Τροποποίηση ως προς την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.,

8. Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.,

9. Ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων με Γ΄ανάθεση, και

10. Τοποθέτηση εκπαιδευτικού μετά από μετάταξη,

σύμφωνα με την αριθμ. 34/18-10-2016 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Θέματα της με αριθμ. 33/11-10-2016 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1. Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

2. Ολική διάθεση εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

3. Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

4. Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

5. Ανάκληση υπερωριακής διδασκαλίας εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

6. Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.,

7. Ορισμός Υπευθύνου Εργαστηρίου Κατεύθυνσης στο Ε.Κ. Μεσολογγίου,

σύμφωνα με την αριθμ. 33/11-10-2016 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.