Δείτε εδώ...

Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019

Θέματα της με αριθμ. 54/10-12-2019 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

 1. Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε. πλήρους και μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» με κωδικό ΟΠΣ 5010706, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020, για το διδακτικό έτος 2019-2020 σε ΕΠΑ.Λ. της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας.
 2. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους.
 3. Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.,

 

σύμφωνα με την αριθμ. 54/10-12-2019 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1.      Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε. πλήρους και μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» με κωδικό ΟΠΣ 5010706, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020, για το διδακτικό έτος 2019-2020 σε ΕΠΑ.Λ. της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας.

2.      Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους.

3.      Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 54/10-12-2019 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Θέματα της με αριθμ. 53/09-12-2019 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

 1. Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δ.Ε.
 2. Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους,

σύμφωνα με την αριθμ. 53/09-12-2019 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Θέματα της με αριθμ. 52/28-11-2019 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

 1. Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δ.Ε.
 2. Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε.
 3. Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δ.Ε. (παράλληλη στήριξη).
 4. Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Α.Μ.Ω. σε Τάξη Υποδοχής.
 5. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους.
 6. Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 52/28-11-2019 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Θέματα της με αριθμ. 51/25-11-2019 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

 1. Απόσπαση εκπαιδευτικών Δ.Ε. εντός της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας,
 2. Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρωτή εκπαιδευτικού Δ.Ε.,
 3. Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους, και
 4. Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 51/25-11-2019 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Θέματα της με αριθμ. 50/20-11-2019 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1.      Ολική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο Ε.Κ. Αγρινίου, και

2.      Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε. - Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους,

σύμφωνα με την αριθμ. 50/20-11-2019 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Θέματα της με αριθμ. 47/12-11-2019 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

 1. Απόσπαση εκπαιδευτικών Δ.Ε. εντός της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας,

 2. Oλική διάθεση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δ.Ε.

 3. Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

 4. Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

 5. Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε., σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.,

 6. Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δ.Ε. (παράλληλη στήριξη),

 7. Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α.Μ.Ω. σε Τάξεις Υποδοχής,

 8. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους,

 9. Ανάκληση ως προς την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε. - Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 47/12-11-2019 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Θέματα της με αριθμ. 45/05-11-2019 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1.      Ανάκληση ορισμού Υπεύθυνου Εργαστηρίου Κατεύθυνσης στο Εργαστηριακό Κέντρο Μεσολογγίου,

2.      Ορισμός Υπεύθυνου Εργαστηρίου Κατεύθυνσης στο Εργαστηριακό Κέντρο Μεσολογγίου,

3.      Ορισμός α) Υπεύθυνου Τομέα και β) Υπευθύνων Εργαστηρίων Κατεύθυνσης στο Σχολικό Εργαστήριο του 1ου ΕΠΑΛ Αμφιλοχίας,

4.      Ολική διάθεση εκπαιδευτικού Δ.Ε. στο Ε.Κ. Μεσολογγίου,

5.      Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους, και

6.      Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 45/05-11-2019 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Θέματα της με αριθμ. 43/24-10-2019 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

 1. Ανάκληση ολικής διάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε. στο Ε.Κ. Αγρινίου,
 2. Ολική διάθεση εκπαιδευτικού Δ.Ε. στο Ε.Κ. Ναυπάκτου,
 3. Τροποποίηση ολικής διάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε.,
 4. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους, και
 5. Ανάκληση ως προς την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 43/24-10-2019 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Θέματα της με αριθμ. 42/15-10-2019 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

 1. Ανάκληση ορισμού αναπληρωτή του Διευθυντή στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Μεσολογγίου - Ορισμός αναπληρωτή του Διευθυντή στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Μεσολογγίου, για το διδακτικό έτος 2019-2020,
 2. Εισήγηση για ορισμό Υπεύθυνου Εργαστηρίων Κατεύθυνσης στο Εργαστηριακό Κέντρο Μεσολογγίου,
 3. Τροποποίηση απόσπασης εκπαιδευτικού Δ.Ε. - Απόσπαση εκπαιδευτικού Δ.Ε. εντός της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας,
 4. Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού Δ.Ε.,
 5. Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε.,
 6. Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δ.Ε., σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.,
 7. Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δ.Ε. (παράλληλη στήριξη),
 8. Ολική διάθεση εκπαιδευτικού Δ.Ε. στο Ε.Κ. Μεσολογγίου,
 9. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους,
 10. Ανάκληση ως προς την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε. - Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.,
 11. Ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων με Γ΄ ανάθεση σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 42/15-10-2019 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου ( Υπευθύνου Εργαστηρίων Κατεύθυνσης στο Ε.Κ. Μεσολογγίου (Πράξη 42)-2019~.doc) Υπευθύνου Εργαστηρίων Κατεύθυνσης στο Ε.Κ. Μεσολογγίου (Πράξη 42)-2019~.doc16 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Aνάθεση  υπερωρίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε. Πράξη 42η του 2019.doc)Aνάθεση υπερωρίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε. Πράξη 42η του 2019.doc14 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Aπόσπαση εκπαιδευτικού εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (Πράξη 42η).doc)Aπόσπαση εκπαιδευτικού εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (Πράξη 42η).doc13 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών (Πράξη 42η) - 2019.doc)Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών (Πράξη 42η) - 2019.doc21 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ανάκληση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε. Πράξη 42η.doc)Ανάκληση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε. Πράξη 42η.doc13 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Απαλλαγή αναπληρώτριας του Διευθυντή (Πράξη 42η) - 2019.doc)Απαλλαγή αναπληρώτριας του Διευθυντή (Πράξη 42η) - 2019.doc12 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Διδασκαλία μαθημάτων με Γ΄ ανάθεση- Πράξη 42η του 2019.doc)Διδασκαλία μαθημάτων με Γ΄ ανάθεση- Πράξη 42η του 2019.doc82 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Μερική  διάθεση εκπαιδευτικών (Πράξη 42η).doc)Μερική διάθεση εκπαιδευτικών (Πράξη 42η).doc22 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ναύπακτος-Ανάθεση θεωρητικού μέρους των μεικτών μαθημάτων (Πράξη 42η).doc)Ναύπακτος-Ανάθεση θεωρητικού μέρους των μεικτών μαθημάτων (Πράξη 42η).doc16 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ολική διάθεση εκπαιδευτικoύ στο Ε.Κ. Μεσολογγίου (Πράξη 42)-2019.doc)Ολική διάθεση εκπαιδευτικoύ στο Ε.Κ. Μεσολογγίου (Πράξη 42)-2019.doc14 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ορισμός Αναπληρωτή του Διευθυντή (Πράξη 42η).doc)Ορισμός Αναπληρωτή του Διευθυντή (Πράξη 42η).doc32 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Τοποθετήσεις αναπληρωτών Γενικής (Γ΄ Φάσης)  Πράξης 42-2019.doc)Τοποθετήσεις αναπληρωτών Γενικής (Γ΄ Φάσης) Πράξης 42-2019.doc18 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού (Παράλληλη στήριξη) Πράξη 42-2019.doc)Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού (Παράλληλη στήριξη) Πράξη 42-2019.doc15 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού σε ΣΜΕΑΕ (Γ΄ Φάσης) Πράξης 42-2019.doc)Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού σε ΣΜΕΑΕ (Γ΄ Φάσης) Πράξης 42-2019.doc15 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Τροποποίηση απόσπασης εκπαιδευτικού (Πράξη 42η).doc)Τροποποίηση απόσπασης εκπαιδευτικού (Πράξη 42η).doc13 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών (Πράξη 42η) - 2019.doc)Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών (Πράξη 42η) - 2019.doc36 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού Δ.Ε. (Πράξη 42η) - 2019.doc)Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού Δ.Ε. (Πράξη 42η) - 2019.doc13 Kb

Θέματα της με αριθμ. 41/01-10-2019 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας (Συνέχεια)

Σας επισυνάπτουμε επιπλέον πίνακες που αφορούν:

1.  Απόσπαση εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

2. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. – Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους.

3. Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 41/01-10-2019 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.