Δείτε εδώ...

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2022

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ΄ ΦΑΣΗΣ

Σας ανακοινώνουμε πίνακα με τις τοποθετήσεις των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών (ΤΑΚΤΙΚΟΥ - ΜΝΑΕ - ΤΥ-ΖΕΠ) Δ΄ ΦΑΣΗΣ. Οι αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησής τους την Παρασκευή 2-12-2022 ή τη Δευτέρα 5-12-2022.

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡ. 34/14-9-2022

Κοινοποιούμε τελικές διαθέσεις και υπερωρίες της Πρ. 34/14-9-2022

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡ. 33/12-9-2022

Κοινοποιούμε τελικές διαθέσεις και υπερωρίες της Πρ. 33/12-9-2022

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ)ΠΡΑΞΗ 34/

Κοινοποιούμε διαθέσεις και υπερωρίες εκπαιδευτικών Πρ. 34/14-9-2022

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Δ.Ε. ΠΡΑΞΗ 33/12-9-2022

Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης Πρ.33/12-9-2022

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ 33/12-9-2022

Κοινοποιούμε τις διαθέσεις εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου Πράξη 33/12-9-2022

Υποβολή δηλώσεων για συμπλήρωση ωραρίου μονίμων εκπαιδευτικών

Καλούμε τους μόνιμους εκπαιδευτικούς    των  σχολικών μονάδων  αρμοδιότητάς μας που πλεονάζουν από 6 ώρες και πάνω να υποβάλλουν την συν. αίτηση-δήλωση  για  σχολεία που επιθυμούν να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό τους ωράριο σύμφωνα με τα κενά σε ώρες που φαίνονται στους συν. πίνακες.

Η υποβολή των αιτήσεων-δηλώσεων θα γίνει μέχρι την Δευτέρα 12-9-2022 και ώρα 11.00 πμ. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση.

TΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Πράξη 32η/07-09-2022)- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Κοινοποιούμε τις τοποθετήσεις λειτουργικά υπαραρίθμων εκπαιδευτικών (Πράξη 32/7-9-2022)- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΑΞΗ_32_7_9_2022.pdf)ΠΡΑΞΗ_32_7_9_2022.pdf36 Kb

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ -ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Γ.Π. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α ΦΑΣΗ

Κοινοποιούμε πίνακες τοποθετήσεων αναπληρωτών Α΄φάσης

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗ 31/5-9-2022

Κοινοποιούμε υπηρεσιακές μεταβολές της Πράξης 31/5-9-2022