Δείτε εδώ...

Κυριακή, 29 Μαρτίου 2020

Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την 1ΓΤ/2020 και τη 2ΓΔ/2020 Προκηρύξεις ΑΣΕΠ

Eπισυνάπτεται έγγραφο της Υπουργού ΥΠΑΙΘ, με θέμα: «Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την 1ΓΤ/2020 και τη 2ΓΔ/2020 Προκηρύξεις ΑΣΕΠ».

Θέματα της με αριθμ. 12/05-03-2020 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Επισυνάπτονται πίνακες που αφορούν:

1.      Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρωτή εκπαιδευτικού Δ.Ε.

2.      Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δ.Ε. (Γενικής Παιδείας).

3.      Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

4.      Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. – Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους,

σύμφωνα με την αριθμ. 12/05-03-2020 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Θέματα της με αριθμ. 11/03-03-2020 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

 1. Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δ.Ε.
 2. Τροποποίηση μερικής διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας της,

σύμφωνα με την αριθμ. 11/03-03-2020 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Θέματα της με αριθμ. 10/28-02-2020 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

 1. Τοποθέτηση αναπληρωτή εκπαιδευτικού, βάσει ειδικής πρόσκλησης κάλυψης λειτουργικών κενών (άρθρο 86 του ν. 4547/2018 ΦΕΚ 102 Α’), για το διδακτικό έτος 2019-2020.
 2. Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους.
 1. Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 10/28-02-2020 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Θέματα της με αριθμ. 7/18-02-2020 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

 1. Ανάκληση ολικής διάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε.,
 2. Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού Δ.Ε.,
 3. Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε. για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για το διδακτικό έτος 2019-2020, βάσει ειδικής πρόσκλησης κάλυψης λειτουργικών κενών (άρθρο 86 του ν. 4547/2018, ΦΕΚ 102 Α’), για το διδακτικό έτος 2019-2020,
 4. Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δ.Ε. για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες βάσει ειδικής πρόσκλησης κάλυψης λειτουργικών κενών (άρθρο 86 του ν. 4547/2018, ΦΕΚ 102 Α’), για το διδακτικό έτος 2019-2020, και
 5. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε. - Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους,

σύμφωνα με την αριθμ. 7/18-02-2020 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Θέματα της με αριθμ. 6/17-02-2020 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

 1. Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού, βάσει ειδικής πρόσκλησης κάλυψης λειτουργικών κενών (άρθρο 86 του ν. 4547/2018 ΦΕΚ 102 Α’), για το διδακτικό έτος 2019-2020.
 2. Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δ.Ε. για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για το διδακτικό έτος 2019-2020, βάσει ειδικής πρόσκλησης κάλυψης λειτουργικών κενών (άρθρο 86 του ν. 4547/2018, ΦΕΚ 102 Α’), για το διδακτικό έτος 2019-2020.
 3. Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους.,

σύμφωνα με την αριθμ. 6/17-02-2020 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Τοπική προκήρυξη για πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, κλάδου ΠΕ79.01 ή ΤΕ16 στη μουσική ειδίκευση «Βιολοντσέλο»

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από Δευτέρα 17/02/2020 έως και Παρασκευή 21/02/2020.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (1947.zip)1947.zip1582 Kb

Τοπική προκήρυξη για πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, κλάδου ΠΕ79.01 ή ιδιώτη εμπειροτέχνη μουσικού (ΕΜ16) στη μουσική ειδίκευση «Λαούτο»

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από Δευτέρα 17/02/2020 έως και Παρασκευή 21/02/2020.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (1946.zip)1946.zip1583 Kb

Θέματα της με αριθμ. 4/06-02-2020 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

 1. Εισήγηση για ανάκληση ορισμού Υπεύθυνου Εργαστηρίου Κατεύθυνσης στο Εργαστηριακό Κέντρο Μεσολογγίου,
 2. Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε. (Γενικής Παιδείας) – Συνέχεια,
 3. Ολική διάθεση εκπαιδευτικού Δ.Ε. στο Εργαστηριακό Κέντρο Μεσολογγίου,
 4. Μερική διάθεση εκπαιδευτικού Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας της,
 5. Ανάκληση ανάθεσης υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 4/06-02-2020 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Aπόφαση τοποθέτησης - διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Επισυνάπτεται Απόφαση τοποθέτησης - διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών που ανέλαβαν υπηρεσία στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αιτωλ/νίας την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου  2020.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ω2Μ146ΜΤΛΗ-ΜΧΜ.pdf)Ω2Μ146ΜΤΛΗ-ΜΧΜ.pdf599 Kb