Δείτε εδώ...

Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2023

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 11:00 π.μ. - 12:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Οργανόγραμμα και Στοιχεία Επικοινωνίας ΔΔΕ Αιτ/νίας

Ανακοινώνουμε το οργανόγραμμα της υπηρεσίας μας:

 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Καζαντζής Χρήστος

2631050042

ΤΜΗΜΑ Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, Προϊσταμένη

Παναγιωτοπούλου Σοφία

2631050059

ΤΜΗΜΑ Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, Προϊστάμενος

Λένης Νικόλαος

2631050052

ΤΜΗΜΑ Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, Προϊστάμενος

Κληρονόμος Θεόδωρος

2631050041

ΤΜΗΜΑ Δ' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Προϊσταμένη

Βλαχογιάννη Θεοδώρα

2631050048

ΤΜΗΜΑ Ε' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, Προϊστάμενος

Λάππας Κωνσταντίνος

2631050043