Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020

Οργανόγραμμα και Στοιχεία Επικοινωνίας ΔΔΕ Αιτ/νίας

Μετά την έκδοση του νέου οργανογράμματος του ΥΠΠΕΘ ανακοινώνουμε 
α. Τα τηλέφωνα ανά υπάλληλο και τμήμα της ΔΔΕ Αιτ/νίας 

β. Τα αντικείμενα και τα τηλέφωνα ανά τμήμα και υπάλληλο της ΔΔΕ Αιτ/νίας 

γ. τα αντικείμενα και τα λεκτικά τους ανά τμημα.