Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020

Οργανόγραμμα και Στοιχεία Επικοινωνίας ΔΔΕ Αιτ/νίας

Μετά την έκδοση του νέου οργανογράμματος του ΥΠΑΙΘ ανακοινώνουμε:

α. Τα τηλέφωνα ανά υπάλληλο και τμήμα της Δ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

β. Τα αντικείμενα και τα τηλέφωνα ανά τμήμα και υπάλληλο της Δ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 

γ. τα αντικείμενα και τα λεκτικά τους ανά τμήμα.