Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023

Υποβολή στοιχείων για έκτακτες αμοιβές – ωρομίσθιους

Σας ενημερώνουμε ότι και για  το σχολικό έτος 2015-2016 οι σχολικές μονάδες θα εκτυπώνουν από το σύστημα “my school” παρουσιολόγια για τις υπερωρίες αφού προηγουμένως έχουν καταχωρίσει τις ώρες στο σύστημα. Για τα οδοιπορικά λόγω διάθεσης θα συμπληρώνουν το παρουσιολόγιο που επισυνάπτεται.