Δείτε εδώ...

Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2021

classroom 

Έναρξη σχολικής χρονιάς τη  Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου


 

Οι μαθητές προσέρχονται:

με πιστοποιητικό εμβολιασμού (για 12 ετών και άνω) ή βεβαίωση παρελθούσας νόσησης (τελευταίου εξαμήνου) ή δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού τεστ, δύο φορές την εβδομάδα.

 Οι εκπαιδευτικοί προσέρχονται:

με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση παρελθούσας νόσησης (τελευταίου εξαμήνου) ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού τεστ, δύο φορές την εβδομάδα.


Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Αιτωλοακαρνανίας ανήκουν:

Α. 43 Ημερήσια Γυμνάσια, 2 Εσπερινά και 1 Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο

Β. 23 Ημερήσια Γενικά Λύκεια (Επιπλέον υπάρχουν 3  Γυμνάσια με Λυκειακές Τάξεις)

Γ. 9 Επαγγελματικά Λύκεια, 3 Επαγγελματικές Σχολές που εξυπηρετούνται από 3 Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα.

Δ. 2 ΕΕΕΕΚ (Σχολεία Ειδικής Αγωγής)

Ε. 2 Ιδιωτικά Γυμνάσια και Λύκεια