Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023

Πρόσκληση μόνιμων διορισμών Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Κοινοποιούμε την πρόσκληση που δημοσιεύθηκε στο αρ. Φύλλου 50 Τεύχος ΑΣΕΠ / 23-07-2022 και αφορά μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13).