Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

« Υποβολή αιτήσεων παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2023-2024

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν με τη λήξη του τρέχοντος σχολικούέτους, θα πρέπει να υποβάλουν τη μία και μοναδική αίτηση παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης, αυτοπροσώπως  στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή ηλεκτρονικά μέσω  gov.gr , από την Πέμπτη 01-02-2024 έως και την Δευτέρα 12-02-2024, η οποία θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση την 31 Αυγούστου 2024 .

Δικαίωμα ανάκλησης  της αίτησης παραίτησης δίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης.