Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019

Επείγουσα Ανακοινωση για Δ/ντές - Υποδ/ντές ΙΕΚ - ΣΔΕ

Παρακαλούμε τους εκπ/κους που έχουν ορισθεί Διευθυντές ή Υποδιευθυντές ΙΕΚ και ΣΔΕ να αποστείλουν μέσω μέιλ στην υπηρεσία μας την πράξη ανάληψής τους ώστε να λάβουν το αντίστοιχο επίδομα θέσης και να υπολογισθεί σωστά η μοριοδότησή τους.

Ενημέρωση για την υποβολή στοιχείων για έκτακτες αμοιβές – ωρομίσθιους 2017-2018

Σας ανακοινώνουμε ενημερωτικό έγγραφο που αφορά την υποβολή στοιχείων για έκτακτες αμοιβές – ωρομίσθιους

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (εκτακτα-2017-2018 .pdf)εκτακτα-2017-2018 .pdf316 Kb

Ζητούνται στοιχεία για αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του ΓΛΚ, παρέχεται πλέον η δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου προϋπηρεσίας των υπαλλήλων που απασχολήθηκαν προ του διορισμού τους σε Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού με φορέα υλοποίησης - εργοδότη την Ελληνική Ιστοπλοϊκή Ομοσπονδία (ΝΠΙΔ) για μισθολογική εξέλιξη, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Ν. 4354/15 (ΦΕΚ 176Α΄).

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχετικά έγγραφα, όσοι εκ των εκπαιδευτικών της αρμοδιότητάς μας προτίθενται να αναγνωρίσουν τον κατά τα παραπάνω αναφερόμενο χρόνο προϋπηρεσίας τους, θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω έγγραφα στοιχεία, ως εξής:

1. Ένσημα ΙΚΑ

2. Υπεύθυνη Δήλωση προς τη ΔΔΕ Αιτωλ/νίας από την οποία να προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός δεν έλαβε σύνταξη, αποζημίωση ή άλλο βοήθημα αντί σύνταξης.

3. Πρόσφατη Βεβαίωση του Φορέα από την οποία να προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια: οι αποφάσεις πρόσληψης-απόλυσης, η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν, η σχέση εργασίας (εξαρτημένη ή έργου), το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο), το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο εργασίας (σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο), οι κατά μήνα πραγματοποιηθείσες ώρες (σε περίπτωση ωρομίσθιας ή ωριαίας απασχόλησης), η διάρκεια των προϋπηρεσίων αυτών.

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (SBMF36-1161021125300.pdf)SBMF36-1161021125300.pdf1638 Kb

Υποβολή στοιχείων για έκτακτες αμοιβές – ωρομίσθιους

Σας ενημερώνουμε ότι και για  το σχολικό έτος 2015-2016 οι σχολικές μονάδες θα εκτυπώνουν από το σύστημα “my school” παρουσιολόγια για τις υπερωρίες αφού προηγουμένως έχουν καταχωρίσει τις ώρες στο σύστημα. Για τα οδοιπορικά λόγω διάθεσης θα συμπληρώνουν το παρουσιολόγιο που επισυνάπτεται.

Ενημερωτικά σημειώματα μισθοδοσίας - ΓΓΠΣ.

Μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω της Γενικής Γραμματείας  Πληροφοριακών Συστημάτων  για τις μηνιαίες αποδοχές σας.

Για τη χρήση αυτής της υπηρεσίας δεν είναι απαραίτητη η εγγραφή σας, αλλά η χρήση των προσωπικών σας στοιχείων ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ,  και ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ.

Το ενημερωτικό σημείωμα είναι μόνο για ενημέρωση σας και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βεβαίωση αποδοχών. Για οποιαδήποτε ερώτηση που αφορά τις αποδοχές σας μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο εκκαθαριστή.

Είσοδος στην υπηρεσία >>

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι για όσους εκπαιδευτικούς έχει παραταθεί η διαθεσιμότητα, η Διεύθυνσή μας έχει μεριμνήσει για τη μισθοδοσία τους.

Νέα ενημέρωση για εκτύπωση βεβαίωσης αποδοχών οικονομικού έτους 2013

Σας ενημερώνουμε εκ νέου ότι όσοι εκπαιδευτικοί έχουν κρατήσεις Ο.Λ.Μ.Ε., Ε.Λ.Μ.Ε., Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και Ε.Ε.Ε.Χ. να ξανατυπώσουν τις βεβαιώσεις αποδοχών.

Eνημέρωση για βεβαίωση αποδοχών

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 24-03-2014 οι εκπαιδευτικοί Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας θα μπορούν να μπαίνουν στο personalinfo και να τυπώνουν τη συνολική βεβαίωση αποδοχών οικονομικού έτους 2013.

Εξόφληση αποζημιώσεων των εμπλεκόμενων στις Πανελλαδικές εξετάσεις

Μετά και τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ 1731/Β΄/15-7-2013, Περί καθορισμού αποζημιώσεων των εμπλεκόμενων στις Πανελλαδικές εξετάσεις, που στάθηκε χθες στη ΔΔΕ από το ΥΠΑΙΘ, προχωρά η διαδικασία εξόφλησης αποζημιώσεων των εμπλεκόμενων στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Σύμφωνα μ' αυτό δεν υπάρχει καμιά τροποποίηση στο ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των αμοιβών. Δείτε το ΦΕΚ στο συνημμένο αρχείο.

Η εξόφληση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον Αύγουστο.

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΦΕΚ 1731_2013.pdf)ΦΕΚ 1731_2013.pdf328 Kb

Υποχρεωτική διετία για το επίδομα θέσης ευθύνης στη σύνταξη

Ο νόμος 4151/2013 στο άρθρο 3, παρ.3 αναφέρει:

“Οι διατάξεις της περίπτωσης ι΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 169/2007, έχουν εφαρμογή μόνο για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα έχουν ασκήσει τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας τουλάχιστον για μία διετία, μετά από επιλογή τους για τη θέση αυτή από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο,σύμφωνα με τις οικείες διοικητικές διατάξεις και όχι κατά ανάθεση ή αναπλήρωση.”

Δηλαδή για να πάρεις το επίδομα θέσης ευθύνης στη σύνταξη πρέπει να έχεις ασκήσει τα καθήκοντα Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας για δύο χρόνια.