Δείτε εδώ...

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ Ζ΄ ΦΑΣΗΣ 202-2023

Ανακοινώνουμε προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων μαθητευόμενων Ζ΄Φάσης σχολικού έτους 2022-2023 για τα ΕΠΑ.Λ.:

1ο ΕΠΑ.Λ. Ναυπάκτου

1ο ΕΠΑ.Λ. Αγρινίου

2ο ΕΠΑ.Λ. Αγρινίου