Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023

Ενημέρωση για υπολογισμό οργανικών κενών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας, για το σχολικό έτος 2018-2019

Επισυνάπτουμε:

1. την με αριθμ. 27069/Ε2/15-02-2018 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα: «Προσδιορισμός κενών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019», καθώς και

2. τον πίνακα Γ΄ με τα κενά και τα πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού Δ.Ε. Αιτωλ/νίας που συντάχθηκε σύμφωνα με την αριθμ. 9/26-02-2018 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.