Δείτε εδώ...

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023

Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136) –Πρόγραμμα συνεντεύξεων

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 117 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136 τ. Α’), ο αναπροσαρμοσμένος πίνακας επιλογής με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) έως ε) της παρ. 5, των υποψηφίων Διευθυντών/τριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.), κατόπιν εξέτασης ενστάσεων των υποψηφίων από το Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

Ορίζεται ότι οι συνεντεύξεις των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων θα λάβουν χώρα στο κτίριο του Υ.ΠΑΙ.Θ., Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, στο Ισόγειο, Αίθουσα 0043, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα συνεντεύξεων.

Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

Παρακαλούνται  οι υποψήφιοι/ες να προσέρχονται 20’ πριν την προγραμματισμένη ώρα της συνέντευξης προσκομίζοντας ενώπιον του Συμβουλίου Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο ή οποιοδήποτε έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

Σημειώνεται ότι ,σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 της αρ. 128677/Θ2/19-10-2022 (Β’ 5464) Υ.Α., εάν συντρέχει σοβαρός λόγος, η συνέντευξη μπορεί να διενεργείται ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, μέσω εφαρμογής τηλεδιάσκεψης, με ευθύνη του Ε.Σ.Ε.Ε. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος θα πρέπει να αιτηθεί εγγράφως και τεκμηριωμένα προς το Ε.Σ.Ε.Ε., στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , από 18/03/2023 μέχρι και 20/03/2023 και ώρα 23:59, τη διεξαγωγή της συνέντευξης εξ αποστάσεως, δηλώνοντας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση της τηλεδιάσκεψης.

Επισημαίνεται ότι η διεξαγωγή της συνέντευξης εξ αποστάσεως μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας είτε προσωπικό υπολογιστή (με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows, Apple Mac OS και Linux), είτε κινητή συσκευή (με λειτουργικό σύστημα Android και iOS ), όπου  είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του Zoom Client for Meetings.

 

 

Ανακοινοποίηση ενιαίου αξιολογικού πίνακα Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων Δ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Ανακοινοποίηση στο ορθό του ενιαίου αξιολογικού πίνακα Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων Δ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω της διαδικασίας των συνεντεύξεων των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, από 13-3-2023 έως 31-3-2023 παρακαλούνται οι κ.κ Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων, εκπαιδευτικοί και πολίτες, αν υπάρχει ανάγκη τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Διευθυντή ΔΔΕ Αιτωλοακαρνανίας, να απευθύνονταιστον Αναπληρωτή του κ. Λάππα Κωνσταντίνο, Προϊστάμενο ΤΕΘ στο τηλ. 2631050043.

Ο Διευθυντής ΔΔΕ Αιτωλοακαρνανίας

Αναμορφωμένο πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Ανακοινώνεται αναμορφωμένο πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.

Αναμορφωμένος ενιαίος αξιολογικός πίνακας Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων Δ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας – Κλήση των υποψηφίων σε συνέντευξη

1) Αναμορφωμένος ενιαίος αξιολογικός πίνακας διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων Δ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 της αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2022 (ΦΕΚ 6141/τ.Β΄/3-12-2022) Υ. Α.1) 

2) Κλήση υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων Δ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, σε συνέντευξη, σύμφωνα με το άρθρο 5 της αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2022 (ΦΕΚ 6141/τ.Β΄/3-12-2022) Υ. Α.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Κοινοποιούμε προσωρινό αξιολογικό πίνακα υποψηφίων διευθυντών εκκλησιαστικών σχολείων.

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για υποβολή δικαιολογητικών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο τω

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος/μεταφόρτωσης δικαιολογητικών ορίζεται:
από την Τετάρτη 08 Μαρτίου και ώρα 08:00

έως

και τη Δευτέρα 03 Απριλίου 2023 και ώρα 15:00.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δημοσιεύθηκαν  σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι Προκηρύξεις, του ΑΣΕΠ για την

A. Διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε. - Κλάδοι ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90 και ΠΕ91 (2ΓΕ/2023)

 

Β.  Διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψήφιων εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και κλάδου ΠΕ79 (ειδικότητες ΠΕ 79.01 και ΠΕ 79.02) πρωτοβάθμιας και δευτερο- βάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε. (1ΓΕ/2023)

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (1ΓΕ.2023.pdf)1ΓΕ.2023.pdf363 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (2ΓΕ.2023.pdf)2ΓΕ.2023.pdf383 Kb

Ανακοίνωση προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας

Ανακοινώνουμε τον προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ριών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, όπως καταρτίστηκε, σύμφωνα με την 4η/20-2-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δ.Δ.Ε Αιτωλ/νίας,  και προέκυψε μετά την εξέταση των δικαιολογητικών από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 της αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2022 (ΦΕΚ 6141/τ.Β΄/3-12-2022) Υ. Α.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν  ηλεκτρονικά ένσταση κατά του πίνακα μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της ανάρτησής τους, από την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 08:00 έως την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 23:59.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων  http://schooldirectors.minedu.gov.gr , σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 της αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2022 (ΦΕΚ 6141/τ.Β΄/3-12-2022) Υ. Α.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Κοινοποιούμε τους οριστικούς πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ντριών

Υποκατηγορίες