Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού Δ.Ε. για μισθολογική εξέλιξη. 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΖΘΚ4653ΠΣ-4ΞΕ.pdf)ΩΖΘΚ4653ΠΣ-4ΞΕ.pdf773 Kb

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.  

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΧΟ54653ΠΣ-Ξ57.pdf)ΩΧΟ54653ΠΣ-Ξ57.pdf599 Kb

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικό Δ.Ε.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (7Τ3Ζ4653ΠΣ-3ΦΚ-2-.pdf)7Τ3Ζ4653ΠΣ-3ΦΚ-2-.pdf282 Kb

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε., για την μισθολογική τους εξέλιξη, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΔΠ04653ΠΣ-6ΓΔ.pdf)ΩΔΠ04653ΠΣ-6ΓΔ.pdf178 Kb

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά Συνάφεια α) μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και β) διδακτορικού διπλώματος αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε., για την μισθολογική τους εξέλιξη, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ψ7ΝΚ4653ΠΣ-Ψ1Κ.pdf)Ψ7ΝΚ4653ΠΣ-Ψ1Κ.pdf117 Kb

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (647Τ4653ΠΣ-4ΓΝ.pdf)647Τ4653ΠΣ-4ΓΝ.pdf666 Kb

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εκπαιδευτικού Δ.Ε. για μισθολογική εξέλιξη, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015 (176Α’).

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΒΨΙ4653ΠΣ-0ΚΚ.pdf)ΩΒΨΙ4653ΠΣ-0ΚΚ.pdf705 Kb

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση εκπαιδευτικού σε Σ.Κ.Α.Ε. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας στο πλαίσιο της Πράξης με θέμα "ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΟΠΣ 5009800 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6Π6Ν4653ΠΣ-ΩΕΞ.pdf)6Π6Ν4653ΠΣ-ΩΕΞ.pdf269 Kb

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση εκπαιδευτικού σε Σ.Κ.Α.Ε. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας στο πλαίσιο της Πράξης με θέμα "ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΟΠΣ 5009800 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6Λ0Ξ4653ΠΣ-ΟΗΖ.pdf)6Λ0Ξ4653ΠΣ-ΟΗΖ.pdf261 Kb

Σας ενημερώνουμε σχετικά απόφαση που αφορά τη διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου. 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΨΝ8Ο4653ΠΣ-ΠΑΘ.pdf)ΨΝ8Ο4653ΠΣ-ΠΑΘ.pdf148 Kb