Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

Για εγγραφές μαθητών σε ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. μπείτε στη σελίδα: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr


Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικό Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικό Δ.Ε.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΤ6Τ4653ΠΣ-ΦΒ0.pdf)ΩΤ6Τ4653ΠΣ-ΦΒ0.pdf668 Kb

Χορήγηση Μισθολογικού Κλιμακίου του Ν. 4354/2015 σε Αναπληρωτή Εκπαιδευτικό ΕΣΠΑ

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά τη χορήγηση Μισθολογικού Κλιμακίου του Ν. 4354/2015 σε Αναπληρωτή Εκπαιδευτικό ΕΣΠΑ.

 

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6ΥΜΗ4653ΠΣ-ΥΤΝ.pdf)6ΥΜΗ4653ΠΣ-ΥΤΝ.pdf259 Kb

Διαπιστωτική Πράξη Ανακατάταξης στα Μισθολογικά Κλιμάκια του Ν. 4354/2015 Εκπαιδευτικών Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά τη διαπιστωτική Πράξη Ανακατάταξης στα Μισθολογικά Κλιμάκια του Ν. 4354/2015 Εκπαιδευτικών Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (73ΜΝ4653ΠΣ-Ρ7Ξ.pdf)73ΜΝ4653ΠΣ-Ρ7Ξ.pdf297 Kb

Διαπιστωτική Πράξη Κατάταξης στα Μισθολογικά Κλιμάκια του Ν. 4354/2015 Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά τη διαπιστωτική Πράξη Κατάταξης στα Μισθολογικά Κλιμάκια του Ν. 4354/2015 Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών. 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΦΠΡ4653ΠΣ-ΙΜΑ.pdf)ΩΦΠΡ4653ΠΣ-ΙΜΑ.pdf170 Kb

Διαπιστωτική Πράξη Επανακατάταξης στα Μισθολογικά Κλιμάκια του Ν. 4354/2015 Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού

Σας ενημερώνουμε για απόφαση που αφορά διαπιστωτική Πράξη Επανακατάταξης στα Μισθολογικά Κλιμάκια του Ν. 4354/2015 Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΛ5Β4653ΠΣ-Χ38.pdf)ΩΛ5Β4653ΠΣ-Χ38.pdf169 Kb

Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

 

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ω6ΠΤ4653ΠΣ-5ΒΦ.pdf)Ω6ΠΤ4653ΠΣ-5ΒΦ.pdf713 Kb

Χαρακτηρισµός Υπεραρίθµων Εκπαιδευτικών ∆.Ε.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά το χαρακτηρισµό υπεραρίθµων Εκπαιδευτικών ∆.Ε. 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (7Σ4Ρ4653ΠΣ-Ω10.pdf)7Σ4Ρ4653ΠΣ-Ω10.pdf111 Kb

Αποχαρακτηρισµός Υπεραρίθµων Εκπαιδευτικών ∆.Ε.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά τον αποχαρακτηρισµό υπεραρίθµων εκπαιδευτικών ∆.Ε.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (75ΘΚ4653ΠΣ-ΚΘΔ.pdf)75ΘΚ4653ΠΣ-ΚΘΔ.pdf110 Kb

Χορήγηση Μισθολογικού Κλιμακίου (Μ.Κ.) μηνός Απριλίου 2018

Σας ενημερώνουμε για απόφαση που αφορά τη χορήγηση Μισθολογικού Κλιμακίου (Μ.Κ.) μηνός Απριλίου 2018.

 

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΕ4Θ4653ΠΣ-Α30.pdf)ΩΕ4Θ4653ΠΣ-Α30.pdf971 Kb

Χορήγηση Μισθολογικού Κλιμακίου του Ν. 4354/2015 σε Αναπληρώτρια Εκπαιδευτικό ΕΣΠΑ

Σας ενημερώνουμε για απόφαση που αφορά τη χορήγηση Μισθολογικού Κλιμακίου του Ν. 4354/2015 σε Αναπληρώτρια Εκπαιδευτικό ΕΣΠΑ.

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6ΘΒΤ4653ΠΣ-ΞΞΚ.pdf)6ΘΒΤ4653ΠΣ-ΞΞΚ.pdf275 Kb