Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

Διαδικασία Εγγραφής στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών.

Ανακοινώνουμε οδηγίες για την εγγραφή εκπαιδευτικών στην επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπ/κών. 

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ανακοινώνουμε το ΠΔ81/2019 (ΦΕΚ 119/Α) σύμφωνα με το οποίο το οικείο Υπουργείο μετονομάζεται σε Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων από 08-07-2019

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΥΠΑΙΘ ΑΠΟ 08-07-2019 .pdf)ΥΠΑΙΘ ΑΠΟ 08-07-2019 .pdf118 Kb

Έντυπα Νεοδιόριστων

Ανακοινώνουμε τα έγγραφα που πρέπει να συμπληρώσουν οι νεοδιόριστοι εκπ/κοί που διοριστηκαν στη ΔΔΕ Αιτ/νίας και να έχουν μαζί τους και να τα συνυποβάλουν  με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  κατά την ανάληψη υπηρεσίας και ορκωμοσία τους. 

Εννοείται πως θα συμπληρωθούν κατά περίπτωση μόνο τα έντυπα που αφορούν εις έκαστον ( πχ αν δεν έχει κάποιος μεταπτυχιακό δεν χρειαζεται να υποβάλει αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου). 

 

Έγγραφα νεοδιόριστων εκπ/κών

Σε συνέχεια της αρ. 80509/Ε1/21-05-2019 εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ "Διευκόλυνση ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας  εκπ/κών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης" σας γνωρίζουμε οτι οι διορισθέντες που θα αναλάβουν υπηρεσία στη ΔΔΕ Αιτ/νίας θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα εξής έγγραφα: 

-φ/π ταυτότητας

- φ/π λογαριασμού καταθέσεων στην οποία να αναγράφεται ο εκπ/κός ως πρώτος δικαιούχος και να εμφανίζεται ο ΙΒΑΝ

-φ/π βιβλιαρίου ασθενείας στην οποία να φαίνεται ο Α.Μ.Α. ( αριθμός μητρώου ασφαλισμένου) 

-  φ/π εγγράφου στο οποίο αναγράφεται ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ 

- προϋπηρεσίες από δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία

- προϋπηρεσίες από ιδιωτικό τομεα ( εκτός εκπ/σης) 

-  μεταπτυχιακά - διδακτορικά  - δεύτερα πτυχία που τυχόν υπάρχουν. 

Για την προσκόμιση πιστοποιητικών υγείας σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να προσκομίσετε νέα που να αναγράφουν "για μόνιμο διορισμό"  και αφού λάβετε το σχετικό παραπεμπτικό από την υπηρεσία μας. 

 

 

Ορκωμοσία Εκπ/κών που διορίζονται και υπηρετούν ήδη ως αναπληρωτές.

Ανακοινώνουμε διευκρίνιση του ΥΠΠΕΘ για όσους εκπ/κούς υπηρετούν ήδη ως αναπληρωτές αλλά διορίζονται ως μόνιμοι εκπ/κοί και των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στο υπ' αριθμ. 813/Γ/2019 ΦΕΚ. 

Για όσους διορίζονται και δεν υπηρετούν ως αναπληρωτές, η ανάληψη υπηρεσίας και ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί στις Διευθύνσεις Διορισμού. 

Λειτουργία Σχολικών Μονάδων κατά τις εκλογές και άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος.

Ανακοινώνεται έγγραφο του ΥΠΠΕΘ σύμφωνα με το οποίο ρυθμίζεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων πριν και μετά την εκλογική διαδικασία ( και την ενδεχόμενη επαναληπτική εκλογική διαδικασία). 

Περαιτέρω, υπενθυμίζονται ότι : 

για τις άδειες άσκησης εκλογικού δικαιώματος ισχύουν εν γένει τα εξής:

Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται καθεστώς πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:

α) Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 200-400 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.

β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω, χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ’ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.

γ) Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές, να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Η κατά τα ανωτέρω χορηγούμενη άδεια δεν συμψηφίζεται με την ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών.

Σε συνάρτηση ωστόσο με το συν/νο έγγραφο και ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΚΠ/ΚΟΥΣ (μόνιμους και αναπληρωτές) καθώς  ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες θα ισχύσει αποκλειστικά η περίπτωση (γ) στην οποία θα δοθεί κατά περίπτωση μία (01) ημέρα εκλογικής άδειας και όχι τρεις καθώς ούτως ή άλλως οι σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές για δυο ημέρες (πριν και μετά την εκλογική διαδικασία)

ν.4610-19 Αξιολόγηση Μαθητών Λυκείου & άλλες διατάξεις

Ανακοινώνουμε το ν. 4610/2019 ( ΦΕΚ70/Α) που αναφέρεται σε 

-θέματα δήλωσης και διεξαγωγής πανελλαδικών εξετάσεων με το νέο σύστημα 

- αξιολόγηση μαθητών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

- θέματα μαθητείας 

- θέματα κατ' ιδίαν διδαχθέντων και στρατεύσιμων μαθητών, 

-  θέματα αντιστοιχιών και ισοτιμιών τίτλων

- θέματα μαθητείας 

- θέματα ιδιωτικής εκπαίδευσης 

- θέματα ΚΠΓ

- διάφορες τροποποιήσεις προηγούμενων νόμων. 

Τροποποίηση αιτήσεων υποψήφιων Δ/ντών Εκπ/σης.

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι Δ/ντές Εκπ/σης που είχαν οριστικοποιήσει την αίτησή τους πριν δοθει η παράταση υποβολής ότι από τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2019 και ώρα 12.00 στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/) θα δοθεί η δυνατότητα εφόσον το  επιθυμούν να κάνουν τροποποιήσεις σε αυτήν και να την επαναφέρουν σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης

 

ν. 4599/2019 ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ κλπ

Ανακοινώνουμε το ν. 4599/2019 ( ΦΕΚ40/Α) του οποίου μόνο τα άρ. 25 και 26 αφορούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, 

το αρ. 25 αφορά στον Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγλεμάτων των ΕΠΑΛ  και στο γεγονός ότι η εισαγωγή στην ΑΕΝ θα γίνεται μέσω πανελλαδικών από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

το αρ. 26 αφορά στη δυνατότητα  λήψης άδειας ανατροφής τέκνου διάρκειας 3.5 μηνών από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.  Ειδικά για τη συγκεκριμένη διάταξη, είμαστε εν αναμονή διευκρινιστικής / εφαρμοστικής εγκυκλίου. 

 

ν. 4589/2019 (ΦΕΚ13/Α/2019)

Ανακοινώνουμε το ν. 4589/2019 (ΦΕΚ13/Α) του καθώς και αποδελτιοποίησή του καθώς δεν αφορούν όλες του οι διατάξεις την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.