Δείτε εδώ...

Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

Έκδοση Βεβαιώσεων Ασφάλισης από τον ΕΦΚΑ

Επειδή οι βεβαιώσεις ασφάλισης που χορηγεί ο ΕΦΚΑ  ( πρ. ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - ΟΑΕΕ κτλ )  για χρόνο υπηρεσίας στον Ιδιωτικό Τομέα δεν αναφέρουν τις προβλεπόμενες για τους εκπαιδευτικούς ειδικές διατάξεις, και εν όψει σχετικής αλλαγής τους  ώστε να είναι έγκυρες, παρακαλούμε τους εκπαιδευτικούς να καθυστερήσουν την αναζήτησή τους μέχρις νεωτέρας. 

Για λεπτομέρειες, δείτε το συν/νο έγγραφο. 

Οδηγίες και Έντυπα για Αναγνώριση Χρόνου στον ιδιωτικό Τομέα.

Ανακοινώνουμε Οδηγίες και Έντυπο Αίτησης Αναγνώρισης Χρόνου Υπηρεσίας στον Ιδιωτικό Τομέα. 

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των οδηγιών προκειμένου να διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία. 

Για ερωτήματα που αφορούν στο θέμα αυτό θα απευθύνεστε στην Υπηρεσία μας αποκλειστικά με email

( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διευκρινίσεις για τις Άδειες Εξετάσεων

Το συνημμένο έγγραφο περιέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις άδειες εξετάσεων των υπαλλήλων όπως αυτές τροποποιήθηκαν απο τον Ν.4210/2013. 

Τα κύρια σημεία ειναι 

α. οι άδειες ανέρχονται σε δέκα ημέρες καθ' έτος - μία ημέρα για κάθε μέρα εξέτασης. Εξαίρεση αποτελει η περιπτωση που η εξέταση πραγματοποιείται μέσα στο Σαββατοκύριακο οπότε ο υπάλληλος δικαιούται μία εργάσιμη μέρα πριν ή μετά. 

β. Άδεια εξετάσεων δίνεται και για την ορκωμοσία  ή την παρουσίαση/υποστήριξη διδακτορικής διατριβής. Αν έχουν όμως εξαντληθεί, για τον σκοπό αυτό θα χορηγείται κανονική άδεια.

Το Π.Δ. 28/2014 περί Υποχρεωτικών Μεταθέσεων

Με το ΠΔ28/2014 ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία των υποχρεωτικών μεταθέσεων όσων εκπαιδευτικών κριθούν εξ ολοκλήρου υπεράριθμοι στην περιοχή μετάθεσης που ανήκουν οργανικά.

Τροποποίηση Υ.Α. περί "καθηκοντολογίου"

Με την ΥΑ Φ.353.1/3/10591/Δ1/27-1-2014 (ΦΕΚ 192/Β/31-1-2014) τροποποιείται  η αρ. Φ.353.1.324/105657/Δ1/8-10-2002 Υ.Α "καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων [...] και των Συλλόγων Διδασκόντων" (γνωστής και ως "καθηκοντολόγιο" ) 

Το σημείο που τροποποιείται είναι το εξής : 

«Το Ε.Ω.Π (Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα) . εγκρίνεται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, αφού ελεγχθεί από τον Σχολικό Σύμβουλο Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ως προς το παιδαγωγικό του μέρος.»

Η τροποποίηση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 192/Β/31-01-2014.

Επικαιροποίηση Προσωπικών Μητρώων

Προκειμένου να γίνει έλεγχος νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, γνώσης υπολογιστών, επιμόρφωσης κτλ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, παρακαλούνται οι διευθυντές των σχολικών μονάδων καθώς και οι  εκπαιδευτικοί και διοικητικοί αρμοδιότητας ΔΔΕ Αιτ/νίας να πράξουν σύμφωνα με τα συνημμένα έγγραφα το αργότερο έως 07/02/2014. 

Ιδιαίτερα παρακαλούμε τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με απόσπαση σε άλλο ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ ή φορείς , που απουσιάζουν με κάθε είδους μακροχρόνια άδεια ή που υπηρετούν με ολική διάθεση σε Σχολικές Μονάδες Α/θμιας να επικοινωνήσουν με τους διευθυντές των σχολείων Δευτεροβάθμιας  στα οποία ανήκουν.

 

Οδηγίες για την Συγγραφή Πρακτικών Ανάληψης Υπηρεσίας στις Σχ. Μονάδες

Το συνημμένο έγγραφο περιέχει υποδείγματα συγγραφής πρακτικών ανάληψης υπηρεσίας μονίμων εκπαιδευτικών ανάλογα με τον τύπο της τοποθέτησής τους. 

Παρακαλούνται οι κκ Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να συμβουλεύονται τα υποδείγματα αυτά εφεξής. 

Ο νέος Nόμος 4210/A/2013

Ο Ν.4210/α/2013 είναι ο νόμος που τροποιοιεί μέρος των 

- Υπαλληλικού Κώδικα

- Ν.4057 ( για το Πειθαρχικό Δίκαιο των Δημοσίων Υπαλλήλων) 

- Ν. 4024 ( Ενιαίο Μισθολόγιο) 

- Ν. 4173 (Διαθεσιμότητα και Κινητικότητα Δημοσίων Υπαλλήλων)

Όσον αφορά στις άδειες των δ.υ. οι κυριότερες αλλαγές είναι:

α. η κατάργηση της μηχανογραφικής άδειας 

β. η μείωση των αναρρωτικών αδειών απο 10 σε 8 ( εκ των οποίων οι 6 από ιδιώτη γιατρό και οι 2 με υπ. δήλωση {αλλά όχι συνεχόμενες δύο με υπ. δήλωση} ) 

γ. Η απόδοση άδειας ανατροφής 9 μηνών και σε άνδρες δ.υ. των οποίων οι σύζυγοι δεν εργάζονται 

Σε κάθε περίπτωση, αναμένονται διευκρινίσεις από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Η ισχύς του Νόμου όμως ανάγεται από την ημερομηνία δημοσίευσής του.

Το ΦΕΚ με τις καταργούμενες ειδικότητες στην ΤΕΕ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νόμος 4172 που περιλαμβάνει τις διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας που αφορούν τις καταργήσεις 50 ειδικοτήτων της ΤΕΕ και τη διαθεσιμότητα καθηγητών. Οι διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας αναφέρονται στο άρθρο 82.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (nomos-4172-13.pdf)ΦΕΚ του Ν.4172/13383 Kb

Αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Στο νόμο 4152/2013 στην ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Θ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ , στη σελίδα 1608, αναφέρεται:
α. Η παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας και διεξαγωγής πρακτικών ασκήσεων από το εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζονται από 1.9.2013 ως εξής:
α) διευθυντές γυμνασίων, λυκείων και επαγγελματικών σχολών ώρες 10 όταν λειτουργούν με τρία έως πέντε τμήματα τάξεων, ώρες 9 όταν λειτουργούν με έξι έως εννέα τμήματα τάξεων, ώρες 7 όταν λειτουργούν με δέκα έως δώδεκα τμήματα τάξεων και ώρες 5 όταν λειτουργούν με περισσότερα από δώδεκα τμήματα τάξεων.
Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής δεν υπολογίζεται ως τμήμα εκείνο που έχει αριθμό μαθητών μικρότερο
από το μισό του προβλεπόμενου ανώτατου αριθμού.
β) Διευθυντές ΣΕΚ ώρες 10.
γ) Υποδιευθυντές γυμνασίων, λυκείων και επαγγελματικών σχολών και υπεύθυνων τομέων ΣΕΚ ώρες 16.
δ) Υπεύθυνοι εργαστηρίων ώρες 20.
ε) Εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των κλάδων της κατηγορίας ΠΕ ώρες 23 αν έχουν έως έξι έτη υπηρεσίας,
ώρες 21 αν έχουν από έξι μέχρι δώδεκα έτη υπηρεσίας και ώρες 20 αν έχουν πάνω από δώδεκα έτη υπηρεσίας.
στ) Εκπαιδευτικοί εργαστηρίων του κλάδου ΤΕ01 ώρες 24 εάν έχουν έως επτά έτη υπηρεσίας, ώρες 21 εάν έχουν επτά μέχρι δεκατρία έτη υπηρεσίας και ώρες 20 εάν έχουν πάνω από δεκατρία έτη υπηρεσίας.
ζ) Αρχιτεχνίτες του κλάδου ΔΕ01 ώρες 28.
η) Τεχνίτες του κλάδου ΔΕ01 ώρες 30.
Οι ανωτέρω ρυθμίσεις σχετικά με τον καθορισμό των εβδομαδιαίων διδακτικών ωρών δεν δημιουργούν επιπλέον δημοσιονομική δαπάνη ή άλλο είδος οικονομικής αξίωσης.»
β. Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν. 2413/1996 (Α΄ 124) διατηρείται σε ισχύ.
3. Οι διατάξεις των περιπτώσεων 1 και 2 εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό των κενών θέσεων, των λειτουργικών αναγκών και των τυχόν υπεραριθμιών, με σκοπό το διορισμό μόνιμων ή την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τις μεταθέσεις, τις μετατάξεις και τις αποσπάσεις μόνιμων εκπαιδευτικών.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (fek_2013_107a.pdf)ΦΕΚ 107 / τ.Α΄/ 9-5-2013348 Kb