Δείτε εδώ...

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2022

Προγραμματισμός των εξετάσεων των ΓΕΛ σχολ. έτους 2021-22

Επισυνάπτεται έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ σχετικά με τον προγραμματισμό των εξετάσεων των ΓΕΛ σχολ. έτους 2021-22.