Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022

Προγραμματισμός των εξετάσεων των ΓΕΛ σχολ. έτους 2021-22

Επισυνάπτεται έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ σχετικά με τον προγραμματισμό των εξετάσεων των ΓΕΛ σχολ. έτους 2021-22.