Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023

Έναρξη Ενισχυτικής Διδασκαλίας συνέχεια για το σχολικό έτος 2020-2021

Ανακοινώνουμε τον πίνακα επιλεγέντων εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία σχολικού έτους 2020-2021.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο να παρουσιαστούν στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αιτωλ/νίας την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 09:00 π.μ. με σκοπό να υποβάλουν την Υπεύθυνη Δήλωση τοποθέτησης.