Δείτε εδώ...

Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2021

classroom 

Έναρξη σχολικής χρονιάς τη  Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου


 

Οι μαθητές προσέρχονται:

με πιστοποιητικό εμβολιασμού (για 12 ετών και άνω) ή βεβαίωση παρελθούσας νόσησης (τελευταίου εξαμήνου) ή δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού τεστ, δύο φορές την εβδομάδα.

 Οι εκπαιδευτικοί προσέρχονται:

με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση παρελθούσας νόσησης (τελευταίου εξαμήνου) ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού τεστ, δύο φορές την εβδομάδα.


Απαραίτητα προγράμματα

Για να δείτε όλα τα συνημμένα αρχεία των άρθρων της σελίδας μας θα χρειαστείτε κάποιο από τα παρακάτω ελεύθερα λογισμικά:
 

 Για τα αρχεία με κατάληξη .pdf το Adobe Acrobat Reader το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ

 Για τα αρχεία με κατάληξη .doc, .xls, .ppt (σε περίπτωση που δεν διαθέτετε το Microsoft Office) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικά:
 

Να κατεβάσετε το Word Viewer από εδώ

Να κατεβάσετε το Excel Viewer από εδώ

Να κατεβάσετε το Power Point Viewer από εδώ

Να κατεβάσετε το Open Office από εδώ

 Για τα αρχεία  με κατάληξη .docx.xlsx.pptx (Μicrosoft Office 2007 ή 2010) σε περίπτωση που διαθέτετε εγκαταστημένη κάποια παλαιότερη έκδοση μπορείτε να κατεβάσετε το πακέτο συμβατότητας από εδώ

Για τα συμπιεσμένα αρχεία με κατάληξη με .zip ή .rar μπορείτε να κατεβάσετε το λογισμικό 7zip από εδώ