Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Ανακοινοποίηση Πρόσκλησης πλήρωσης θέσεων Υποδιευθυντών - Τομεαρχών

Προκηρύσσουμε

Α. Την πλήρωση με επιλογή πενήντα επτά (57) θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων όλων των τύπων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας 
B. Την πλήρωση με επιλογή δεκατεσσάρων (14) θέσεων Τομεαρχών Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας

και καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά.