Δείτε εδώ...

Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2023

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Κοινοποιούμε εκ νέου τοποθετήσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών (Πράξη 29/24-8-2022)

Απσπάσεις- τοποθετήσεις Πράξη 29/24-8-2022

Κοινοποιούμε τοποθέτησεις, αποσπάσεις, τροποποίσεις και ανακλήσεις τοποθετήσεων και απσπάσεων(Πράξη 29/24-8-2022)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Προσωρινή τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών (Πράξη 29/24-8-2022).

Με την επισήμανση ότι πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους την 1η Σεπτεμβρίου 2022.

Χαρακτηρισμός λειτουργικά υπεραρίθμων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και υποβολή Αίτησης- Δήλωσης τοποθέτησης για άρση λειτουργικής υπεραριθμίας

Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθμ. 28/19-08-2022 Πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας οριστικοποιήθηκαν τα λειτουργικά  κενά και πλεονάσματα και χαρακτηρίσθηκαν υπεράριθμοι οι  εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο συνημμένο έγγραφο.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν χαρακτηρισθεί ως λειτουργικά uπεράριθμοι να υποβάλλουν, εφόσον το επιθυμούν, την επισυναπτόμενη Αίτηση – Δήλωση τοποθέτησης υπεραρίθμου μέχρι και την Τετάρτη  24-08-2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών και τοποθέτηση αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ (Πράξη 26/12-8-2022)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών και τοποθέτηση αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ (Πράξη 26/12-8-2022). Και μόρια αποσπάσεων.

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών ευρισκόμενων στη διάθεση (Πράξη 26/12-8-2022)

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών ευρισκόμενων στη διάθεση (Πράξη 26/12-8-2022)

Τοποθέτηση υπεραρίθμων εκπαιδευτικών (Πράξη26/12-8-2022)

Τοποθέτηση υπεραρίθμων εκπαιδευτικών (Πράξη26/12-8-2022)

Κενά και πλεονάσματα Γενικής Παιδείας

Κοινοποιούμε κενά και πλεονάσματα Γενικής Παιδείας  που αφορούν στους νεοδιόριστους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της ΔΔΕ Αιτωλοακαρνανίας.

Κενά Ειδικής Αγωγής για νεοδιόριστους και αναπληρωτές

Κοινοποιούμε τα λειτουργικά  κενά Ειδικής Αγωγής για νεοδιόριστους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της ΔΔΕ Αιτωλοακαρνανίας.

Αποσπάσεις Ειδικής Αγωγής

Κοινοποιούμε τις Αποσπάσεις Μονίμων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής. (Πρ. 24/8-8-2022 ΠΥΣΔΕ Αιτωλοακαρνανίας)