Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Δ.Ε. ΠΡΑΞΗ 33/12-9-2022

Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης Πρ.33/12-9-2022

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ 33/12-9-2022

Κοινοποιούμε τις διαθέσεις εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου Πράξη 33/12-9-2022

Υποβολή δηλώσεων για συμπλήρωση ωραρίου μονίμων εκπαιδευτικών

Καλούμε τους μόνιμους εκπαιδευτικούς    των  σχολικών μονάδων  αρμοδιότητάς μας που πλεονάζουν από 6 ώρες και πάνω να υποβάλλουν την συν. αίτηση-δήλωση  για  σχολεία που επιθυμούν να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό τους ωράριο σύμφωνα με τα κενά σε ώρες που φαίνονται στους συν. πίνακες.

Η υποβολή των αιτήσεων-δηλώσεων θα γίνει μέχρι την Δευτέρα 12-9-2022 και ώρα 11.00 πμ. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση.

TΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Πράξη 32η/07-09-2022)- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Κοινοποιούμε τις τοποθετήσεις λειτουργικά υπαραρίθμων εκπαιδευτικών (Πράξη 32/7-9-2022)- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΑΞΗ_32_7_9_2022.pdf)ΠΡΑΞΗ_32_7_9_2022.pdf36 Kb

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ -ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Γ.Π. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α ΦΑΣΗ

Κοινοποιούμε πίνακες τοποθετήσεων αναπληρωτών Α΄φάσης

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗ 31/5-9-2022

Κοινοποιούμε υπηρεσιακές μεταβολές της Πράξης 31/5-9-2022

Τοποθέτηση Αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α΄ Φάσης

Σας κοινοποιούμε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών Α' Φάσης όπως αυτές πραγματοποιήθηκαν μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣΥΔ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ_Α_ΦΑΣΗ.xls)ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ_Α_ΦΑΣΗ.xls69 Kb

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Κοινοποιούμε εκ νέου τοποθετήσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών (Πράξη 29/24-8-2022)

Απσπάσεις- τοποθετήσεις Πράξη 29/24-8-2022

Κοινοποιούμε τοποθέτησεις, αποσπάσεις, τροποποίσεις και ανακλήσεις τοποθετήσεων και απσπάσεων(Πράξη 29/24-8-2022)