Δείτε εδώ...

Κυριακή, 5 Απριλίου 2020

Πλήρωση μιας (1) θέσης Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, με απόσπαση για το σχολικό έτος 2018-2019

 

Επισυνάπτουμε την με αριθμ. Φ.Π.5.2/812/01-02-2019 Προκήρυξη, με θέμα: «Πλήρωση μιας (1) θέσης Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, με απόσπαση για το σχολικό έτος 2018-2019».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έως και την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019.

 

Θέματα της με αριθμ. 3/29-01-2019 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1. Απόσπαση εκπαιδευτικού Δ.Ε. εντός της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας.

2. Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δ.Ε. μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» με κωδικό ΟΠΣ 5010706, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020, για το διδακτικό έτος 2018-2019 σε ΕΠΑ.Λ. της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας.

3. Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δ.Ε.

4. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε. - Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. – Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους.

4. Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε. 

σύμφωνα με την αριθμ. 3/29-01-2019 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

 

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν το συντομότερο δυνατό στο σχολείο τοποθέτησης, απόσπασης, διάθεσης και ανάθεσης υπερωριακής διδασκαλίας. 

Θέματα της με αριθμ. 2/21-01-2019 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

  1. Απόσπαση εκπαιδευτικού Δ.Ε. εντός της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας.
  2. Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δ.Ε.
  3. Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε. μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» με κωδικό ΟΠΣ 5010706, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020, για το διδακτικό έτος 2018-2019 σε ΕΠΑ.Λ. της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας.
  4. Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε.
  5. Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δ.Ε., σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
  6. Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δ.Ε. (παράλληλη στήριξη).
  7. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. – Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους – Ολική διάθεση εκπαιδευτικού Δ.Ε. στο Ε.Κ. Μεσολογγίου.
  8. Ανάκληση ανάθεσης υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε. - Τροποποίηση ως προς την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε.

σύμφωνα με την αριθμ. 2/21-01-2019 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας. 

Λειτουργικά κενά για τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις 21-01-2019

Επισυνάπτονται πίνακες που αφορούν την κοινοποίηση λειτουργικών κενών για τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειωμένου και πλήρους ωραρίου στη συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21-01-2019.

Θέματα της με αριθμ. 47/17-12-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν

1. Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρωτή εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

2. Απόσπαση εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

3. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

4. Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

5. Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους,

6. Ανάκληση ως προς την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε.,

7. Τροποποίηση ως προς την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.,

8. Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 47/17-12-2018 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας. 

Θέματα της με αριθμ. 46/04-12-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1. Ανάκληση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δ.Ε. σε Τμήμα στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας – Περιόδου 2018-2019.

2. Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε.

3. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

4. Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

5. Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους,

6. Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.,

7. Τροποποίηση ως προς την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 46/04-12-2018 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Θέματα της με αριθμ. 45/03-12-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας (Συνέχεια)

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. 

2. Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε.

3. Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους.

4. Ολική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο Ε.Κ. Ναυπάκτου,

σύμφωνα με την αριθμ. 45/03-12-2018 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Θέματα της με αριθμ. 45/03-12-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν

1. Ορισμός αναπληρωτή της Διευθύντριας στο 1ο ΕΠΑΛ Kατοχής,

2. Απόσπαση εκπαιδευτικού Δ.Ε. εντός της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας,

3. Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δ.Ε., 

4. Ανάκληση τοποθέτησης αναπληρωτή εκπαιδευτικού Δ.Ε. σε Τμήμα στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας – Περιόδου 2018-2019, 

5. Ανάκληση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε., 

6. Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Α.Μ.Ω. σε Τάξη Υποδοχής, 

7. Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε.

σύμφωνα με την αριθμ. 45/03-12-2018 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας. 

Πρόσκληση σε εκδήλωση στο 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου

Σας επισυνάπτουμε πρόσκληση του 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου.

Αποφάσεις τροποποίησης τοποθέτησης, ανάκληση μερικής διάθεσης και μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Επισυνάπτονται αποφάσεις του Διευθυντή Δ.Ε. Αιτωλ/νίας που αφορούν:

α) ανάκληση μερικής διάθεσης και μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε.

β) τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού Δ.Ε.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (9938-18 diageia.pdf)9938-18 diageia.pdf1804 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (9939-18 diageia.pdf)9939-18 diageia.pdf648 Kb