Δείτε εδώ...

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗ 31/5-9-2022

Κοινοποιούμε υπηρεσιακές μεταβολές της Πράξης 31/5-9-2022