Δείτε εδώ...

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗ 30/31-8-2022

Κοινοποιούμε υπηρεσιακές μεταβολές της Πράξης 30/31-8-2022