Δείτε εδώ...

Κυριακή, 5 Απριλίου 2020

Θέματα της με αριθμ. 47/12-11-2019 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

 1. Απόσπαση εκπαιδευτικών Δ.Ε. εντός της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας,

 2. Oλική διάθεση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δ.Ε.

 3. Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

 4. Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

 5. Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε., σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.,

 6. Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δ.Ε. (παράλληλη στήριξη),

 7. Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α.Μ.Ω. σε Τάξεις Υποδοχής,

 8. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους,

 9. Ανάκληση ως προς την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε. - Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 47/12-11-2019 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Θέματα της με αριθμ. 45/05-11-2019 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1.      Ανάκληση ορισμού Υπεύθυνου Εργαστηρίου Κατεύθυνσης στο Εργαστηριακό Κέντρο Μεσολογγίου,

2.      Ορισμός Υπεύθυνου Εργαστηρίου Κατεύθυνσης στο Εργαστηριακό Κέντρο Μεσολογγίου,

3.      Ορισμός α) Υπεύθυνου Τομέα και β) Υπευθύνων Εργαστηρίων Κατεύθυνσης στο Σχολικό Εργαστήριο του 1ου ΕΠΑΛ Αμφιλοχίας,

4.      Ολική διάθεση εκπαιδευτικού Δ.Ε. στο Ε.Κ. Μεσολογγίου,

5.      Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους, και

6.      Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 45/05-11-2019 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Θέματα της με αριθμ. 43/24-10-2019 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

 1. Ανάκληση ολικής διάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε. στο Ε.Κ. Αγρινίου,
 2. Ολική διάθεση εκπαιδευτικού Δ.Ε. στο Ε.Κ. Ναυπάκτου,
 3. Τροποποίηση ολικής διάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε.,
 4. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους, και
 5. Ανάκληση ως προς την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 43/24-10-2019 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Θέματα της με αριθμ. 42/15-10-2019 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

 1. Ανάκληση ορισμού αναπληρωτή του Διευθυντή στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Μεσολογγίου - Ορισμός αναπληρωτή του Διευθυντή στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Μεσολογγίου, για το διδακτικό έτος 2019-2020,
 2. Εισήγηση για ορισμό Υπεύθυνου Εργαστηρίων Κατεύθυνσης στο Εργαστηριακό Κέντρο Μεσολογγίου,
 3. Τροποποίηση απόσπασης εκπαιδευτικού Δ.Ε. - Απόσπαση εκπαιδευτικού Δ.Ε. εντός της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας,
 4. Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού Δ.Ε.,
 5. Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε.,
 6. Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δ.Ε., σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.,
 7. Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δ.Ε. (παράλληλη στήριξη),
 8. Ολική διάθεση εκπαιδευτικού Δ.Ε. στο Ε.Κ. Μεσολογγίου,
 9. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους,
 10. Ανάκληση ως προς την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε. - Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.,
 11. Ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων με Γ΄ ανάθεση σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 42/15-10-2019 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου ( Υπευθύνου Εργαστηρίων Κατεύθυνσης στο Ε.Κ. Μεσολογγίου (Πράξη 42)-2019~.doc) Υπευθύνου Εργαστηρίων Κατεύθυνσης στο Ε.Κ. Μεσολογγίου (Πράξη 42)-2019~.doc16 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Aνάθεση  υπερωρίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε. Πράξη 42η του 2019.doc)Aνάθεση υπερωρίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε. Πράξη 42η του 2019.doc14 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Aπόσπαση εκπαιδευτικού εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (Πράξη 42η).doc)Aπόσπαση εκπαιδευτικού εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (Πράξη 42η).doc13 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών (Πράξη 42η) - 2019.doc)Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών (Πράξη 42η) - 2019.doc21 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ανάκληση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε. Πράξη 42η.doc)Ανάκληση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε. Πράξη 42η.doc13 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Απαλλαγή αναπληρώτριας του Διευθυντή (Πράξη 42η) - 2019.doc)Απαλλαγή αναπληρώτριας του Διευθυντή (Πράξη 42η) - 2019.doc12 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Διδασκαλία μαθημάτων με Γ΄ ανάθεση- Πράξη 42η του 2019.doc)Διδασκαλία μαθημάτων με Γ΄ ανάθεση- Πράξη 42η του 2019.doc82 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Μερική  διάθεση εκπαιδευτικών (Πράξη 42η).doc)Μερική διάθεση εκπαιδευτικών (Πράξη 42η).doc22 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ναύπακτος-Ανάθεση θεωρητικού μέρους των μεικτών μαθημάτων (Πράξη 42η).doc)Ναύπακτος-Ανάθεση θεωρητικού μέρους των μεικτών μαθημάτων (Πράξη 42η).doc16 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ολική διάθεση εκπαιδευτικoύ στο Ε.Κ. Μεσολογγίου (Πράξη 42)-2019.doc)Ολική διάθεση εκπαιδευτικoύ στο Ε.Κ. Μεσολογγίου (Πράξη 42)-2019.doc14 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ορισμός Αναπληρωτή του Διευθυντή (Πράξη 42η).doc)Ορισμός Αναπληρωτή του Διευθυντή (Πράξη 42η).doc32 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Τοποθετήσεις αναπληρωτών Γενικής (Γ΄ Φάσης)  Πράξης 42-2019.doc)Τοποθετήσεις αναπληρωτών Γενικής (Γ΄ Φάσης) Πράξης 42-2019.doc18 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού (Παράλληλη στήριξη) Πράξη 42-2019.doc)Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού (Παράλληλη στήριξη) Πράξη 42-2019.doc15 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού σε ΣΜΕΑΕ (Γ΄ Φάσης) Πράξης 42-2019.doc)Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού σε ΣΜΕΑΕ (Γ΄ Φάσης) Πράξης 42-2019.doc15 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Τροποποίηση απόσπασης εκπαιδευτικού (Πράξη 42η).doc)Τροποποίηση απόσπασης εκπαιδευτικού (Πράξη 42η).doc13 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών (Πράξη 42η) - 2019.doc)Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών (Πράξη 42η) - 2019.doc36 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού Δ.Ε. (Πράξη 42η) - 2019.doc)Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού Δ.Ε. (Πράξη 42η) - 2019.doc13 Kb

Θέματα της με αριθμ. 41/01-10-2019 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας (Συνέχεια)

Σας επισυνάπτουμε επιπλέον πίνακες που αφορούν:

1.  Απόσπαση εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

2. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. – Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους.

3. Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 41/01-10-2019 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Θέματα της με αριθμ. 41/01-10-2019 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

 1. Ανάκληση ολικής διάθεσης υπεράριθμης εκπαιδευτικού Δ.Ε.
 2. Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε. (Συνέχεια).
 3. Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε., σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. (Συνέχεια).
 4. Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 41/01-10-2019 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Λειτουργικά κενά για τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε. (Γενικής - Β΄ Φάση)

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΕ02

 

-1* Γυμνάσιο Παραβόλας (14 ώρες) + Γυμνάσιο Θέρμου (08 ώρες)

-1* 1ο ΕΠΑΛ Αγρινίου (13 ώρες) + 6ο ΓΕΛ Αγρινίου (08 ώρες)

-1 2ο ΓΕΛ Αγρινίου (21-23 ώρες)

-1* ΕΠΑΛ Καινουργίου (11 ώρες) + 4ο Γυμνάσιο Αγρινίου (10 ώρες)

-1* Γυμνάσιο Μαλεσιάδας (13 ώρες) + Γυμνάσιο Λεπενούς (12ώρες)+

-1 ΓΕΛ Κατούνας (19 ώρες)

-1* Γυμνάσιο Κατούνας (16 ώρες)

-2* ΓΕΛ Μύτικα (32 ώρες) + (Γυμνάσιο Κανδήλας)

-1 ΓΕΛ Βόνιτσας (23 ώρες)

-1 ΕΠΑΛ Βόνιτσας (19 ώρες)

-2 Γυμνάσιο Παλαίρου (50 ώρες)

 

 

ΠΕ03

 

-1* ΓΕΛ Μύτικα (12 ώρες) + Γυμνάσιο Κατούνας (06 ώρες) +ΓΕΛ Κατούνας (2-4 ώρες)

-1 ΓΕΛ Αστακού (23 ώρες)

 

ΠΕ04.01

 

-1 Γυμνάσιο Βόνιτσας (20 ώρες) +ΓΕΛ Βόνιτσας …..

-1* ΕΠΑΛ Βόνιτσας (16 ώρες) + Γυμνάσιο Μοναστηρακίου (05 ώρες)

 

 

ΠΕ04.02

 

-1* ΓΕΛ Παναιτωλίου (15 ώρες) + Γυμνάσιο Παναιτωλίου (5-6 ώρες)

 

 

ΠΕ04.04

 

-1 Γυμνάσιο Παλαίρου (18 ώρες)

-1 ΓΕΛ Βόνιτσας (21 ώρες)

-1* ΓΕΛ Μύτικα (13 ώρες) + Γυμνάσιο Κανδήλας (10 ώρες)

 

Θέματα της με αριθμ. 40/30-09-2019 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

 

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

 

 1. Ορισμό αναπληρωτών των Διευθυντών σε σχολικές μονάδες Δ.Ε. και στο Εργαστηριακό Κέντρο Μεσολογγίου, για το σχολικό έτος 2019-2020.
 2. Εισήγηση για ορισμό Υπεύθυνης Εργαστηρίων Κατεύθυνσης στο Εργαστηριακό Κέντρο Μεσολογγίου.
 3. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. εντός της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας.
 4. Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δ.Ε.
 5. Τοποθέτηση εκπαιδευτικού αποσπασθέντος από το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Άρτας.
 6. Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε.
 7. Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε., σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
 8. Τροποποίηση ολικής διάθεσης υπεράριθμης εκπαιδευτικού Δ.Ε.
 9. Ολική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε.
 10. Aνάκληση ολικής διάθεσης υπεράριθμης εκπαιδευτικού Δ.Ε.
 11. Ολική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο Εργαστηριακό Κέντρο Μεσολογγίου.
 12. Ανάκληση ολικής διάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε. από το Εργαστηριακό Κέντρο Αγρινίου.
 13. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους.
 14. Ανάκληση ανάθεσης υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε. - Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.,

 

σύμφωνα με την αριθμ. 40/30-09-2019 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου ( Υπευθύνης Εργαστηρίων Κατεύθυνσης στο Ε.Κ. Μεσολογγίου (Πράξη 40)-2019~.doc) Υπευθύνης Εργαστηρίων Κατεύθυνσης στο Ε.Κ. Μεσολογγίου (Πράξη 40)-2019~.doc16 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Aνάθεση  υπερωρίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε. Πράξη 40η του 2019.doc)Aνάθεση υπερωρίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε. Πράξη 40η του 2019.doc18 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Aπόσπαση εκπαιδευτικών εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (Πράξη 40η).doc)Aπόσπαση εκπαιδευτικών εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (Πράξη 40η).doc32 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Αγρίνιο-Ανάθεση θεωρητικού μέρους των μεικτών μαθημάτων (Πράξη 40η).doc)Αγρίνιο-Ανάθεση θεωρητικού μέρους των μεικτών μαθημάτων (Πράξη 40η).doc17 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών (Πράξη 40η) - 2019.doc)Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών (Πράξη 40η) - 2019.doc26 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ανάκληση ολικής διάθεσης εκπαιδευτικού - Ε.Κ. Αγρινίου (Πράξη 40η) - 2019.doc)Ανάκληση ολικής διάθεσης εκπαιδευτικού - Ε.Κ. Αγρινίου (Πράξη 40η) - 2019.doc14 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ανάκληση ολικής διάθεσης υπεράριθμης εκπαιδευτικού (Πράξη 40η) - 2019.doc)Ανάκληση ολικής διάθεσης υπεράριθμης εκπαιδευτικού (Πράξη 40η) - 2019.doc14 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ανάκληση υπερωριακής διδασκαλίας (Πράξη 40η) - 2019.doc)Ανάκληση υπερωριακής διδασκαλίας (Πράξη 40η) - 2019.doc23 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Μερική  διάθεση εκπαιδευτικών (Πράξη 40η).doc)Μερική διάθεση εκπαιδευτικών (Πράξη 40η).doc30 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Μερική διάθεση εκπαιδευτικών στα Ε.Κ. Μεσολογγίου και Ναυπάκτου (Πράξη 40η).doc)Μερική διάθεση εκπαιδευτικών στα Ε.Κ. Μεσολογγίου και Ναυπάκτου (Πράξη 40η).doc17 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Μεσολόγγι-Ανάθεση θεωρητικού μέρους των μεικτών μαθημάτων (Πράξη 40η).doc)Μεσολόγγι-Ανάθεση θεωρητικού μέρους των μεικτών μαθημάτων (Πράξη 40η).doc24 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ολική διάθεση εκπαιδευτικών (Πράξη 40)-2019.doc)Ολική διάθεση εκπαιδευτικών (Πράξη 40)-2019.doc25 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ολική διάθεση εκπαιδευτικών στο Ε.Κ. Μεσολογγίου (Πράξη 40)-2019.doc)Ολική διάθεση εκπαιδευτικών στο Ε.Κ. Μεσολογγίου (Πράξη 40)-2019.doc14 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ορισμός Αναπληρωτών των Διευθυντών (Πράξη 40η).doc)Ορισμός Αναπληρωτών των Διευθυντών (Πράξη 40η).doc104 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Τοποθετήσεις  Αναπληρωτών σε ΣΜΕΑΕ (Β΄ Φάσης)  Πράξης 40-2019.doc)Τοποθετήσεις Αναπληρωτών σε ΣΜΕΑΕ (Β΄ Φάσης) Πράξης 40-2019.doc38 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Τοποθετήσεις αναπληρωτών Γενικής (Β΄ Φάσης)  Πράξης 40-2019.doc)Τοποθετήσεις αναπληρωτών Γενικής (Β΄ Φάσης) Πράξης 40-2019.doc37 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Τοποθέτηση αποσπασθέντος εκπαιδευτικού από άλλο ΠΥΣΔΕ (Πράξη 40η).doc)Τοποθέτηση αποσπασθέντος εκπαιδευτικού από άλλο ΠΥΣΔΕ (Πράξη 40η).doc13 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών (Πράξη 40η) - 2019.doc)Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών (Πράξη 40η) - 2019.doc48 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Τροποποίηση ολικής διάθεσης υπεράριθμης εκπαιδευτικού (Πράξη 40η).doc)Τροποποίηση ολικής διάθεσης υπεράριθμης εκπαιδευτικού (Πράξη 40η).doc30 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δ.Ε. (Πράξη 40η) - 2019.doc)Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δ.Ε. (Πράξη 40η) - 2019.doc39 Kb

Θέματα της με αριθμ. 39/19-09-2019 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

 1. Ορισμό αναπληρωτών των Διευθυντών: α) στο Εργαστηριακό Κέντρο Ναυπάκτου, β) στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Μεσολογγίου, και γ) στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Μεσολογγίου, για το διδακτικό έτος 2019-2020,
 2. Χαρακτηρισμό λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Δ.Ε.,
 3. Ολική διάθεση υπεράριθμων εκπαιδευτικών Δ.Ε.,
 4. Ανάκληση ολικής διάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε., κλάδου ΠΕ86 (Πληροφορικής), από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Αιτωλ/νίας,
 5. Τροποποίηση απόσπασης εκπαιδευτικού Δ.Ε. - Απόσπαση εκπαιδευτικού Δ.Ε. εντός της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας,
 6. Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δ.Ε.,
 7. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους,
 8. Τροποποίηση ως προς την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε. - Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 39/19-09-2019 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Nέα ορθή επανάληψη ως προς τους πίνακες των μερικών διαθέσεων των με αριθμ. 34/07-09-2019 και 35/09-09-2019 πράξεων του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Nέα ορθή επανάληψη ως προς τους πίνακες των μερικών διαθέσεων των με αριθμ. 34/07-09-2019 και 35/09-09-2019 πράξεων του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.