Δείτε εδώ...

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022

Χαρακτηρισμός λειτουργικά υπεραρίθμων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και υποβολή Αίτησης- Δήλωσης τοποθέτησης για άρση λειτουργικής υπεραριθμίας

Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθμ. 28/19-08-2022 Πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας οριστικοποιήθηκαν τα λειτουργικά  κενά και πλεονάσματα και χαρακτηρίσθηκαν υπεράριθμοι οι  εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο συνημμένο έγγραφο.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν χαρακτηρισθεί ως λειτουργικά uπεράριθμοι να υποβάλλουν, εφόσον το επιθυμούν, την επισυναπτόμενη Αίτηση – Δήλωση τοποθέτησης υπεραρίθμου μέχρι και την Τετάρτη  24-08-2022 και ώρα 10:00 π.μ.