Δείτε εδώ...

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Κοινοποιούμε εκ νέου τοποθετήσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών (Πράξη 29/24-8-2022)