Δείτε εδώ...

Κυριακή, 5 Απριλίου 2020

Θέματα της με αριθμ. 27/03-06-2019 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακα που αφορά τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε λειτουργικά κενά, για το διδακτικό έτος 2018-2019, σύμφωνα με την αριθμ. 27/03-06-2019 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Θέματα της με αριθμ. 26/28-05-2019 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακα που αφορά συμπληρωματική τοποθέτηση εκπαιδευτικού Δ.Ε., κλάδου ΠΕ04.01 (Φυσικών) που ευρίσκεται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε εναπομείναν οργανικό κενό του κλάδου του στο Γυμνάσιο Παλαίρου, σύμφωνα με την αριθμ. 26/28-05-2019 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Συμπληρωματική Αίτηση – Δήλωση εκπαιδευτικών Δ.Ε., κλάδου ΠΕ04.01 για τοποθέτηση σε εναπομείναν οργανικό κενό

Επισυνάπτεται έγγραφο του Διευθυντή Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, με θέμα: ΄΄Συμπληρωματική Αίτηση – Δήλωση εκπαιδευτικών Δ.Ε., κλάδου ΠΕ04.01 για τοποθέτηση σε εναπομείναν οργανικό κενό΄΄.

Θέματα της με αριθμ. 25/22-05-2019 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

  1. Τοποθέτηση εκπαιδευτικού Δ.Ε. σε κενή οργανική θέση (ΕΕΕΕΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας η οποία έχει αιτηθεί βελτίωση θέσης.
  2. Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Δ.Ε. από μετάθεση, ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και αιτουμένων βελτίωση θέσης σε σχολεία Δ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας,

σύμφωνα με την αριθμ. 25/22-05-2019 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε κενές οργανικές θέσεις (ορθή επανάληψη)

Eπισυνάπτεται ανακοινοποιημένο έγγραφο του Διευθυντή Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, με θέμα: ΄΄Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε κενές οργανικές θέσεις ΄΄, που αφορά τον πίνανα των οργανικών κενών.

Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε κενές οργανικές θέσεις (ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ) - 09-05-2019

Επισυνάπτεται έγγραφο του Διευθυντή Δ.Ε. Αιτωλ/νίας: ΄΄Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε κενές οργανικές θέσεις (ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ)΄΄.

Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε κενές οργανικές θέσεις (09-05-2019)

Eπισυνάπτεται έγγραφο του Διευθυντή Δ.Ε. Αιτωλ/νίας: ΄΄Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε κενές οργανικές θέσεις ΄΄.

Θέματα της με αριθμ. 24/09-05-2019 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

  1. Τοποθέτηση Υπεραρίθμων εκπαιδευτικών,
  2. Εκπαιδευτικοί που παραμένουν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας,
  3. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε.

σύμφωνα με την αριθμ. 24/09-05-2019 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Χαρακτηρισμός υπεραρίθμων εκπαιδευτικών και υποβολή Αίτησης – Δήλωσης τοποθέτησης για άρση υπεραριθμίας (έτους 2019)

Επισυνάπτεται έγγραφο του Διευθυντή Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, με θέμα: ΄΄Χαρακτηρισμός υπεραρίθμων εκπαιδευτικών και υποβολή Αίτησης – Δήλωσης  τοποθέτησης για άρση υπεραριθμίας΄΄.

Παράταση Υποβολής αιτήσεων Απόσπασης

12-04-19 Παρατείνεται  μέχρι τις 17 Απριλίου η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων απόσπασης των εκπαιδευτικών

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων απόσπασης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Εκκλησιαστικά Σχολεία και σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. . 56641/Ε2/10-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΦΙΜ4653ΠΣ-Ρ6Η) και 56623/Ε2/10-04-2019 (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ) προσκλήσεις, παρατείνεται μέχρι τις 17 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.