Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις 28-06-2024

Ενημέρωση σχετικά με την Ανάληψη Υπηρεσίας την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 - ημέρα λήξης του διδακτικού έτους 2023-2024 - και άλλα υπηρεσιακά ζητήματα μόνιμων εκπαιδευτικών.