Δείτε εδώ...

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Προσωρινή τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών (Πράξη 29/24-8-2022).

Με την επισήμανση ότι πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους την 1η Σεπτεμβρίου 2022.