Δείτε εδώ...

Κυριακή, 5 Απριλίου 2020

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ 2019-2020 ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ

Το Υπουργείo Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των αποσπάσεων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ. για το σχολικό έτος 2019-2020
καλεί
τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που επιθυμούν να αποσπαστούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕΣΥ να υποβάλουν αίτηση στις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και στην οικεία ΠΔΕ της οργανικής τους θέσης από 8/8/2019 έως και 19/8/2019.

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπάιδευσης στα ΣΔΕ

Η Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης
Κ α λ ε ί
μόνιμους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να αποσπαστούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και τα εκτός έδρας τμήματα αυτών, για την πλήρωση με επιλογή κενών θέσεων, όπως αναλυτικά εμφανίζονται στις συνημμλενες προκηρύξεις, κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

Υποβολή νέων αιτήσεων απόσπασης και αιτήσεων τροποποίησης προτιμήσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, και ανακλήσεων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2019-20

Υποβολή νέων αιτήσεων απόσπασης και αιτήσεων τροποποίησης προτιμήσεων  από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, και ανακλήσεων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2019-20.

Σύμφωνα με την παρούσα εγκύκλιο το ηλεκτρονικό σύστημα ΟΠΣΥΔ θα είναι ανοιχτό: 

Από την Πέμπτη 18-07-2019 μέχρι και τη Δευτέρα 22-07-2019 και ώρα 15.00 για την υποβολή:  Νέων αιτήσεων απόσπασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 56623/E2/10-04-2019 εγκύκλιο αποσπάσεων (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ).

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΨΩΙΛ4653ΠΣ-ΩΨ8.pdf)ΨΩΙΛ4653ΠΣ-ΩΨ8.pdf380 Kb

Υποβολή Νέων Αιτήσεων Απόσπασης

Ανακοινώνουμε  εγκύκλιο νέας υποβολής αιτήσεων  απόσπασης και αιτήσεων τροποποίησης προτιμήσεων από ΠΥΣΠΕ /ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ/ ΚΕΣΥ/ΣΜΕΑΕ/ΕΕΕΚ καθώς και αιτήσεων ανάκλησης απόσπασης για το σχ. έτος 2019-20. 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΨΩΙΛ4653ΠΣ-ΩΨ8.pdf)ΨΩΙΛ4653ΠΣ-ΩΨ8.pdf380 Kb

Χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών σχολικού έτους 2019-2020

Επισυνάπτεται έγγραφο του Διευθυντή Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, με θέμα: ΄΄Χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών σχολικού έτους 2019-2020΄΄.

α) Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από σχολείο σε σχολείο, και β) διαθέσεις (ολικές ή μερικές) εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, για το διδακτικό έτος 2019-2020

Επισυνάπτουμε το με αριθμ. Φ.Π.3.6/6933/08-07-2019 έγγραφο του Διευθυντή Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, με θέμα: «α) Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από σχολείο σε σχολείο, και β) διαθέσεις (ολικές ή μερικές) εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, για το διδακτικό έτος 2019-2020».

 

 

Διευκόλυνση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για ανάληψη υπηρεσίας στις 28-06-2019

Επισυνάπτεται εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με την οποία διευκολύνονται και οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΔΕ Αιτωλ/νίας και οι οποίοι είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού να αναλάβουν υπηρεσία στις 28-06-2019 με την Υπεύθυνη Δήλωση που επισυνάπτουμε.

Δίνεται ενημέρωση για εγκύκλιο αποσπάσεων εντός της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας, διδακτικού έτους 2019-2020

Επισυνάπτεται έγγραφο του Διευθυντή Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, με θέμα: ΄΄Δίνεται ενημέρωση για εγκύκλιο αποσπάσεων εντός της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας, διδακτικού έτους 2019-2020΄΄.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (107-19.pdf)107-19.pdf752 Kb

Θέματα της με αριθμ. 28/07-06-2019 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

  1. Ανάκληση οργανικής τοποθέτησης εκπαιδευτικού Δ.Ε.,
  2. Οργανική τοποθέτηση νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών Δ.Ε.,
  3. Εκπαιδευτικούς Δ.Ε. που παραμένουν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας,
  4. Τοποθέτηση εκπαιδευτικού Δ.Ε. ευρισκομένου στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε λειτουργικό κενό,
  5. Παράταση προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δ.Ε., ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., από 01-07-2019 και μέχρι την επανατοποθέτησή τους το σχολικό έτος 2019-2020,
  6. Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 28/07-06-2019 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.