Δείτε εδώ...

Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2023

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Ανακοινοποιήση λειτουργικών κενών/πλεονασμάτων

Ανακοινοποιήση λειτουργικών κενών/πλεονασμάτων, ως προς τον κλάδο ΠΕ04 ειδικότητα Φυσικών στο 1ο ΓΕΛ Αγρινίου -2 αντί του -1.

Δήλωση τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής που έχουν χαρακτηρισθεί ως λειτουργικά uπεράριθμοι και οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ να υποβάλλουν, εφόσον το επιθυμούν, την επισυναπτόμενη Αίτηση – Δήλωση τοποθέτησης υπεραρίθμου (Συν. 1) ή την επισυναπτόμενη Αίτηση – Δήλωση τοποθέτησης εκπαιδευτικού ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ (Συν. 2) κατά περίπτωση μέχρι και την Πέμπτη  10-08-2023.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι οι τοποθετήσεις εκπαιδευτικών θα γίνουν με την παρακάτω σειρά.

1. Λειτουργικά υπεράριθμοι και υπεράριθμοι από καταργηθέντα σχολεία.

2. Εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη ΔΙΑΘΕΣΗ του ΠΥΣΔΕ.

3. Εκπαιδευτικοί που ζητούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ και αποσπασθέντες από άλλα ΠΥΣΔΕ (συνεξέταση με βάση τα μόρια και την νομοθεσία των αποσπάσεων ).

4. Τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.

5. Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

 

 

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις 30-06-2023

Σας επισυνάπτουμε το με αριθμ. Φ.ΠΥΣΔΕ/60/29-06-2023 έγγραφο του Διευθυντή Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας, με θέμα: «Αναλήψεις Υπηρεσίας και άλλα υπηρεσιακά ζητήματα μονίμων εκπαιδευτικών με την λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023»,
καθώς και τους παρακάτω πίνακες υπηρεσιακών μεταβολών:

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Ε. ΑΙΤΩ/ΝΙΑΣ

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Ε. ΑΙΤΩ/ΝΙΑΣ

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δ.Ε. ΑΙΤΩ/ΝΙΑΣ

Ανακοινοποίηση Οργανικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας

Ανακοινοποίηση του πίνακα τοποθέτησης εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας σε οργανικές θέσεις σε σχολεία Δ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας, από μετάθεση, μετάταξη, ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και αιτουμένων βελτίωση θέσης (ως προς τους α/α 44 και 45).

Συμπληρωματική Αίτηση – Δήλωση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για τοποθέτηση σε εναπομείναντα οργανικά κενά. Αμοιβαία μετάθεση.

Α. Μετά τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών σε οργανικές θέσεις, σύμφωνα με τις υπ΄ αριθμ. 10η/20-06-2023 και 11η/21-06-2023 πράξεις του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας καλούμε τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ01(Θεολόγων), ΠΕ02 (Φιλολόγων), ΠΕ03 (Μαθηματικών), ΠΕ05 (Γαλλικών) και ΠΕ06 (Αγγλικής) που παραμένουν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και επιθυμούν να τοποθετηθούν στα εναπομείναντα οργανικά κενά των ανωτέρω κλάδων να υποβάλουν την επισυναπτόμενη Αίτηση – Δήλωση Τοποθέτησης (Συμπληρωματική) το αργότερο μέχρι και τη Τρίτη 27 Ιουνίου 2023.

B. Σύμφωνα με το αρθ. 10 του Π.Δ. 50/1996 όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για αμοιβαία μετάθεση, δύνανται να υποβάλουν την επισυναπτόμενη αίτηση μέχρι τη Τρίτη 27 Ιουνίου 2023.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων μέσω email (  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) και η υπηρεσία μας στη συνέχεια θα ενημερώνει τον/την ενδιαφερόμενο/η για την παραλαβή της αίτησης – δήλωσής τους.

Οργανικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας σε οργανικές θέσεις σε σχολεία Δ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας, από μετάθεση, μετάταξη, ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και αιτουμένων βελτίωση θέσης.

Υποβολή αιτήσεων για τυχόν λάθη ή παραλείψεις του Υ.Σ. που αφορούν την τοποθέτηση των προαναφερόμενων εκπαιδευτικών μπορεί να γίνει από 22-6-2023 έως και 27-6-2023 και ώρα 12:00μμ.

Οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους (30-6-2023).

Τέλος επισυνάπτεται διευκρινιστικό έγγραφο αναφορικά με την ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οργανικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής σε οργανικές θέσεις σε σχολεία Δ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας, από μετάθεση, μετάταξη, ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και αιτουμένων βελτίωση θέσης (πράξη ΠΥΣΔΕ: 11η/21-6-2023 ).

Υποβολή αιτήσεων για τυχόν λάθη ή παραλείψεις του Υ.Σ. που αφορούν την τοποθέτηση των προαναφερόμενων εκπαιδευτικών μπορεί να γίνει από 22-6-2023 έως και 27-6-2023 και ώρα 12:00μμ.

Οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους (30-6-2023).

Τέλος επισυνάπτεται διευκρινιστικό έγγραφο αναφορικά με την ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τοποθέτηση υπεραρίθμων εκπαιδευτικών

Ανακοινώνονται:

α) Πίνακας τοποθέτησης υπεραρίθμων εκπαιδευτικών (Π.Δ. 50/1996, αρθ. 14, παρ. 6), σύμφωνα με την αριθμ. 10/20-6-2023 πράξη του ΠΥΣΔΕ Αιτωλοακαρνανίας.

β) Τροποποιημένοι πίνακες οργανικών κενών - πλεονασμάτων γενικής παιδείας και ειδικής αγωγής με βάση τους οποίους πραγματοποιήθηκαν οι τοποθετήσεις εκπαιδευτικών από μετάθεση - βελτίωση θέσης - διάθεση ΠΥΣΔΕ.

Υποβολή Δήλωσης τοποθέτησης μόνιμων μελών ΕΕΠ σε κενές οργανικές θέσεις.

Καλούνται τα μέλη ΕΕΠ, που αναφέρονται στον συνημμένο Πίνακα, να υποβάλλουν Δήλωση Τοποθέτησης

από την Δευτέρα 19-06-2023 μέχρι και την Παρασκευή 23-06-2023.


Οι δηλώσεις υποβάλλονται με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων μέσω
email ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).