Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΔ ΓΕΛ/ΕΠΑΛ - ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΔ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κοινοποιούμε εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με θέμα:

Α. Ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου ΓΕΛ/ΕΠΑΛ (ΜΔ) 2024

Β. Ηλεκτρονική υποβολή Παράλληλου Μηχανογραφικού (Π.Μ.Δ.) 2024

Γ. Βεβαίωση Συμμετοχής για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ 2024

Δ. Παραμονή εκπαιδευτικών στα Λύκεια.

Η προθεσμία για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου ΓΕΛ/ΕΠΑΛ ορίζεται από την Τρίτη 9-7-2024 μέχρι και την Πέμπτη 18-7-2024 και ώρα 24:00