Δείτε εδώ...

Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2021

Δελτίο Τύπου για την εξέταση των υποψήφιων μαθητών Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Μεσολογγίου.

Ανακοινώνουμε Δελτίο Τύπου  που αφορά στην διαδικασία εξέτασης ενώπιον της Καλλιτεχνικής Επιτροπής των μαθητών που ζήτησαν να εγγραφούν στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Μεσολογγίου.