Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

ν. 4599/2019 ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ κλπ

Ανακοινώνουμε το ν. 4599/2019 ( ΦΕΚ40/Α) του οποίου μόνο τα άρ. 25 και 26 αφορούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, 

το αρ. 25 αφορά στον Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγλεμάτων των ΕΠΑΛ  και στο γεγονός ότι η εισαγωγή στην ΑΕΝ θα γίνεται μέσω πανελλαδικών από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

το αρ. 26 αφορά στη δυνατότητα  λήψης άδειας ανατροφής τέκνου διάρκειας 3.5 μηνών από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.  Ειδικά για τη συγκεκριμένη διάταξη, είμαστε εν αναμονή διευκρινιστικής / εφαρμοστικής εγκυκλίου.