Δείτε εδώ...

Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2021

Τροποποίηση αιτήσεων υποψήφιων Δ/ντών Εκπ/σης.

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι Δ/ντές Εκπ/σης που είχαν οριστικοποιήσει την αίτησή τους πριν δοθει η παράταση υποβολής ότι από τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2019 και ώρα 12.00 στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/) θα δοθεί η δυνατότητα εφόσον το  επιθυμούν να κάνουν τροποποιήσεις σε αυτήν και να την επαναφέρουν σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης