Δείτε εδώ...

Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Τροποποίηση αιτήσεων υποψήφιων Δ/ντών Εκπ/σης.

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι Δ/ντές Εκπ/σης που είχαν οριστικοποιήσει την αίτησή τους πριν δοθει η παράταση υποβολής ότι από τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2019 και ώρα 12.00 στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/) θα δοθεί η δυνατότητα εφόσον το  επιθυμούν να κάνουν τροποποιήσεις σε αυτήν και να την επαναφέρουν σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης