Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Έγγραφα νεοδιόριστων εκπ/κών

Σε συνέχεια της αρ. 80509/Ε1/21-05-2019 εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ "Διευκόλυνση ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας  εκπ/κών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης" σας γνωρίζουμε οτι οι διορισθέντες που θα αναλάβουν υπηρεσία στη ΔΔΕ Αιτ/νίας θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα εξής έγγραφα: 

-φ/π ταυτότητας

- φ/π λογαριασμού καταθέσεων στην οποία να αναγράφεται ο εκπ/κός ως πρώτος δικαιούχος και να εμφανίζεται ο ΙΒΑΝ

-φ/π βιβλιαρίου ασθενείας στην οποία να φαίνεται ο Α.Μ.Α. ( αριθμός μητρώου ασφαλισμένου) 

-  φ/π εγγράφου στο οποίο αναγράφεται ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ 

- προϋπηρεσίες από δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία

- προϋπηρεσίες από ιδιωτικό τομεα ( εκτός εκπ/σης) 

-  μεταπτυχιακά - διδακτορικά  - δεύτερα πτυχία που τυχόν υπάρχουν. 

Για την προσκόμιση πιστοποιητικών υγείας σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να προσκομίσετε νέα που να αναγράφουν "για μόνιμο διορισμό"  και αφού λάβετε το σχετικό παραπεμπτικό από την υπηρεσία μας.