Δείτε εδώ...

Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2021

Ορκωμοσία Εκπ/κών που διορίζονται και υπηρετούν ήδη ως αναπληρωτές.

Ανακοινώνουμε διευκρίνιση του ΥΠΠΕΘ για όσους εκπ/κούς υπηρετούν ήδη ως αναπληρωτές αλλά διορίζονται ως μόνιμοι εκπ/κοί και των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στο υπ' αριθμ. 813/Γ/2019 ΦΕΚ. 

Για όσους διορίζονται και δεν υπηρετούν ως αναπληρωτές, η ανάληψη υπηρεσίας και ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί στις Διευθύνσεις Διορισμού.