Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Ορκωμοσία Εκπ/κών που διορίζονται και υπηρετούν ήδη ως αναπληρωτές.

Ανακοινώνουμε διευκρίνιση του ΥΠΠΕΘ για όσους εκπ/κούς υπηρετούν ήδη ως αναπληρωτές αλλά διορίζονται ως μόνιμοι εκπ/κοί και των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στο υπ' αριθμ. 813/Γ/2019 ΦΕΚ. 

Για όσους διορίζονται και δεν υπηρετούν ως αναπληρωτές, η ανάληψη υπηρεσίας και ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί στις Διευθύνσεις Διορισμού.