Δείτε εδώ...

Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2021

ν.4610-19 Αξιολόγηση Μαθητών Λυκείου & άλλες διατάξεις

Ανακοινώνουμε το ν. 4610/2019 ( ΦΕΚ70/Α) που αναφέρεται σε 

-θέματα δήλωσης και διεξαγωγής πανελλαδικών εξετάσεων με το νέο σύστημα 

- αξιολόγηση μαθητών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

- θέματα μαθητείας 

- θέματα κατ' ιδίαν διδαχθέντων και στρατεύσιμων μαθητών, 

-  θέματα αντιστοιχιών και ισοτιμιών τίτλων

- θέματα μαθητείας 

- θέματα ιδιωτικής εκπαίδευσης 

- θέματα ΚΠΓ

- διάφορες τροποποιήσεις προηγούμενων νόμων.