Δείτε εδώ...

Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2021

ν. 4589/2019 (ΦΕΚ13/Α/2019)

Ανακοινώνουμε το ν. 4589/2019 (ΦΕΚ13/Α) του καθώς και αποδελτιοποίησή του καθώς δεν αφορούν όλες του οι διατάξεις την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.