Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Έντυπα Νεοδιόριστων

Ανακοινώνουμε τα έγγραφα που πρέπει να συμπληρώσουν οι νεοδιόριστοι εκπ/κοί που διοριστηκαν στη ΔΔΕ Αιτ/νίας και να έχουν μαζί τους και να τα συνυποβάλουν  με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  κατά την ανάληψη υπηρεσίας και ορκωμοσία τους. 

Εννοείται πως θα συμπληρωθούν κατά περίπτωση μόνο τα έντυπα που αφορούν εις έκαστον ( πχ αν δεν έχει κάποιος μεταπτυχιακό δεν χρειαζεται να υποβάλει αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου).