Δείτε εδώ...

Τρίτη, 13 Απριλίου 2021

Αναρρωτικές άδειες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών

Συνημμένα θα βρείτε την αριθ. πρωτ. 1470/22-12-2008 Ατομική Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετική με αναρρωτικές άδειες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, η οποία έγινε δεκτή από το ΥΠδΒΜΘ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Γνωμοδότηση άδειες αναπλ-ωρομ.pdf)Γνωμοδότηση0 Kb