Δείτε εδώ...

Τρίτη, 13 Απριλίου 2021

Άδειες άνευ αποδοχών

 

Α) Οι άδειες που χορηγούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 51 του Ν. 3528/2007 ( δηλ. α)  1 μήνα  το ημερολογιακό έτος και β)  για να αποδεχτεί θέση στην Ευρωπαϊκή ένωση ή σε διεθνή οργανισμό που μετέχει και η Ελλάδα.

Β) Ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου που χορηγείται βάσει των διατάξεων του άρθρου 50 και 51 του Ν.4075/2012, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4144/2013 ( δηλ. τετράμηνη άδεια ανατροφής τέκνου άνευ αποδοχών).